Impresum

NIGD "DNN"

Braće Pišteljića 1
Banja Luka
78000
Bosna i Hercegovina
+387 51 331 800
desk@nezavisne.com

In memoriam
Željko Kopanja
osnivač NIGD "DNN"

Diana Radić
Izvršni direktor
+387 51 331 860
Dianar@nezavisne.com

Direktor i glavni i odgovorni urednik
Zoran Lukić
zlukic@nezavisne.com

Urednik
Bojana Klasan
BojanaD@nezavisne.com

Urednik
Stevan Lulić
StevanL@nezavisne.com

Urednik
Jovana Savanović
jovanas@nezavisne.com

Urednik
Nataša Martić
NatasaM@nezavisne.com

Urednik
Ratko Bogosavac
rbogosavac@nezavisne.com

Urednik
Maja Brkić
majab@nezavisne.com

Štampano izdanje

Glavni i odgovorni urednik
Sandra Gojković-Arbutina
Sandra.Gojkovic@nezavisne.com

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika i Urednik vijesti
Gordana Milinković
Gordana.Milinkovic@nezavisne.com

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika i NN2
Minja Šuković
Minja.Sukovic@nezavisne.com

Unutrašnja politika
Saša Čavrag
Sasa.Cavrag@nezavisne.com

Društvo i dopisnička mreža
Vesna Iliktarević
VesnaIL@nezavisne.com

Ekonomija
Tatjana Rogulja
Tatjana@nezavisne.com

Svijet i region
Dragana Raduški
draganaR@nezavisne.com

Banja Luka i hronika
Diana Tomaš
dianam@nezavisne.com

Kultura i scena
Nevena Vržina
NevenaV@nezavisne.com

Sport
Goran Karać
gkarac@nezavisne.com

Tehnička priprema
Slađana Teinović
sladjanat@nezavisne.com

Fotografija
Dražan Pozderović

Štampa NIGD "DNN"
za Štampariju Aleksandar Kopanja


Adresa Redakcije

NIGD "DNN", Banja Luka
Braće Pišteljića 1
Banja Luka
78000
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 331-800
Fax: +387 51 331-810
E-mail: desk@nezavisne.com
E-mail: portal@nezavisne.com

Žiro računi

Nova Banka a.d. Banjaluka: 555 007 00032075 62 (KM)
Addiko Bank a.d. Banja Luka: 552 000 00000952 20
NLB Razvojna banka ad Banjaluka: 562 099 00012783 72

Plaćanje iz inostranstva:
ACCOUNT NUMBER: 502012000-06450001634-450023
Swift code: RZBABA2S
IBAN: BA391610645000163448