SP Qatar 2022.

Privreda

"Željeznicama RS" 6,25 miliona maraka

"Željeznicama RS" 6,25 miliona maraka
Foto: N.N. | "Željeznicama RS" 6,25 miliona maraka
N.N.

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske dala je danas saglasnost Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period od 1. aprila do 30. juna u iznosu od 6.655.514 KM, od čega subvencije preduzeću "Željeznice Republike Srpske" iznose 6.250.000 KM.

"Aerodromima Republike Srpske" raspoređuje se 155.514 KM, a preduzeću "Pošte Srpske" 250.000 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Vlada Republike Srpske donijela je i uredbu o načinu uskladištenja, čuvanja i raspolaganja robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora, koja se odnosi na postupanje sa oduzetim šumskim drvnim sortimentima.

Imajući u vidu specifičnost šumskih drvnih sortimenata, kao najadekvatnije rješenje za njihovo uskladištenje, čuvanje i dalje raspolaganje predloženo je da postupanje sa oduzetim šumskih drvnim sortimentima obavlja nadležno šumsko gazdinstvo Javnog preduzeća šumarstva, navodi se u saopštenju.

Rješenje i potvrda o oduzetoj robi dokument je na osnovu kojeg preduzeće "Šume Republike Srpske" preuzima i skladišti šumske drvne sortimente, te, nakon sprovedenog postupka i konačnosti rješenja inspektora o oduzimanju robe, vrši prodaju robe.

U saopštenju se dodaje da javno preduzeće može odmah prodati oduzete šumske drvne sortimente ukoliko su podložni propadanju ili ako njihovo čuvanje iziskuje troškove koji su nesrazmjerno veliki u odnosu na njihovu vrijednost.

Na kraju svakog tromjesečja javno preduzeće izrađuje pregled preuzetih i uskladištenih šumskih drvnih sortimenata, te 60 odsto novčanih sredstava dobijenih od njihove prodaje uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske, po odbitku troškova uskladištenja, čuvanja i manipulacije, koji iznose 40 odsto procijenjene vrijednosti oduzetih šumskih drvnih sortimenata.

Vlada Republike Srpske usvojila je i informaciju o realizaciji odluke o definisanju parametara za utvrđivanje strateških preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije i utvrđenoj listi strateških preduzeća, prema kojoj 49 subjekata ispunjava uslove za potpisivanje okvirnih petogodišnjih ugovora.

Preduzeće "Šume Republike Srpske", shodno odluci o definisanju parametara za utvrđivanje strateških preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije, sprovelo je proceduru raspisivanja Javnog poziva za prikupljanje podataka od privrednih subjekata.

"Na poziv se prijavilo 77 subjekata koji su u ostavljenom roku dostavili traženu dokumentaciju. Pregled dokumentacije s ciljem utvrđivanja ispunjenosti uslova iz odluke izvršila je Komisija imenovana rješenjem vršioca dužnosti direktora `Šuma Srpske` i utvrdila da 49 subjekata ispunjava uslove za potpisivanje okvirnih petogodišnjih ugovora", navodi se u saopštenju.

Vlada je zadužila "Šume Republike Srpske" da pristupe potpisivanju okvirnih petogodišnjih ugovora sa utvrđenim strateškim preduzećima iz oblasti drvoprerađivačke industrije.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaduženo je da u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva prati realizaciju potpisanih okvirnih petogodišnjih ugovora i da ažurira listu strateških preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije.

Vlada je donijela rješenje o proširenju operativnog budžeta u okviru zakonskog budžeta Republike Srpske za 2019. godinu, osnovnim školama, za period od 1. januara do 30. juna u iznosu od 300.000 KM.

Proširenje operativnog budžeta, u okviru zakonskog budžeta Republike Srpske za 2019. godinu, obezbjeđuje se osnovnim školama za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata u iznosu od 250.000 KM i za nabavku postrojenja i opreme 50.000 KM.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije