Analize

Ko ostvaruje pravo na stambeni kredit iz sredstava IRB-a?

Ko ostvaruje pravo na stambeni kredit iz sredstava IRB-a?
Foto: Pixabay | Ko ostvaruje pravo na stambeni kredit iz sredstava IRB-a?

Ako planirate podići stambeni kredit u Srpskoj te vam je cilj da imate što manju kamatu prilikom otplate, vjerovatno ćete prvo provjeriti da li spadate u grupu onih koji ostvaruju pravo za stambeni kredit iz sredstava IRB RS. No, ako niste upoznati s tim koje kategorije stanovništva mogu aplicirati za ova sredstva te na koji način, više o ovome saznajte u nastavku teksta.

Ko može biti korisnik?

Prema informacijama sa stranice IRB RS, korisnici mogu biti sljedeće kategorije stanovništva:

Mladi bračni parovi, i to:

- korisnici sredstava mlađi od 30 godina (oboje).

Beneficirana grupa:

- članovi porodica poginulih i nestalih boraca,

- ratni vojni invalidi od I do IV kategorije,

- civilne žrtve rata od I do IV grupe,

- osobe sa invaliditetom iz člana 21, stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida,

- porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece,

- korisnici koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine,

- roditelji ili staratelji djece i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju iz člana 18. stav a) alineja 2) i stav b) alineja 2) Zakona o socijalnoj zaštiti.

Grupu I čine:

- bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje),

- porodice i samohrani roditelji sa troje djece.

Opšta grupa:

- porodice i samohrani roditelji sa jedno ili dvoje djece.

Evo za koju namjenu se mogu koristiti ova sredstva:

- kupovina stambenih jedinica,

- izgradnja stambenih jedinica,

- rekonstrukcija stambenih jedinica,

- proširenje stambenih jedinica (Ukupna površina postojeće stambene jedinice ne smije da prelazi 50 m2 za podnosioca zahtjeva, uvećano za 20 m2 po svakom dodatnom članu domaćinstva),

- refinansiranje kredita SEV-a. (Refinansiranje ranije odobrenih stambenih kredita po projektu Socijalni program stambenog zbrinjavanja u BiH, finansiranom iz sredstava Razvojne banke Savjeta Evrope (SEV)).

Do koliko KM možete podići i na koliko godina?

Iznos koji možete podići u banci putem sredstava IRB-a iznosi:

- od 10.000 do 170.000 KM.

Period otplate je do 25 godina.

Inače, kamatne stopa se utvrđuju u fiksnom iznosu, za cijeli period otplate.

- za grupu mladi bračni parovi - tri odsto

- za beneficiranu grupu - 3,6 odsto

- za grupu I -       četiri odsto

- za opštu grupu - 4,2 odsto

Način plasmana ide preko finansijskih posrednika, a listu banaka i mikrokreditnih društava, kod kojih se može podnijeti zahtjev za sredstva iz ove kreditne linije može se pronaći na ovom LINKU.

BITNO

- Pripadnost grupi mladi bračni parovi se dokazuje na osnovu vjenčanog lista.

- Bračni parovi sa fakultetom pripadnost ovoj grupi dokazuju prilaganjem izvoda iz matične knjige vjenčanih, ovjerenih kopija diploma kao dokaza o stepenu stručne spreme (VII stepen i viši stepen od VII) za oba supružnika.

- I osobe starije od 35. godina mogu aplicirati za kredit iz sredstava IRB RS.

- Porodice sa četvoro i više djece prilažu izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete i kućnu listu.

- Samohrani roditelji sa četvoro i više djece prilažu izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva ili presudu o razvodu braka, izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete i kućnu listu.

- Korisnici koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine to dokazuju kupovinom stana na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije