Privreda

Pratite nas na Google news

Uspješno poslovanje Grupe Triglav u izuzetno teškoj 2020.

Uspješno poslovanje Grupe Triglav u izuzetno teškoj 2020.
Foto: Arhiva | Uspješno poslovanje Grupe Triglav u izuzetno teškoj 2020.
N.N.

U uslovima pandemije bolesti COVID-19 i okruženja niskih kamatnih stopa u 2020. godini Grupa Triglav pokazala je svoju otpornost i finansijsku snagu. Dosegnula je 90,9 miliona evra dobiti prije oporezivanja (indeks 90) i povećan obim premije osiguranja u iznosu 1.233,8 miliona eura (indeks 104). Grupa koja je i u 2020. ocijenjena visokom bonitetnom ocjenom "A" poslovala je kontinuirano, stabilno s fokusom na klijente. Zadovoljstvo zaposlenih i klijenata koje društvo kontinuirano prati u 2020. godini dosegnulo je najviši izmjereni nivo.

Otpornost i učinkovito upravljanje rizicima. Grupa Triglav u uslovima nesigurnosti koje je donijela pandemija bolesti COVID-19 pokazala je zadovoljavajuću mjeru otpornosti, spremnosti i prilagodljivosti na izvanredne uslove. Tokom godine javnost je informisala o ocjenama uticaja uslova na poslovanje prema različitim scenarijima koje su potvrđivale da su osiguravajući i investicijski portfelj Grupe dovoljno otporni, a pozicija kapitala odgovarajuća za uspješno nošenje s povećanim rizicima. Nije se pojavio nikakav materijalni operativni rizik kao posljedica pandemije.

Na kraju godine ukupan kapital iznosio je 870,2 miliona evra (indeks 110), a bruto osiguravajuće-tehničke rezervacije 3.033,2 miliona evra (indeks 105). Grupa je ostala odgovarajuće kapitalizovana i likvidna, što potvrđuju i ponovo dobijene visoke bonitetne  ocjene "A" od strane bonitetnih agencija S&P Global Ratings i AM Best. Ocjene imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Bonitetna ocjena u području "A" jedan je od strateških ciljeva Triglava koji mu osigurava željeni konkurentski položaj na osiguravajućim, reosiguravajućim i finansijskim tržištima te odražava finansijsku snagu i uspješnost poslovanja.

Profitabilno poslovanje. Prema nerevidiranim podacima, Grupa Triglav je 2020. ostvarila je 90,9 miliona evra dobiti prije oporezivanja (indeks 90) i 73,7 miliona evra neto dobiti (indeks 88). Uz disciplinirano preuzimanje osiguravajućih rizika povećala je obim poslovanja i pritom brižno upravljala troškovima. Nepovoljno stanje na finansijskim tržištima prouzrokovalo je dalje snižavanje prihoda od kamata, a povećali su se i rashodi zbog dugoročnog garantovanog prinosa kod osiguranja s ugrađenom garancijom. Rezultati masovnih štetnih događaja bili su manje povoljni nego godinu prije, a na rezultat su uticali i povećane osiguravajuće-tehničke rezervacije zbog aktuelnih uslova poslovanja. Neto povrat na kapital bio je 8,9%, odnosno za dva postotna boda niži nego godinu prije.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: "Stanje u poslovnom okruženju i na tržištima kapitala inače je negativno uticalo na našu dobit, no uprkos tome zadovoljni smo rezultatima poslovanja. Grupa Triglav pokazala je otpornost na izuzetno teške uslove poslovanja, zadržala finansijsku snagu i dokazala mogućnost učinkovite prilagodbe na promjene. Ove godine na finansijska tržišta i ekonomski oporavak i dalje utiču još uvijek nepoznate dimenzije globalne epidemiološke situacije, zbog čega nastavljamo poslovati u nesigurnom i zahtjevnom poslovnom okruženju."

Dobit Grupe prije oporezivanja koja potiče iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja povećana je za 7% (76,5 miliona evra), dok se dobit iz finansijskih ulaganja osiguravajuće djelatnosti i upravljanja rezervacijama smanjila za 55 posto (13,0 miliona evra). Zbog povoljnog omjera uplaćene premije i štetnih događaja dobit kod imovinskih osiguranja povećala se za pet posto, a kod zdravstvenih osiguranja za 46 posto. Zbog kontinuiranog okruženja izuzetno niskih kamatnih stopa Grupa je formirala dodatne rezervacije, što je uticalo na smanjenje dobiti kod životnih i penzijskih osiguranja za 85 posto.

Vrijednost investicijskog portfelja porasla je za 5% na 3.496,4 miliona evra. Njegov konzervativni sastav nije se bitno promijenio, a Grupa je aktivnim ulaganjem prilagođavala udjele pojedinih investicijskih razreda. Time je održala odgovarajuću diverzifikaciju i sigurnost cijelog portfelja, dodatno poboljšala njegov kvalitet i vodila brigu o ekonomskoj usklađenosti imovine s obvezama.

Premijski rast i tržišni položaj. Grupa je vodeća na tržištu u regiji Adria, gdje je prema podacima za 2019. godinu imala 20,4-postotni tržišni udio (u 2018. 19,9%). U 2020. godini tržišni udio na najvećem, slovenačkom tržištu povećala je za 0,4 postotna boda, na 36,5 posto. Šestu godinu zaredom postigla je premijski rast, a njezin volumen povećao se za četiri posto u 2020. godini, na 1.233,8 miliona eura. Time je ispunila svoje planove uprkos nepovoljnim uslovima i padu BDP-a u većini država u regiji, padu tržišta osiguranja i oštroj konkurenciji. Premiju imovinskih osiguranja povećala je za četiri posto, a zdravstvenih za 11 posto, s time da je premija životnih i penzijskih osiguranja ostala na nivou protekle godine. Premijski rast ostvaren je na većini tržišta osiguranja, na slovenačkom je bio za 3-postotni i na nivou kretanja tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 4-postotni. I u 2020. Grupa je nastavila sa strategijom raspršenosti premije i s geografskog i proizvodno-uslužnog aspekta. Povećala je udio premije koja je obračunata na tržištima izvan Slovenije na 18,2 posto i povećala udio drugih vrsta osiguranja koja, osim imovinskih, čine njenu ponudu.

Povoljan kombovani koeficijent. Na poslovanje po pitanju šteta osim masovnih štetnih događaja (nevrijeme s gradom na tri tržišta i zemljotresi u Hrvatskoj u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti 31,1 miliona evra) uticali su i uslovi pandemije. Ukupni obim obračunatih bruto šteta bio je za tri posto manji nego 2019. godine. Grupa očekuje da će dio šteta koje zbog manje ekonomske aktivnosti ili opštih ograničenja kretanja osiguranika nisu nastale u 2020. isplatiti u poslovnoj godini 2021. U tu svrhu kreirala je i odgovarajuće osiguravajuće-tehničke rezervacije. Kombinovani koeficijent Grupe iznosio je 91,2 posto i nalazio se u donjem dijelu područja prosječne ciljane strateške vrijednosti. U poređenju s prethodnom godinom niži je za 0,3 postotna boda zbog poboljšanja koeficijenta šteta i troškova.

Upravljanje imovinom. U 2020. godini Grupa je povećala obim vlastitog portfelja osiguranja za šest posto, na 2.995 miliona evra, te obim imovine klijenata u uzajamnim fondovima i individualnom upravljanju za pet posto, na 1.156 miliona evra. Fondovima upravlja društvo Triglav Skladi, koje upravlja i investicijskim portfeljima klijenata grupe u okviru investicijskih životnih osiguranja i dugoročnim poslovnim fondovima dobrovoljnih dodatnih penzijskih osiguranja. Nakon preuzimanja upravitelja uzajamnog fonda ALTA uspješno su sprovedeni svi integracijski postupci i spajanje 110.000 kupaca pod jedinstvenom krovnom markom Triglav. S 32,9-postotnim udjelom na tržištu slovenačkih uzajamnih fondova Grupa Triglav jedan je od vodećih upravitelja imovinom.

Dobra kontrola troškova. Ukupni konsolidirani bruto poslovni rashodi Grupe Triglav ostali su na nivou iz prethodne godine i iznosili su 306,7 miliona evra. Udio operativnih troškova osiguranja u obračunatoj bruto premiji u djelatnosti osiguranja takođe se smanjio u 2020. godini, i to za 1,1 postotni bod, na 22,1 posto.

