Banja Luka

Pratite nas na Google news

"Eko toplane" mogu same zagrijavati sve potrošače

"Eko toplane" mogu same zagrijavati sve potrošače
Foto: N.N. | "Eko toplane" mogu same zagrijavati sve potrošače
Dragan Sladojević

BANJALUKA - Preduzeće "Eko toplane" Banjaluka imaju dovoljno kapaciteta da u potpunosti snabdijevaju sve potrošače toplotne energije koji su priključeni na sistem daljinskog grijanja u gradu na Vrbasu, potvrđeno nam je iz ovog preduzeća.

Nakon što su se u medijima pojavile tvrdnje, prema kojim se od "građana Banjaluke krije da 'Eko toplane' bez pomoći stare toplane ne mogu da zagriju Banjalučane", provjerili smo kakvo je stanje, zapravo, u praksi.

"Prilikom projektovanja novog sistema daljinskog grijanja predviđeno je da se maksimalno do 10 odsto energije proizvede na mazut, a ostalih više od 90 odsto na drvnu sječku, odnosno biomasu. U protekle tri sezone grijanja 'Eko toplane' su više od 96 odsto energije proizvele na biomasu, a manje od četiri odsto na mazut", rekli su nam iz "Eko toplana".

Kompletnu količinu energenta, a samim tim i mazuta, nabavljaju upravo "Eko toplane", potpuno samostalno, vlastitim sredstvima.

"Prilikom projektovanja novog sistema daljinskog grijanja planirano je da 'Eko toplane' koriste dijelove opreme stare toplane, odnosno pranirano je da dijelovi opreme stare toplane i dalje budu dio sistema daljinskog grijanja. 'Eko toplane' sa starom toplanom imaju zaključen ugovor o korištenju tih dijelova opreme i za to plaćaju zakupninu u iznosu 500.000 KM na godišnjem nivou, te snose sve prateće troškove korištenja i održavanja te opreme", pojašnjavaju iz "Eko toplana".

Kako dodaju, ugovorom o zakupu obuhvaćene su rejonske kotlovnice na Starčevici i Kočićevom vijencu, jedan kotao na mazut i ostali dijelovi opreme neophodni za funkcionisanje sistema daljinskog grijanja.

Iz "Eko toplana", stoga, ističu da nisu tačni medijski napisi prema kojima, kako se navodi, "Eko toplane" bez pomoći stare toplane ne mogu da zagriju Banjalučane.

"'Eko toplane' su u protekle tri godine kroz obavljanje povjerene komunalne djelatnosti dokazale da imaju dovoljno kapaciteta i stabilne izvore toplotne energije da potpuno samostalno vrše proizvodnju i isporuku toplotne energije svojim korisnicima", poručuju iz "Eko toplana".

Podsjetimo, odlukom Skupštine grada Banjaluka komunalna djelatnost proizvodnje i isporuke toplotne energije od 1. februara 2018. godine povjerena je isključivo "Eko toplanama". Od tada to preduzeće vrši proizvodnju i isporuku toplotne energije svim korisnicima koji su priključeni na sistem daljinskog grijanja.

Istovremeno, "Toplana" d.o.o. Banjaluka (stara toplana) i dalje posluje, iako je, dakle, prestala obavljati svoju osnovnu djelatnost. Zapošljava 18 radnika, uključujući vršioce dužnosti direktora, izvršnog direktora za ekonomske poslove, te izvršnog direktora za tehničke poslove.

"Toplana" d.o.o. pritom zapošljava i šefa Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove, te šefa Službe za ekonomske poslove.

Iako, dakle, već tri godine ne proizvodi niti isporučuje toplotnu energiju, u "Toplani" d.o.o. radi čak i referent za rješavanje reklamacija.

Na pitanje koliko ukupno trenutno iznose dugovanja "Toplane" d.o.o., koliki su im bili prihodi u 2020. godini i po osnovu čega su ostvareni, te kolike su u toj godini ostvarili rashode, a koliko se od toga odnosi na plate zaposlenih, iz tog društva nisu odgovorili.

Kako su naveli, odgovori su sadržani u finansijskim izvještajima koji se javno objavljuju, pa se tako onaj koji se odnosi na 2020. godinu još završava.

U Informaciji o poslovanju za 2019. godinu "Toplane" d.o.o. Banjaluka navedeno je da je tokom 2019. godine samo za neto plate radnika isplaćeno 199.650 KM.

Međutim, dodatnih 810.144 KM rashodovano je za poreze i doprinose, fiskalne i parafiskalne namete, naknade članova Nadzornog odobra, Odbora za reviziju i direktora Odjeljenja interne revizije, otpremnine, topli obrok, prevoz, itd.

U Informaciji o poslovanju za 2019. godinu "Toplane" d.o.o. vidljivo je da ukupne obaveze, na dan 31. decembra 2019, iznose više od 90,6 miliona KM.

U 2020. godini grad Banjaluka je na ime otplate zaduženja "Toplane" d.o.o., za koja je garant, isplatio ukupno 2.459.769 KM.

"Treba imati u vidu da je 'Toplani' d.o.o. u ovoj godini odobren moratorijum za dio kredita za koje je grad bio garant. U 2021. godini planirana je otplata garantovanih zaduženja u ukupnom iznosu od 3.900.000 KM, u skladu sa dospijećem", rekli su iz Gradske uprave grada Banjaluka.

Kako dodaju, grad će i u narednim godinama u okviru budžeta planirati sredstva za otplatu zaduženja "Toplane", za koje je bio garant, čiji je ostatak glavnice na dan 31. januara 2021. godine 25,2 miliona KM.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije