Banja Luka

Penzioneri najčešći korisnici besplatne pravne pomoći

Penzioneri najčešći korisnici besplatne pravne pomoći
Foto: Pixabay | Penzioneri najčešći korisnici besplatne pravne pomoći

BANJALUKA - Centru za pružanje besplatne pravne pomoći u prvoj polovini ove godine obratila se 2.581 osoba, što je neznatno manje nego u istom periodu prošle godine.

Kako su potvrdili iz Centra za pružanje besplatne pravne pomoći za "Nezavisne novine", u istom periodu prošle godine za pomoć im se obratilo 2.809 osoba.

"Ove godine su u radu bila 2.552 predmeta, a prošle godine 2.764 predmeta", istakli su iz Centra.

Potvrdili su da je tokom ove godine Centar pružio 984 usmena opšta obavještenja o pravima i obavezama, 703 pravna savjeta i pomoć u popunjavanju obrazaca, 589 pravnih pomoći u sačinjavanju svih vrsta pismena i 76 pravnih savjeta pruženih elektronskim putem, kao opšte obavještenje o pravima i obavezama.

"Građani se najčešće obraćaju zahtjevom za ostvarivanje pravne pomoći koja se odnosi na usmene i pismene pravne savjete, zatim zahtjevom za pružanje pomoći pri popunjavanju različitih vrsta obrazaca potrebnih za ostvarivanje određenih prava građana", istakli su oni te dodali da se znatan broj građana obraća zahtjevom za odobravanje pomoći koja se odnosi na zastupanje u sudovima.

"Pored toga, građani često traže pomoć prilikom sačinjavanja različitih vrsta pismena, u cilju zaštite njihovih prava i interesa", rekli su iz Centra.

Kako ističu iz Centra, besplatnu pravnu pomoć najčešće zahtijevaju penzioneri, zatim zaposleni pa nezaposleni.

"Nakon njih dolaze korisnici socijalne pomoći, žrtve nasilja u porodici, lica s invaliditetom, maloljetna lica u postupku ostvarivanja prava na zakonsko izdržavanje i ostali", dodali su oni.

Iz Centra su takođe istakli da se građani najčešće obraćaju s pitanjima iz bračnih i porodičnih odnosa, u sudskim postupcima razvoda braka i izdržavanja malodobne djece, te utvrđivanja i osporavanja očinstva.

"U našem radu zastupljeni su i predmeti iz obligacionih odnosa, radnog prava, nasljednog prava, kao i stvarnih prava", saopštili su iz Centra.

Što se tiče cjelokupnih usluga, kako oni navode, Centar pruža opšta obavještenja o pravima i obavezama, pravne savjete i pomoć u popunjavanju obrazaca, pravnu pomoć u sačinjavanju svih vrsta pismena, pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora, zastupanje na sudu i sačinjavanje apelacija.

"Važno je naglasiti da pravo na besplatnu pravnu pomoć podrazumijeva i pravo na oslobađanje od plaćanja svih sudskih taksa, na ime podnesaka za koje se te takse plaćaju", pojasnili su oni.

Što se tiče uspješnosti u sporovima, za period od januara tekuće godine, prema podacima iz Centra, od ukupno 256 zaprimljenih sudskih odluka sud je donio 180 sudskih odluka kojima se usvaja zahtjev stranaka koje je Centar zastupao, 36 odluka kojima se djelimično usvaja zahtjev stranaka koje je Centar zastupao, te 40 sudskih odluka kojima se odbija zahtjev stranaka koje Centar zastupa. 

Kako je kazao penzioner Goran V., besplatnu pravnu pomoć je tražio kada je imao neke nejasnoće u vezi s ostvarenjem svojih prava, a nije imao novac da plati advokata.

"Djeca su mi odrasla i ne žive više sa mnom, tako da sam ostao sam. Kada sam ih nazvao da ih pitam o svojim pravnim nedoumicama rekli su mi da savjet mogu da potražim besplatno u Centru", kazao je ovaj penzioner.

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije