Privreda

Gordan Pehar: Nastavljamo trend dobrih i zdravih poslovnih rezultata

Gordan Pehar: Nastavljamo trend dobrih i zdravih poslovnih rezultata
Foto: Ustupljena fotografija | Gordan Pehar: Nastavljamo trend dobrih i zdravih poslovnih rezultata

Gordan Pehar, predsjednik Uprave UniCredit Bank a.d. Banja Luka, poručio je da nastavljaju trend dobrih i zdravih poslovnih rezultata.

• Poštovani gospodine Pehar, prošle 2022. godine UniCredit banka Banja Luka ostvarila je vrlo dobre poslovne rezultate. Da li je taj trend nastavljen i u godini čijem se kraju bližimo?

- Tako je. I u 2023. godini, uprkos brojnim izazovima sa kojima smo se suočili u prethodnoj godini, kako globalno, tako i lokalno, UniCredit banka Banja Luka nastavila je sa trendom dobrih i nadasve zdravih poslovnih rezultata. Godinama unazad jedna smo od vodećih banaka u Republici Srpskoj, prva po visini kapitala u Srpskoj, a peta na nivou BiH. Stopa adekvatnosti kapitala Banke daleko je iznad zakonski propisane i iznosi 32,9%. Naša strategija bazirana je, prije svega, na našim fundamentima, a to su: briga za klijenta, zdrav rast aktive, efikasnost u poslovanju te čvrste linije odbrane, u smislu iznosa kapitala, likvidnosti i konzervativnog pristupa upravljanja rizicima, i naravno, onom najvažnijem, a to je briga o našim  zaposlenicima. Pored ulaganja u digitalizaciju poslovanja i unapređenje procesa, rast efikasnosti baziramo i na kulturi svakodnevnog unapređivanja malih stvari i odgovornog upravljanja troškovima. Zato na budućnost gledamo optimistično, ne čekajući da se promjena desi, već aktivno radeći na podizanju efikasnosti Banke. Imajući u vidu sve ono što Banka danas jeste, posebno stručne i posvećene ljude, siguran sam da imamo potencijal biti još jača i bolja banka u narednom periodu.

• Možete li za magazin i portal Banke&Biznis reći nešto više o osnovama strategije poslovanja UniCredit Grupe na našim prostorima za naredni period? Koji su bliži i dalji ciljevi Banke?

- S obzirom na dugogodišnje iskustvo i tradiciju, koja se nesebično dijeli širom UniCredit Grupacije, raspolažemo veoma dobrom ekspertizom u poslovanju sa stanovništvom i pravnim licima, što potvrđuje i naša tržišna pozicija. Sa druge strane, na tržištu na kojem poslujemo uviđamo prostor za otključavanje potencijala Mikro segmenta, kao važnog segmenta svake ekonomije, gdje se oslanjamo na ekspertizu i know-how koje imamo unutar banaka članica UniCredit Grupacije. Pojednostavljenje procesa generalno, a posebno onog kreditnog – za segmente malih i srednjih preduzeća, nastavljamo i u narednom periodu, zajedno za redizajniranjem postojećih proizvoda i usluga, s ciljem kreiranja onih koji su za klijenta jednostavni i efikasni. Uz sve pobrojano, kontinuirano radimo na poboljšanju sveopšteg, ali posebno iskustva klijenata u digitalnom poslovanju sa Bankom. Srećan samo što ova banka ima odlične zaposlene, koji su izuzetno posvećeni dostizanju svih ciljeva koji se pred njih postave, a koji će zasigurno pomoći na putu daljnje evolucije, s ciljem koji je jasan – postati još brža i fleksibilnija banka.

• Koji su to prije svega lokalni, a potom i širi izazovi s kojim se susreće UniCredit banka Banja Luka?

-  Nakon pandemije koronavirusa, nadali smo se periodu stabilizacije i oporavka, no pojavili su se novi izazovi, kako na makro, tako i na lokalnom nivou. Velika stopa inflacije, porast referentne kamatne stope i njen uticaj na kredite privrede i građanima, izazovi su koji su nas pratili u proteklom periodu i sigurno su uticali na opštu sigurnost svakog od nas, lično i profesionalno. Klijentima smo tokom prošle i ove godine godine, akcijskom ponudom stimulativnih kamatnih stopa na oročene depozite, obezbijedili sigurno okruženje, omogućivši im da svoj novac čuvaju u Banci uz veći prinos. Takođe, trenutno smo u kampanji za akcijsku ponudu stambenih i gotovinskih kredita u kojima smo klijentima u mogućnosti ponuditi niže, fiksne kamatne stope, koje će im obezbijediti sigurnije i izvjesnije planiranje mjesečnih obaveza, a opet – omogućiti investiranje u svoju i budućnost svoje porodice. S druge strane, na izazove ne moramo nužno gledati samo kao na otežavajuće okolnosti. A brzina prilagođavanja izazovima i novim „normalnostima“ zavisi o stabilnosti i čvrstini temelja na kojima svaka forma (društva ili organizacije) počiva.  S tim u vezi mogu sa pravom i velikom zahvalnošću ponoviti da snagu UniCredit banke Banja Luka čini snaga njenih zaposlenih. Nama su upravo naši zaposleni pomogli u prevazilaženju izazova sa kojima smo se u proteklom periodu suočili. Uvijek koristim priliku da im se zahvalim, pa ću to učiniti i sada. Uz podršku naših zaposlenih, jednako nam je važna i lojalnost naših klijenata, od kojih su neki sa nama više od 50 godina. Nedavno smo, povodom obilježavanja Dana štednje, nagradili našeg najstarijeg štedišu – devedesetpetogodišnjaka, koji je klijent Banke više od pet decenija. Istim povodom nagradili smo i najmlađeg štedišu Banke, tromjesečnog Banjalučanina. Sve ovo govori o sigurnosti i povjerenju koje klijenti imaju u Banku.

• Na koje načine vaša Banka podržava lokalnu privredu i klijente i osigurava im sredstva potrebna za oporavak, razvoj i unapređenje poslovanja?

-  Lokalna privreda, gdje ubrajamo posebno mikro, mala i srednja preduzeća, segmenti su u fokusu Banke i u skladu su sa poslovnom strategijom UniCredit Grupe, koja ostaje jednako posvećena svom najvažnijem segmentu – segmentu stanovništva. Svakako, potrebe klijenata u fokusu su svega što radimo, pa su i naši proizvodi i usluge okrenuti upravo njima, vodeći računa o kontinuiranom pojednostavljenju i ubrzanju procesa, korištenju digitalnih kanala prodaje i komunikacije, shodno zakonskim okvirima.  

• Nerijetko se može čuti da imamo moćne banke, ali da se to ne odražava na snažniju podršku razvoju bh. privrede. Da li se radi o nekoj bojažljivosti banaka i njihovoj nespremnosti za rizike, nedostatku kvalitetnih razvojnih programa ili stvari kaskaju zbog zakonodavstva i važećih propisa? Gdje je problem?

–  Činjenica je da bankarski sektor ima dominantnu ulogu u finansijskom sektoru BiH te da je najuređeniji i vjerovatno najbolje regulisani dio privrede. S druge strane, kad gledamo udio aktive bankarskog sektora u odnosu na BDP, što se često uzima kao mjera razvijenosti bankarskog sektora jedne zemlje, taj pokazatelj je i dalje dosta niži u odnosu na razvijene zemlje, što upućuje da sektor još ima prostora za rast. Međutim, i dalje, posebno u nedostatku razvijenog lokalnog tržišta kapitala, smatram da nije realno očekivati da će se veliki infrastrukturni projekti moći finansirati samo na lokalnom tržištu, odnosno da je potrebno privući strani kapital i strana ulaganja.

• Kako, po Vašem mišljenju, država i njeni izvršni organi, vlade, ministarstva i regulatorne agencije mogu pomoći bankarstvu da bude korisnije za razvoj društva?

–  Kao što sam već spomenuo, mislim da je bankarski sektor jedan od najbolje regulisanih sektora u privredi. Ipak prostora za napredak u poslovanju, u svakom slučaju, uvijek ima, o čemu često diskutujemo u okvirima stručnih skupova i javnosti. Ono što bih ovdje istakao, i što bi sasvim sigurno unaprijedilo poslovanje, ne samo banaka nego svih učesnika na tržištu, a krajnjim korisnicima omogućilo brže i jednostavnije poslovanje je digitalni potpis. Vjerujemo da će implementacija potrebnih zakonskih rješenja biti završena u skorije vrijeme, što će omogućiti puno širu primjenu digitalnog potpisa u svakodnevnom životu. S druge strane, ne treba zaboraviti i na dodatne koristi koje se ogledaju u podizanju nivao sigurnosti, uštedama u korištenju papirne dokumentacije i još puno toga.

• Savremeno bankarstvo prolazi kroz intenzivnu transformaciju, reklo bi se sudara sa fintechom, kriptovalutama, internet bankarstvom… Svakodnevno se mijenja karakter onoga što smo zvali tradicionalnim bankarstvom. Kako vaša Grupacija i vaša Banka namjeravaju odgovarati na te izazove?

– Vrijeme je kategorija koja je neprocjenjiva i time se rukovodimo i u radu sa našim klijentima, omogućavajući im da niz bankarskih transakcija obavljaju odakle i kad god to žele, bez dolasku u Banku i uz povoljnije naknade. Ovim načelima klijentu štedimo i vrijeme i novac, a niz funkcionalnosti koje nude naše digitalne usluge iz godine u godinu se povećava. Podsjetiću da je UniCredit proglašen najboljom digitalnom bankom u Evropi, najboljom bankom za digitalnu transformaciju, najboljom ESG bankom, a Andrea Orćel najboljim izvršnim direktorom bankarstva u Evropi 2023, od strane Svjetskog ekonomskog magazina (World Economic Magazine). Svjesni smo, takođe, da se o transformaciji bankarstva puno priča, i da svaka promjena nosi određene paradigme i rizike. Danas znamo da se digitalizacija poslovanja nastavila gotovo jednakim intenzitetom i nakon perioda pandemije koronavirusa, da se prodaja retail proizvoda ubrzava, da se povratak klijenata u fizičke poslovnice banaka nije značajnije promijenio nakon lock-downa i da filijala ostaje veoma značajan kanal za akviziciju klijenata. Zato u svemu što radimo želimo na vrijeme anticipirati potrebe klijentata, biti malo ispred njih, ali ipak ne predaleko, kako bismo mogli pravovremeno ponuditi proizvode dizajnirane u skladu sa njihovim potrebama.

• Već se može reći da je vaša banka i UniCredit Grupa dugogodišnji lider kada je posrijedi mobilno bankarstvo i da u ovoj oblasti neprestano podižete ljestvicu, osvajate nagrade. Gdje je granica?

–  Ono po čemu se UniCredit banka posebno izdvaja jeste m-bank aplikacija, aplikacija mobilnog bankarstva, za koju smo i ove godine, četvrti put za redom, osvojili prestižnu nagradnu Zlatni BAM, što je, imajući u vidu trendove u oblasti finansija, jedan od najvećih uspjeha za UniCredit banku Banja Luka. Naši klijenti su prepoznali vrijednost ove aplikacije i svakodnevno dobijamo povratne informacije o iskustvima prilikom njenog korištenja. Osluškujući potrebe klijenata i slijedeći tehnološke trendove, ove godine smo, zajedno sa sestrinskom UniCredit bankom Mostar, lansirali uslugu mobilnog bankarstva za pravna lica, m-bank BIZ. S obzirom na to da smo dugi niz godina jedan od lidera u finansijskom sektoru, nagrade dolaze kao krajnji rezultat velikog, višegodišnjeg, truda naših specijalista i saradnika. Svaka nagrada nam potvrđuje da poslujemo na pravi način, kao i da je naša strategija zapravo zeleno svjetlo ka izuzetnom modelu poslovanja. Motivacija je u tom slučaju neizmjerna, ali i nezaobilazan segment koji dolazi svakodnevno uz povratnu informaciju, bilo od naših klijenata, bilo od saradnika i partnera. UniCredit banka je, prema rezultatima “Euromoney Trade Finance” istraživanja, prepoznata kao lider u kategorijama korporativne društvene odgovornosti i digitalnih rješenja, tržišni lider i najbolji pružalac usluga transakcionog poslovanja, kao i najbolji pružalac usluga u finansiranju trgovine. Ovo istraživanje se sprovodi već 12. godinu zaredom i prikuplja povratne informacije od oko 12.000 korporacija i finansijskih institucija, pružajući uvjerljive dokaze o UniCreditovim rješenjima, vodećoj usluzi za korisnike i dubokom razumijevanju tržišta. Dodatnim uvođenjem novih digitalnih usluga, poput mobilnog bankarstva za pravna lica, korak je dalje na UniCreditovom putu digitalizacije.

• I inače, na koji način nastojite pružiti podršku zaposlenima i pomoći im da razviju svoje vještine i znanja?

– Briga o zaposlenima, kao i njihovo radno okruženje, predstavlja podjednako važan segment poslovanja UniCredit banke, pored brige o klijentima, i u fokusu je svega što radimo. Maksimalno se trudimo da našim zaposlenima omogućimo što bolje uslove za rad, kao i dodatne benefite koji su potrebni savremenom zaposleniku/zaposlenici. Odnos prema zaposlenima se, kao i svaki kvalitetan odnos, zasniva na međusobnom poštovanju i toleranciji, jer to našim zaposlenima pruža osjećaj prijatnosti i sigurnosti na radnom mjestu. Obilježavanje svih trenutaka i važnih životnih događaja za naše zaposlene je nešto na šta smo posebno ponosni i o čemu veoma vodimo računa. Uz svoje zaposlene smo u svakom trenutku, ne samo kroz razvoj karijere, već i vodeći brigu o svemu onome što im je važno. Za naše zaposlene smo tu u najvažnijim životnim trenucima, pa tako očevima novorođenčadi omogućavamo plaćeno odsustvo u trajanju od 20 radnih dana, što je 4 puta više od lokalnog zakonskog minimuma. Dodatno, naši zaposleni, roditelji prvačića ili djece koja prvi put polaze u vrtić, imaju priliku da taj važan dan budu uz svoje najmlađe, jer im taj dan omogućavamo plaćeno odsustvo. Tek vjenčani – naši zaposleni dobijaju i poseban poklon od Banke. Naravno, i kad vremena nisu najbolja, tu smo da svojim zaposlenima pružimo ne samo finansijsku pomoć, nego i ujedinjenjem svih naših zaposlenih u zajedničkoj borbi da kolegama/kolegicama kojima je u tom trenutku pomoć potrebna – budemo podrška. Rodna ravnopravnost nam je takođe veoma bitna. Već godinama pratimo i vodimo računa da se uporedive plate zaposlenih ne razlikuju po polnoj strukturi, čime pružamo jednake šanse i muškarcima i ženama. Ovim pokazujemo ne samo da smo otvoreni za napredovanje pojedinca, bez obzira na polnu strukturu, već da svako ima jednake prilike. Fleksibilnost radnog mjesta i radnih sati, uz mogućnost rada iz Banke, ali i od kuće, dodatni su benefiti koje dobijaju zaposleni UniCredit banke Banja Luka.

• U današnjem bankarstvu uz riječ kamate i digitalizacija, vjerovatno je najčešće pominjana riječ – akronim ESG. Na koji način udovoljavate zahtjevima, reklo bi se i imperativima, zdravog poslovanja na tim osnovama? Ne tako davno, među prvima ste odlučili snažno podržati borbu za zdraviju i zeleniju životnu sredinu i promovisali ulazak u Koaliciju “Neprocjenjiva planeta”.

- Ponosni smo na sve projekte koje smo realizovali u proteklom periodu. Kako je u globalnom fokusu današnjice briga o životnoj sredini, prošle godine smo, kao prva banka na teritoriji BiH odlučili snažno podržati borbu za zdraviju i zeleniju životnu sredinu. Ovo je razlog zbog čega smo se priključili Priceless Planet koaliciji (Koalicija „Neprocjenjiva planeta“), iza koje stoji kompanija Mastercard, kako bismo dali svoj doprinos i pružili podršku ujedinjenju i naporima potrošača, finansijskih institucija, ali i zajednica, u borbi protiv klimatskih promjena. Cilj Koalicije jeste da se u narednih pet godina podrži sadnja 100 miliona novih stabala u ugroženim područjima širom svijeta i da se na taj način pozitivno utiče na obnovu šumskog fonda na globalnom području. Mi smo, s velikim zadovoljstvom i ponosom pokrenuli kampanju na lokalnom nivou, kako bismo, zajedno sa našim klijentima, podstakli i pomogli drugima da postanu pokretači pozitivne društvene promjene. U okviru akcije Priceless Planet, zajedno sa našim klijentima, već smo posadili 7.500 sadnica. Smatramo da je pitanje održivog razvoja i zelene tranzicije krucijalno za sve buduće naraštaje i dominantna oblast na kojoj treba kontinuirano raditi. S ponosom bismo istakli i činjenicu da su naši zaposleni u sklopu ove inicijative učestvovali u akciji čišćenja obale rijeke Vrbas.

• Možete li se pohvaliti i nekim drugim, novim projektima iz ove sfere?

– ESG komponenta u fokusu je svega što radimo, ne samo kroz poslovne, nego i aktivnosti od društvenog i opšteg značaja. Pored brige o životnoj sredini, veoma smo posvećeni i našoj društvenoj ulozi, osnaživanju zajednice u kojoj poslujemo i pružanju sopstvenog doprinosa u rješavanju izazova sa kojima se naše društvo suočava. Zajedno sa sestrinskom Unicredit Bank Mostar, kompanijom Visa i Udruženjem „Think Pink – Zajedno smo jedno“, sada već tradicionalno podržavamo inicijativu „Moj krug podrške“, s ciljem podizanja svijesti o prevenciji karcinoma dojke. U ovoj inicijativi svi uključeni imaju izuzetno veliku ulogu i spojeni su kako bi odgovorili na njen glavni zadatak – da se što široj javnosti prenese poruka o važnosti rane prevencije, kao definiciji zaštite od ove opake i teške bolesti. Ove godine smo, zajedno sa našim zaposlenima-volonterima Banke te članicama Saveza žena oboljelih od karcinoma dojke „Iskra“, organizovali Šetnju podrške za ozdravljenje, kojom smo dodatno željeli podići svijest opšte populacije o značaju prevencije s ciljem ranog otkrivanja ovog oboljenja, što dovodi do veće stope uspješnosti izlječenja. I u narednom periodu nastavićemo razvijati strateške projekte sa ključnim partnerima za specifične društvene izazove, kao što su osnaživanje žena i njihovo zapošljavanje, projekte finansijske pismenosti koje realizujemo kontinuiranom edukacijom najmlađih od strane naših volontera – zaposlenika Banke, učenje o preduzetničkim vještinama žena preduzetnica, kao i kroz druge aktuelne društvene probleme. Stava smo da dobre prakse ne treba mijenjati, stoga sa zadovoljstvom mogu najaviti nastavak partnerstva sa Mastercardovom koalicijom. Novi val kampanje Neprocjenjiva planeta slijedi uskoro i obuhvatiće period decembar 2023. mart 2024. godine. Kao što sam rekao, prošle godine smo, u sklopu prvog vala Priceless Planet Coallition kampanje posadili 7.500 sadnica širom svijeta. Ove godine smo na lokalnom nivou realizovali inicijativu uređenja gradskog parka u Gradišci, a lokalne inicijative ćemo takođe nastaviti realizovati i ubuduće, dodatno vodeći brigu o zajednici u kojoj poslujemo.

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije