Španska korida u Beogradu - kako je publika klicala "ole", a žalila bika

"Borbe sa bikovima su jedina umjetnost u kojoj je umjetnik u smrtnoj opasnosti i u kojoj je kvalitet izvedbe ostavljen na čast borcu".

Ernest Hemingway (21. jul 1899 - 2. jul 1961)
"Borbe sa bikovima su jedina umjetnost u kojoj je umjetnik u smrtnoj opasnosti i u kojoj je kvalitet izvedbe ostavljen na čast borcu". Ernest Hemingway (21. jul 1899 - 2. jul 1961)
Vrati na vijest
Najčitanije