Banja Luka

Pratite nas na Google news

Bes­pla­tan pre­voz za Banjalučane u no­vo­go­diš­njoj noći

Bes­pla­tan pre­voz za Banjalučane u no­vo­go­diš­njoj noći
Foto: N.N. | Bes­pla­tan pre­voz za Banjalučane u no­vo­go­diš­njoj noći
N.V.

Za no­vo­go­diš­nju noć biće or­ga­ni­zo­van bes­pla­tan ja­vni pre­voz pu­tni­ka na određenom bro­ju li­ni­ja ja­vnog grad­skog pre­vo­za.

Bes­pla­tan pre­voz će bi­ti na slje­dećim li­ni­ja­ma:

1 Mađir - Or­to­pe­di­ja - No­va bol­ni­ca - sva­kih 35 mi­nu­ta od 23 do 4.40.

3 Cen­tar - Vrba­nja - Ze­le­ni vir - sva­kih 60 mi­nu­ta od 23 do četiri časa.

6 Auto­bus­ka sta­ni­ca - La­uš - Sa­račica - sva­kih 30 mi­nu­ta od 22.50 do 4.50.

8 Auto­bus­ka sta­ni­ca - li­je­va No­vo­se­li­ja - sva­kih 60 mi­nu­ta od 23 do pet časova.

13A Cen­tar - Za­lužani - sva­kih 60 mi­nu­ta od 22.30 do 5.30.

13P Obi­lićevo - Pe­trićevac - sva­kih 60 mi­nu­ta od 23 do pet časova.

13B No­vo gro­blje - La­za­re­vo (Po­slo­vna ško­la) - sva­kih 70 mi­nu­ta od 22 do 4.50.

14 Starčevi­ca - cen­tar - Starčevi­ca - sva­kih 30 mi­nu­ta od 23 do pet časova.

19 Srpski Mi­la­no­vac - cen­tar - Srpski Mi­la­no­vac - sva­kih 60 mi­nu­ta od 22.15 do 4.15.

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije