Oglasi za posao

Oglasi
Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Viši stručni saradnik, pomoćnik direktora

Grad:
Stručna sprema:
Vrsta zaposlenja:
Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Vi­ši stru­čni sa­ra­dnik za izra­du in­for­ma­ci­ja o za­ko­no­da­vnim akti­vnos­ti­ma

Grad: Sarajevo
Stručna sprema: VSS
Vrsta zaposlenja:
Opština Stari Grad Sarajevo

Viši referent - sekretar mjesne zajednice, Viši referent za operativno-tehničke poslove

Grad: Stari Grad Sarajevo
Stručna sprema: SSS
Vrsta zaposlenja: neodređeno
Općina Ilijaš

Viši referent za otpremu i dostavu pošte

Grad: Ilijaš
Stručna sprema: /
Vrsta zaposlenja: određeno
Agencija za državnu službu BiH, u ime Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Viši stručni saradnik za planiranje i izvještavanje u oblasti zdravstva

Grad: Sarajevo
Stručna sprema: VII
Vrsta zaposlenja: stalni radni odnos
MMSCODE d.o.o.

Potreban PROGRAMER

Grad: Banjaluka
Stručna sprema:
Vrsta zaposlenja: neodređeno vrijeme
Najčitanije