Privreda

Košarac i Nelson: Unaprijediti ekonomsku saradnju BiH i SAD

Košarac i Nelson: Unaprijediti ekonomsku saradnju BiH i SAD
Foto: N.N. | Košarac i Nelson: Unaprijediti ekonomsku saradnju BiH i SAD
Marko Mišić

SARAJEVO - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac primio je danas u Sarajevu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH Erika Nelsona sa kojim je razgovarao o aktuelnim ekonomskim i političkim temama.

Na sastanku je razgovarano o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju o ekonomskoj saradnji između BiH i SAD-a. Košarac informisao je ambasadora Nelsona da je Ministarstvo, u skladu sa zaključkom Predsjedništva BiH iz januara 2021. godine, dostavilo nacrt ovog dokumenta američkoj strani, ali da do danas nije zaprimljen odgovor po ovom pitanju.

Konstatovano je da je do zastoja došlo usljed promjene američke administracije, te da je neophodno intenzivirati aktivnosti na potpisivanju ovog dokumenta u predstojećem periodu. Košarac istakao je će Memorandum o razumijevanju o ekonomskoj saradnji doprinijeti jačanju i unapređenju ekonomske saradnje između dvije zemlje.

Košarac je naglasio da je ukupna spoljnotrgovinska razmjena BiH sa SAD-om u prvih pet mjeseci 2021. godine iznosila 227,60 miliona KM i da je veća za 31,40 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Napomenuo je takođe da BiH bilježi rast izvoza u SAD, pri čemu je u prvih pet mjeseci ove godine na američko tržište izvezeno robe u vrijednosti od 54,19 miliona KM, što je za 154,28 posto više u odnosu na isti period 2020. Takođe, zabilježen je i pad uvoza iz SAD-a za 0,84 posto u odnosu na isti period prošle godine. 

Tema današnjeg sastanka bili su i projekti u oblasti turizma. Istaknuto je da će SAD putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u petogodišnjem ciklusu investirati oko 20 miliona dolara u ovaj sektor, te da će značajna sredstva biti usmjerena na podršku oporavku od negativnih posljedica pandemije Kovid-19.

Košarac i Nelson razgovarali su i o energetskom sektoru, kao i obavezama BiH koje proizilaze iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, te drugim zakonskim rješenjima ovoj oblasti.

Košarac obavijestio je Nelsona da je ostvaren napredak u usvajanju odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, te da su nadležna entitetska ministarstva i Energetska zajednica dali podršku nacrtu odluke koju je pripremilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. On je izrazio uvjerenje da će Savjet ministara BiH uskoro usvojiti predloženu odluku o kvalitetu tečnih naftnih goriva, što je ključni uslov za članstvo BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

Istaknuto je da je u oblasti multilateralnih pregovora o spoljnotrgovinskom režimu BiH ostalo otvoreno pitanje koje se odnosi na tzv. pravo trgovanja, koje je neophodno usaglasiti sa SAD-om. S tim u vezi, Košarac naglasio je da je pozicija BiH o pitanju deklaranta u potpunosti usaglašena sa Evropskom unijom, te da očekuje kompromisano rješenje sa američkom stranom.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja i o opštem sistemu preferencijala SAD-a, pri čemu je ministar Košarac zatražio ponovno stavljanje BiH na listu zemalja kojima SAD dodjeljuju jednostrane carinske povlastice.

U razgovoru sa Nelsonom, Košarac ponovio je stav da su za BiH najbolja ona rješenja koja se postignu unutrašnjim dogovorom između dva entiteta i predstavnika tri konstitutivna naroda, uz puno uvažavanje ustavnih nadležnosti. On je poručio da u potpunosti provodi i afirmiše politiku koordinacije i saradnje sa nadležnim ministarstvima iz Republike Srpske i Federacije BiH.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Promocija

ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Marketing tim / 21.09.2021 08:30

Sarajevo - Na Fakultetu za Saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu je otvoren Centar za sigurnost saobraćaja čije je opremanje pomoglo ASA Osiguranje.

ASA Osiguranje | ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Uspješni bosanskohercegovački osiguravatelj pomogao Centar za sigurnost saobraćaja Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA sa specijanim vozilom za simulaciju vožnje.

 „Naše aktivnosti realizujemo u skladu sa našim smjernicama podrške zajednici u kojoj djelujemo. Veća sigurnost svih učesnika u saobraćaju je nešto čemu mi u ASA Osiguranju posvećujemo veliku pažnju na strateškom i operativnom planu, te smo sa velikim zadovoljstvom podržali opremanje ovog centra sa softiciranim vozilom za simulaciju vožnje. Vjerujem da će ovo namjenski adaptirano vozilo zajedno sa ostalom visokokvalitetnom opremom koju Centar posjeduje, biti korisno za studente, i unaprijediti i olakšati im usvajanje novih znanja“, izjavio je Adnan Hodžić, predsjednik Uprave i Direktor ASA Osiguranja.

Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja
Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA je od 14. do 16. septembra ugostio eminentne stručnjake i univerzitetske profesore iz EU i regiona u okviru „Erasmus +“ programa i projekta koji za cilj ima poboljšanje sigurnosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana.

U radnim sesijama tokom susreta učešće je uzeo i Arnes Hadžiosmanović, Izvršni Direktor i član Uprave ASA Osiguranja, koji je učesnicima održao predavanje na temu uloge osiguravajućih kuća u polju sigurnosti saobraćaja i najboljih praksi u BiH.

Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja
Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Povećanje stepena sigurnosti saobraćaja ima veliki uticaj na rad i finansijsko poslovanje osiguravajućih društava. Globalne i evropske prakse koje dovode u vezu rad osiguravajućih društava i institucija koje se bave sigurnošću saobraćaja nažalost nisu identične praksama koje imamo u BiH. Mi u ASA Osiguranju smatramo da sinergija između akademije, realnog sektora i relevantnih institucija koje se bave pitanjima sigurnosti saobraćaja je jedini ispravni put kojim sve interesne strane trebaju zajedničiki poći. ASA Osiguranje je kao odgovorno društvo već poduzelo konkretne korake u tom pravcu ne samo opremanjem Centra za sigurnost saobraćaja, nego i putem stipendiranja studenata zadnjih godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i garantovanjem radnog mjesta nakon uspješno okončanog studija. Na taj način kreiramo društveni i poslovni okvir za zajedničko djelovanje visokoobrazovanog akademskog kadra i realnog sektora, a u korist šire zajednice“, istakao je Hadžiosmanović.

Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja
Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Ovim povodom ASA Osiguranju je dodjeljena i zahvalnica ispred Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i strukovnog Udruženja inžinjera saobraćaja i komunikacija BiH, na pomoći koju ova renomirana osiguravajuća kuća pruža u edukaciji budućih inžinjera saobraćajne struke.

Najčitanije