Privreda

Novim zakonom unaprijediti sistem javnih nabavki

Novim zakonom unaprijediti sistem javnih nabavki
Foto: N.N. | Novim zakonom unaprijediti sistem javnih nabavki

Neke stvari koje su se u praksi pokazale kao komplikovane pokušaćemo da izmijenimo, doradimo i pojednostavimo, kako bi se sve nejasnoće u postupcima javnih nabavki svele na minimum, kaže Siniša Tešanovć, član stručnog tima za izradu prijedloga novog zakona o javnim nabavkama BiH.

Tim koji čine stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regiona oformile su Područna privredna komora Banjaluka u saradnji sa Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine. 

Već nekoliko dana rade na prijedlozima koji bi pomogli kompletnom sistemu javnih nabavki, a fokus posebno stavljaju na pojednostavljenje procedura i smanjenje troškova za ponuđače u skladu sa evropskim direktivama.

"Naš cilj je da kao ljudi od struke i sa mnogo iskustva u praksi, pomognemo učešću na tenderima malim i srednjim preduzećima i našem realnom sektoru. Inicijativa obje privredne komore prije svega je u duhu evropskih direktiva na koje smo se obavezali potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Takođe, uvažili smo i sve izmjene koje je ranije predložila Agencija za javne nabavke BiH i koje je već odobrila Evropska komisija", kaže Tešanović, koji je ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki.

Tešanović objašnjava da u ovakvoj inicijativi glavnu ulogu treba da odigraju iskustva iz prakse koja bi pomogla da svakom ponuđaču koji učestvuje u procesu javnih nabavki postupak bude olakšan i da ga što manje košta. 

"U timu imamo nezavisnog stručnjaka iz Hrvatske sa ogromnim iskustvom, a ostvarili smo saradnju i sa stručnjacima iz Srbije. Cilj nam je da naše iskustvo iz praske ukrstimo sa regionalnim, kako bismo došli do što efikasnijih rješenja. Mnogo smo radili proteklih dana, ali to je samo početak, jer tek pripremamo obrazloženje koje ćemo uputiti svim relevantnim činiocima u procesu javnih nabavki", dodaje Tešanović.    

Takođe napominje da je legislativa u vezi sa javnim nabavkama u čitavom regionu konzistentna sa direktivama EU i da su u pitanje nijanse, ali da bi upravo izmjenama tih nijansi mnogo toga bilo preciznije, jasnije, a samim tim i jednostavnije. 

"Mi se nismo upustili ni u kakve radikalne izmjene, naša inicijativa je nešto čime svima želimo da pomognemo. U tom smislu, potrebno je samo da nas neko sasluša", kaže Tešanović.  

Objašnjava da postojeći Zakon o javnim nabavkama BiH ima visok stepen usaglašenosti sa evropskim direktivama i da suštinski nije mnogo komplikovaniji od recimo hrvatskog, ali i da je zemljama u tranziciji ostavljena neka vrsta slobode, kako bi zakonske okvire što bolje prilagodili realnom stanju. 

"Nama je dozvoljena i kontrola postupaka malih vrijednosti, dakle onih ispod propisanog praga, čime postižemo i dodatnu transparentnost u postupcima, što je jedno od osnovnih načela javnih nabavki. Uvažavajući sve ono što je dobro, mi ćemo posebno voditi računa o efikasnosti i ekonomičnosti provođenja postupaka i troškovima koje ponuđači snose. Zato vjerujemo da možemo ponuditi nešto kvalitetno", ističe Tešanović. 

Izmjene koje utvrdi stručni tim biće dostavljene privrednim komorama koje su inicirale da eksperti konkretnim prijedlozima ukažu na boljke aktuelnog zakona. U tom smislu, akcenat će biti na smanjenju troškova u postupcima, ali i na principu jednakog tretmana, koji je takođe jedno od načela javnih nabavki.    

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Najčitanije