Sprovođenje politike dividendi. U 2020. godini, u skladu s pogledima slovenačkog regulatora osiguranja, akcionari Zavarovalnice Triglav odobrili su prijedlog Uprave i Nadzornog odbora osiguravatelja da rasporedi dobit za 2019. godinu ostane neraspoređena. Politika dividendi ostala je nepromijenjena. U njenoj provedbi, s obzirom na okolnosti, osiguratelj uzima u obzir razumno upravljanje kapitalom Grupe Triglav i njenu finansijsku stabilnost, potrebu za reinvestiranjem dobiti u provedbu strategije rasta i razvoja te osiguravanje atraktivnih dividendi dioničarima. Normalizacijom stanja u poslovnom okruženju osiguratelj će to moći ponovo provesti isplatom dividende.

Fokusirani na klijente i usmjereni na razvoj. Grupa se je uspješno prilagodila promijenjenom okruženju i potrebama klijenata. Novi uslovi dali su dodatni zamah cjelokupnoj digitalnoj transformaciji poslovanja Grupe, jer je ojačala digitalnu prodaju, komunikacijske i distribucijske kanale i alate te povećala svoju digitalnu prisutnost. Takvim pristupom je povećala je prosječnu premiju po zaposleniku i povećala troškovnu učinkovitost te s pojednostavnjenjem postupaka poboljšala korisničko iskustvo klijenata. Među postignućima se ističu nadograđeno poslovanje na daljinu, dosljedna provedba mjera poduzetih kako bi se ograničila infekcija i zaštitilo zdravlje zaposlenika, klijenata i ostalih učesnika, obnova i uvođenje novih proizvoda i usluga pomoći, poboljšana obrada štetnih događaja i uvođenje umjetne inteligencije u neke procese.

Grupa je osigurala vlastitu prodajnu mrežu, što je njezin najvažniji prodajni put sa 73,3 posto prikupljene premije. U skladu s višekanalnim pristupom, nadopunila ga je vanjskom ugovornom prodajnom mrežom, što je pridonijelo rastu premije na pojedinim tržištima. U skladu s planiranom geografskom različitosti poslovanja za 2020. godinu, matično društvo Grupe nudilo je svoje prekogranične usluge osiguranja u više od 15 država članica EU. Dugoročnim poslovnim partnerstvima u Grčkoj i Italiji dodala je norveško i nizozemsko tržište osiguranja. Takve oblike poslovanja, koji su trenutno marginalni u smislu volumena premije, Grupa smatra razvojno važnima.

Predanost održivosti (ESG). Ostvarivanjem svoje misije stvaranja sigurnije budućnosti Grupa Triglav ostvaruje svoju održivu orijentaciju. Krajem 2020. godine nadogradila je svoje napore po pitanju održivosti usvajanjem formalnog akta, Predanost održivosti Grupe Triglav, koji sveobuhvatno definiše smjerove svog razvoja na području zaštite okoline, socijalne politike i upravljanja (ESG).

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: "Prošlogodišnji događaji potvrđuju da su strateške orijentacije Triglava dobro postavljene, da se razvijamo u zacrtanom smjeru moderne, inovativne i dinamične osiguravajuće i finansijske grupe koja ostaje čvrsto na vodećem mjestu u Sloveniji i široj regiji. Na temelju već provedenih strateških aktivnosti i u skladu s planiranim, poslovali smo kontinuirano, pouzdano i usredotočeni na klijente na svim tržištima koji su naš rad ocijenili do sada najvišim ocjenama zadovoljstva. Pritom smo svjesni da je naša ekipa od više od 5.300 zaposlenih glavni temelj našeg uspjeha. Zajedno neprestano razvijamo ponudu, procese i organizaciju kako bismo se bolje brinuli o našim kupcima, našim partnerima. Istodobno, zajedno razvijamo našu kulturu u još saradljiviju i agilniju, što se odražava i na mjerenja zadovoljstva među zaposlenicima. Zahvaljujem našim klijentima i dioničarima na ukazanom povjerenju, a mojim kolegama na predanosti i trudu koji su ukazali u ovom izazovnom razdoblju."

Ponovno imenovanje članice Uprave Zavarovalnice. Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav 2. martsa 2021. na prijedlog Radničkog vijeća za članicu Uprave - direktoricu za ljudske resurse Zavarovalnice Triglav ponovo je imenovao Maricu Makoter. Novo petogodišnje mandatno razdoblje počinje joj teći od 23. decembra 2021.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije