Banja Luka

Pratite nas na Google news

Bez stru­je banjalučka naselja Krčma­ri­ce i Pri­ječani

Bez stru­je banjalučka naselja Krčma­ri­ce i Pri­ječani
Foto: N.N. | Bez stru­je banjalučka naselja Krčma­ri­ce i Pri­ječani
N.N.

Zbog izvođenja ra­do­va na elek­tro­mreži, da­nas od de­vet do 14 časo­va doći će do pri­vre­me­nog pre­ki­da u snab­di­je­va­nju elek­tričnom ener­gi­jom po­je­di­nih po­tro­šača.

"Bez stru­je će u na­ve­de­nom vre­me­nu bi­ti di­je­lo­vi uli­ca Mi­la­na Cvi­je­tića i Sa­ve Te­ke­li­je te Bu­le­var voj­vo­de Živo­ji­na Mi­šića, kao i di­je­lo­vi na­se­lja Krčma­ri­ce i Pri­ječani", sa­op­šti­li su iz "Elek­tro­kra­ji­ne".

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije