Jorgovan, simbol Vaskrsa nastao od Bogorodičinih suza

Najčitanije