Dogodilo se na današnji datum, 25. maj

Danas je srijeda, 25. maj, 145. dan 2022. Do kraja godine ima 220 dana.

Dogodilo se na današnji datum, 24. maj

Danas je utorak, 24. maj, 144. dan 2022. Do kraja godine ima 221 dan.

Dogodilo se na današnji datum, 23. maj

Danas je ponedjeljak 23. maj, 143. dan 2021. godine. Do kraja godine ima 223 dana.

Dogodilo se na današnji datum, 22. maj

Danas je nedjelja, 22. maj, 142. dan 2022. do kraja godine ima 224 dana.

Dogodilo se na današnji datum, 21. maj

Danas je subota, 21. maj, 141. dan 2022. do kraja godine ima 225 dana.

Dogodilo se na današnji datum, 20. maj

​Danas je petak, 20. maj, 140. dan 2022. Do kraja godine ima 225 dana.

Dogodilo se na današnji datum, 19. maj

Danas je četvrtak, 19. maj, 139. dan 2022. Do kraja godine ima 228 dana.

Dogodilo se na današnji datum, 18. maj

Danas je srijeda, 18. maj, 138. dan 2022. Do kraja godine ima 229 dana.

Dogodilo se na današnji datum, 17. maj

Danas je utorak, 17. maj, 137. dan 2022. Do kraja godine ima 230 dana.

Dogodilo se na današnji datum, 16. maj

Danas je ponedjeljak, 16. maj, 136. dan 2022. Do kraja godine ima 229 dana.

Dogodilo se na današnji datum, 15. maj

Danas je nedjelja, 15. maj, 135. dan 2022. Do kraja godine ima 230 dana.

Red i gvozdena disciplina u banjalučkim muškim đačkim domovima

Muški srednjoškolski dom u Banjaluci formiran je 1. jula 1945. Počeo je raditi kao Internat Državne muške realne gimnazije, sa inventarom koji je dobio od Gradskog narodnog ...

Dogodilo se na današnji datum, 14. maj

Danas je subota, 14. maj, 134. dan 2022. Do kraja godine ima 231 dan.

Dogodilo se na današnji datum, 13. maj

Danas je petak, 13. maj, 133. dan 2022. Do kraja godine ima 232 dana.

Dogodilo se na današnji datum, 12. maj

Danas je četvrtak, 12. maj, 132. dan 2022. Do kraja godine ima 233 dana.