Tržište

Ukupna aktiva na kraju prvog polugodišta oko 46 milijardi

Ukupna aktiva na kraju prvog polugodišta oko 46 milijardi
Foto: Centralna banka BiH | Ukupna aktiva na kraju prvog polugodišta oko 46 milijardi

SARAJEVO - Ukupna aktiva finansijskog sektora u BiH na kraju prvog polugodišta iznosila je 45,93 milijarde KM i veća je za 2,36 milijardi KM ili za 5,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, objavila je Centralna banka BiH.

Najveće učešće su i dalje imale banke koje su učestvovale sa 87,6 odsto u ukupnoj aktivi finansijskog sektora, dok društva za osiguranje i reosiguranje učestvuju sa 2,58 milijardi KM, odnosno 5,6 odsto od ukupne aktive finansijskog sektora.

U poređenju sa stanjem na kraju prvog polugodišta 2022. godine, društva za osiguranje i reosiguranje, investicioni fondovi, mikrokreditne organizacije i lizing društva bilježe rast aktive, dok je kod brokerskih kuća i berzi došlo do pada bilansne sume.

Ukupna aktiva sektora nebankarskih finansijskih institucija (sektor OFI) na kraju prva dva kvartala iznosila je 5,70 milijardi KM i veća je za 236,2 miliona KM ili 4,3 odsto u poređenju sa stanjem na kraju 2022. godine, a u poređenju sa stanjem na kraju prvog polugodišta lani veća je za 473,5 miliona KM ili 9,1 odsto.

Najveću aktivu u okviru sektora OFI imala su, navodi Srna, društva za osiguranje i reosiguranje sa 2,59 milijardi KM, što predstavlja učešće od 45,3 odsto u ukupnoj aktivi sektora OFI, zatim slijede mikrokreditne organizacije sa 1,44 milijarde KM sa 25,2 odsto učešća, investicioni fondovi sa 1,05 milijardi KM ili 18,5 odsto učešća, lizing društva sa 602,6 miliona KM ili 10,6 odsto učešća, dok se preostalih 24,3 miliona KM, odnosno 0,4 odsto učešća, odnosi na aktive brokerskih kuća i berzi u BiH.

Na finansijskom tržištu BiH na kraju prvog polugodišta poslovale su 122 finansijske institucije koje su uključene u redovnu statistiku Centralne banke, i to u bankarskom sektoru 21 banka i jedna razvojna banka i u sektoru OFI koji obuhvata 24 društva za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje, 33 investiciona fonda, četiri lizing društva, 29 mikrokreditnih organizacija, sedam brokerskih kuća i dvije berze.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije