Tržište

"Zbog štele na konkursima ne prođu najbolje rangirani"

"Zbog štele na konkursima ne prođu najbolje rangirani"
Foto: N.N. | "Zbog štele na konkursima ne prođu najbolje rangirani"
Bojana Živanić

BANJALUKA - Veliki broj građana se žali na regularnost sprovođenja konkursne procedure za prijem u radni odnos državnih službenika, kazali su za "Nezavisne" u Ombudsmanu za ljudska prava BiH, te dodali da kandidati često ističu da su diskriminisani prilikom prijema u radni odnos po raspisanim konkursima.

"Ističu da nemaju jednake mogućnosti da dobiju posao, te da su često raspisani konkursi namješteni. Ukazano je i na problem dostupnosti, a prije svega efikasnosti pravnih lijekova u konkursnim procedurama", naglasili su u Ombudsmanu. 

Kako kažu, ombudsmani često zaprimaju i žalbe koje se, kako ističu, odnose na činjenicu da nakon sprovedene konkursne procedure rukovodilac organa ne izabere najbolje rangiranog kandidata s liste uspješnih kandidata, već koristeći svoje diskreciono pravo odabire kandidata s liste bez obzira na njegov plasman. 

"To, nažalost, jeste u skladu sa zakonom, ali je deprimirajuće za kandidate, te se shodno tome postavlja i pitanje svrhe intervjua i sprovođenja konkursnih procedura. Svjesni svoje bespomoćnosti, a u želji da sebi i članovima svoje porodice osiguraju egzistenciju, građani Bosne i Hercegovine, nerijetko i cijele porodice, prinuđeni su da napuste svoje domove te odlaze na rad u druge zemlje", upozorili su u Ombudsmanu. 

Kada se generalno govori o žalbama koje se upućuju Ombudsmanu, one se najčešće odnose upravo na nepravilnosti sprovedbi konkursnih procedura, neuplaćivanje doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, povrede prava osoba s invaliditetom, nezakonito otkazivanje ugovora o radu i slično.

"S obzirom na to da pravo na rad podrazumijeva pravo na jednak pristup radu, te obavezu države da preduzme konkretne mjere i radnje kako bi građanima omogućila ostvarivanje ovog prava, ipak je primjetan veliki broj žalbi koje se odnose na povrede konkursnih procedura", zaključili su u Ombudsmanu. 

U Centru civilnih inicijativa su za "Nezavisne" kazali da je njihova analiza iz 2016. godine pružila konkretna reformska rješenja, prvenstveno s ciljem da se unaprijede regulativa i prakse pri imenovanju i zapošljavanju u javnom sektoru. 

"Javni konkurs treba da bude inoviran na način da umanji ulogu komisija pri ocjenjivanju kandidata: eliminisati ljudski faktor prilikom ocjenjivanja kvalifikacija i individualnih kvaliteta kandidata", jedna je od preporuka ove analize. 

Kako je navedeno, jedna od preporuka je i da javne konkurse za izbor i imenovanje u svim organima javne uprave treba učiniti potpuno transparentnim i dostupnim u realnom vremenu, zajedno sa preciznim opisima procedura i odgovornosti svih strana u postupku, te objavom rang-lista, s imenima i bodovima. 

"Uvesti obavezu raspisivanja javnih konkursa u javnim preduzećima, vanbudžetskim fondovima i drugim organima i organizacijama koji pružaju javne usluge", preporučuju u CCI-ju u svojim analizama, te dodaju da imenovanje i zapošljavanje u zdravstvu i školstvu moraju biti potpuno izuzeti od uticaja politike. 

U Agenciji za državnu službu BiH su istakli da je u prvih osam mjeseci ove godine poništeno pet javnih oglasa. 

"Četiri su poništena u cijelosti, dok je jedan poništen djelimično. Prošle godine je poništeno šest javnih oglasa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i to tri u cijelosti, a tri djelimično", istakli su u ovoj agenciji. 

Naime, kao najčešći razlog poništavanja konkursa u Agenciji navode izradu novog pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta.

"Većina razloga poništavanja javnih oglasa odnosila se na činjenicu da je u toku izrada novog pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta ili je usvojen novi pravilnik, te je došlo do promjene prioriteta u popunjavanju sistematizovanih radnih mjesta u odnosu na period raspisivanja oglasa", pojašnjavaju u Agenciji. 

Kako navode, bilo je i poništenja u skladu sa zaključcima Savjeta ministara BiH kojim je usvojena dopuna pravilnika, a Agenciji naloženo da se poništi oglas, a oglasi su, kako kažu, poništavani i zbog preporuka revizije te stečenim preduslovima za promjenu prioriteta u politici upravljanja ljudskim resursima.

Dodali su da je bilo poništenja i zaključkom Savjeta ministara BiH o izmjeni Odluke o propisanim posebnim uslovima radnih mjesta za koja se raspisuje oglas.

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije