Analize

Naučno tehnološki park Crna Gora: podsticanje inovativnih poduhvata i start-up ekosistema

Naučno tehnološki park Crna Gora: podsticanje inovativnih poduhvata i start-up ekosistema
Foto: N.N. | Naučno tehnološki park Crna Gora: podsticanje inovativnih poduhvata i start-up ekosistema

NTP Crna Gora, kao ključna institucija inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori, ima za cilj pružiti sistemsku podršku razvoju tehnološkog sektora kao najbrže rastućeg sektora na svijetu. Njihova glavna misija je jačanje saradnje između naučno-istraživačke zajednice, akademskog, poslovnog i javnog sektora. Posebna pažnja posvećuje se razvoju start-up kompanija i zajednice u Crnoj Gori.

Srđan Bjelić, IKT analitičar u novom "Digitalnom sagovorniku" u saradnji sa "Nezavisnim novinama" razgovarao je sa  izvršnim direktorom Naučno Tehnološkog Parka Crna Gora, gospodinom Veliborom Boškovićem.

Bjelić: Koji su konkretni sadržaji i podrška koje NTP Crna Gora pruža startapovima u Crnoj Gori?

Bošković: U okviru jačanja start-up ekosistema, NTP CG nudi sistemsku podršku razvoju ovog posebnog sektora. Naime, NTP CG je ključna institucija inovaciono – preduzetničkog ekosistema Crne Gore koji je svojom ulogom usmjeren na jačanje saradnje između naučno-istraživačke zajednice, akademskog, poslovnog i javnog sektora. S tim u vezi NTP CG je između ostalog orijentisan na razvoj start-up, inovativnih kompanija i projekata Crnoj Gori koji imaju visoki potencijal rasta na međunarodnom tržištu. Kako bi pospješio i pomogao razvoj start-up ideja i poduhvata u Crnoj Gori, NTP CG je u prethodnom periodu realizovao više različitih programa od kojih izdvajamo 2 ciklusa predakceleracijskog programa podrške za razvoj startapova, koji su bili namijenjeni razvoju inovativnih poduhvata i pripremi za njihovu tržišnu validaciju. Program je vezan za inovativna rješenja, usluge i tehnologije u sledećim oblastima: poljoprivreda i hrana, energetika, ICT, prerađivačka industrija, medicina i kvalitet života, građevinarstvo i turizam, a realizuju ga razvojni timovi različitih profilacija i zanimanja. Predakceleracijski program “BoostMeUp” zapravo predstavlja nacionalnu platformu za razvoj inovativnog ekosistema u Crnoj Gori kroz razvoj modela finansiranja i pristupa kapitalu, kreiranje i širenje znanja, povećanje dostupnosti talenata, razvoj preduzetničke kulture i olakšan pristup tržištu. Ovaj program NTP CG realizuje uz saradnju sa kolegama iz IPC Tehnopolis i saradnicima iz privatnog sektora uz podršku Vlade Crne Gore. 

Očekivanja su da će se broj programa podrške start-up i inovativnim kompanijama značajno uvećati nakon „otvaranja“ vrata novog objekta NTP CG koji se nalazi unutar kampusa tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore. Naime, predviđeno je da se u sklopu podrške nađe i podrška razvoju preduzetničkih ideja i startap kompanija, koji se nalaze u fazama pred-inkubacije i inkubacije, te će u okviru NTP CG postojati i Inkubator, koji će biti namijenjen kreativnim i inovativnim idejama i pojedincima/timovima. Novoosnovanim kompanijama inkubator će pružati podršku u pravcu razvoja poslovnog modela i komercijalizacije njihovih ideja, koje su bazirane na kreativnosti i inovativnosti.

Poseban aspekt te podrške biće realizovan i kroz posebno dizajniranje programe mentorstva, kako bi se osnažili start-up timovi i kreirao konkurentan asortiman ponude na međunarodnom tržišištu sa visokim potencijalom rasta.

Na samom kraju, važno je istaći i činjenicu da se osnaživanje start-up i inovativnog sektora ostvaruje pod okriljem najvažnijih strateških dokumenata u Crnoj Gori, kao što je Strategija pametne specijalizacije, a važnu ulogu u kreiranju programskih aktivnosti imaju Zakon o inovacionoj djelatnosti kao i Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija.

Bjelić: Kako NTP Crna Gora doprinosi jačanju IT potencijala u Crnoj Gori putem niza aktivnosti koje obuhvataju informisanje, razvoj znanja i vještina kod potencijalnih kompanija, inovatora i preduzetnika?

Bošković: Za jačanje start-up potencijala u Crnoj Gori, sprovodi se niz aktivnosti, koji za cilj imaju kako informisanje tako i jačanje znanja i vještina kod potencijalnih start-up kompanija, inovatora i preduzetnika.

S tim u vezi, među brojnim aktivnostima, najznačajniji su svakako:

• Edukativni programi za preduzetnike početnike koji su dominantno usmjereni na transfer znanja i vještina prema krajnjim korisnicima, a koji za cilj imaju tržišnu validaciju svojih poslovnih poduhvata.

• Edukativni programi koji su namijenjeni postojećim kompanijama, a tiču se usvajanja znanja i vještina vezanih za jačanje konkurentske pozicije, unapređenje poslovnih performansi i internacionalizaciju svojih poslovnih poduhvata,

• Mentorske sesije namijenjene pojedincima i timovima, koji posjeduju poslovnu ideju i žele istu da valorizuju na tržištu.

• Stručna predavanja i tematske radionice, namijenjene grupama ljudi i stručnim timovima, radi usvajanja specifičnih znanja i vještina.

• Javni događaji (Meet Up i Panel diskusije) na aktuelne teme i promjene koje se dešavaju.

Osim navedenih aktivnosti NTP CG je igrao izuzetno važnu ulogu u kreiranju prvog crnogorskog klastera naprednih i inovativnih IT kompanija pod nazivom ICT Cortex koji veoma uspješno radi na razvoju ICT sektora u Crnoj Gori. NTP CG i ICT Cortex kao partnerske organizacije jako puno zajednički rade na različitim aktivnostima koje za cilj imaju jačanje i dodatni razvoj IT sektora u Crnoj Gori. Jedan od takvih projekata je IT SPOT konferencija koja svake godine okuplja brojne stručnjake iz ove oblasti i gdje se na jednom mjestu govori o novim trendovima, tehnologijama i biznis šansama za razvoj IT kompanija. Dodatno, zajednički radimo na organizaciji raznih hakatona, mitapova, umrežavanja kompanija, te aplikaciji na međunardonim projektima koji za cilj imaju jačanje inovativnog ekosistema za razvoj IT kompanija u Crnoj Gori.

Bjelić: Kako ocjenjujete trenutni razvoj startapova u Crnoj Gori i kako smatrate da država može doprinijeti njihovom daljem napretku?

Bošković: Potencijal za razvoj start-upova u Crnoj Gori postoji i to je više nego evidentno. Sistemska rješenja, koja su uspostavljena usmjerena su na oblikovanje ambijenta za razvoj ovog sektora, samo su jedan o pozitivnih inpulsa koji se realizuju već neko vrijeme. Osnivanje NTP CG, uspostavljanje Fonda za inovacije Crne Gore samo su neki od brojnih rezultata velikog truda i rada koji je država pokrenula sa ciljem uspostavljanja efikasnog i efektivnog inovaciono-preduzetničkog ekosistema u Crnoj Gori. Ovakve aktivnosti daju za pravo da imamo pozitivna očekivanja i za godine koje su pred nama, te treba i dalje raditi na osnaživanju saradnje između naučno-istraživačke, akademske, poslovne zajednice te donosilaca i kreatora politika u Crnoj Gori, kako bi se osnažio domaći potencijal za dalji rast i razvoj kompanija koje svoje poslovanje baziraju na inovacijama, razvoju ili primjeni najnovijih tehnologija. Put do uspješnog start-upa nije nimalo lagan i zahtijeva veliki trud i zalaganje, ne samo njegovog kreatora, već i drugih brojnih činilaca u jednom društvu. Pravac kretanja koji je do sada uspostavljen, daje nadu da će rezultati uskoro biti ostvareni, na nivou očekivanja koja su postavljena i koja odslikavaju potencijal našeg društva u cjelini.

Srđan Bjelić, IKT analitičar

Učestvovao u realizaciji većeg broja IKT i telekomunikacionih aranžmana u privatnom i javnom sektoru BiH, kao i projektima u Adria regiji. Rukovodilac je Sektora za promociju i podršku u prodaji ICT i poslovnih rješenja u kompaniji Supernova. Na nivou Mtel grupe stekao je iskustvo na rukovodećim pozicijama u vezi poslovnih rješenja. Aktivno je uključen u rad IKT zajednice u BIH. Autor je prve mobilne aplikacije “Nikolaj” za pretragu Svetinja SPC na području bivše Jugoslavije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije