Impresum

NIGD "DNN"

Braće Pišteljića 1
Banja Luka
78000
Bosna i Hercegovina
+387 51 331 800
[email protected]

In memoriam
Željko Kopanja
osnivač NIGD "DNN"

Diana Radić
Izvršni direktor
+387 51 331 860
[email protected]

Direktor i glavni i odgovorni urednik
Zoran Lukić
[email protected]

Urednik
Bojana Klasan
[email protected]

Urednik
Nataša Martić
[email protected]

Urednik
Maja Brkić
[email protected]

Štampano izdanje

Glavni i odgovorni urednik
Sandra Gojković-Arbutina
[email protected]

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika i Urednik vijesti
Gordana Milinković
[email protected]

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika i Urednik multimedije
Minja Šuković
[email protected]

Unutrašnja politika
Saša Čavrag
[email protected]

Društvo i dopisnička mreža
Vesna Iliktarević
[email protected]

Ekonomija
Tatjana Rogulja
[email protected]

Svijet i region
Dragana Raduški
[email protected]

Banja Luka i hronika
Diana Tomaš
[email protected]

Kultura i scena
Nevena Vržina
[email protected]

Sport
Goran Karać
[email protected]

Tehnička priprema
Slađana Teinović
[email protected]

Fotografija
Dražan Pozderović

Štampa NIGD "DNN"
za Štampariju Aleksandar Kopanja


Adresa Redakcije

NIGD "DNN", Banja Luka
Braće Pišteljića 1
Banja Luka
78000
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 331-800
Fax: +387 51 331-810
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

Žiro računi

Nova Banka a.d. Banjaluka: 555 007 00032075 62 (KM)
Addiko Bank a.d. Banja Luka: 552 000 00000952 20
NLB Razvojna banka ad Banjaluka: 562 099 00012783 72

Plaćanje iz inostranstva:
ACCOUNT NUMBER: 502012000-06450001634-450023
Swift code: RZBABA2S
IBAN: BA391610645000163448