Grand Trade Centar

Dio projekta "Grand Trade Centar" u nastavnom procesu na Arhitektonskom fakultetu

Studenti banjalučkog Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta imaće priliku da izrade idejno parterno-pejzažno rješenje u sklopu najvećeg stambeno-poslovni kompleksa koji se gradi u BiH i da za to budu nagrađeni.

Najčitanije