BiH

Budžetski korisnici u Srpskoj ne treba da se nadaju povećanju plata u naredne tri godine

Budžetski korisnici u Srpskoj ne treba da se nadaju povećanju plata u naredne tri godine
Foto: Centralna banka BiH/Arhiva | Budžetski korisnici u Srpskoj ne treba da se nadaju povećanju plata u naredne tri godine

BANJALUKA - Ako je suditi po Programu fiskalne konsolidacije za period od 2024. do 2026. godine, budžetski korisnici u tom periodu ne mogu se nadati povećanju plata, a naknade po osnovu ličnih primanja u lokalnim samoupravama (regres, topli obrok, prevoz) biće svedene na minimum.

"Pozicije ličnih primanja planirati u skladu sa zakonskim, podzakonskim i drugom regulativom koja reguliše ovu oblast, bez donošenja novih ili izmjena postojećih zakonskih rješenja koja bi proizvela dodatna izdvajanja i povećanja rashoda po tom osnovu", navodi se u Programu fiskalne konsolidacije za period od 2024. do 2026. godine, o kojem će raspravljati poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na predstojećem zasjedanju.

Takođe, Vlada Republike Srpske planira i smanjenje javnih nabavki, kao i ulaganja u neproduktivne investicije, odnosno one investicije koje nisu od krucijalne važnosti za funkcionisanje institucija te racionalizaciju javne potrošnje bez stvaranja novih troškova za koje nisu obezbijeđena budžetska sredstva.

"Budžete jedinica lokalne samouprave i finansijske planove fondova socijalne sigurnosti koji se vode izvan sistema trezorskog poslovanja od 2024. godine pa do godine povratka u okvire finansijskih pravila, propisanih zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj, potrebno je planirati sa suficitom", navodi se u Programu fiskalne konsolidacije, a u kojem se dodaje i da će se kreditno zaduživanje jedinica lokalne samouprave sprovoditi samo za ekonomski opravdane investicije.

Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske kaže da je težnja Vlade Republike Srpske razumljiva, ali da je pitanje koliko je to moguće sprovesti u praksi.

"Imamo lokalnih zajednica koje imaju toliko akumuliranog gubitka da je nemoguće ostvariti suficit. Većim lokalnim zajednicama i gradovima to neće možda biti problem i oni će to moći da urade, ali manje lokalne zajednice i one srednje veličine ne mislim da će biti u mogućnosti da budu u suficitu imajući u vidu njihove izvore prihoda", rekao je Ćosić za "Nezavisne".

Kada je riječ o smanjenju ličnih primanja u lokalnim samoupravama odnosno umanjenju naknada za regres, topli obrok i prevoz, Ćosić kaže da je to u koliziji sa zahtjevima koje ima sindikat.

"Troškovi prevoza se diktiraju cijenama goriva, a troškovi toplog obroka inflacijom i rastom troškova proizvoda i sve to, kada se sukobi sa zahtjevom sindikata, postaje nemoguće", rekao je Ćosić.

Inače, u fiskalnu konsolidaciju krenulo se nakon što je konsolidovani budžetski deficit na kraju 2022. godine premašio tri odsto BDP-a, i iznosi 466,85 miliona KM, odnosno 3,21 odsto BDP-a.

Iz toga se može zaključiti da zakonsko pravilo o budžetskom deficitu nije ispoštovano i zbog toga je Vlada Republike Srpske, shodno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, morala izraditi Program fiskalne konsolidacije, a sve sa ciljem da se vrati u okvire fiskalnih pravila.

Zanimljivo je da Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo finansija, Programom fiskalne konsolidacije planira rast prihoda po svim osnovama, pa tako u 2024. godini planira prihode budžeta od 4.405,8 miliona KM, u 2025. od 4.621,4 miliona KM i u 2026. od 4.800,8 miliona KM. Takođe, Vlada RS od poreza na dobit u narednoj godini očekuje 397,1 milion KM, u 2025. godini 430,9 miliona KM i u 2026. godini 454,3 miliona KM dok od indirektnih poreza očekuje prihode u narednoj godini 1.942,8 miliona KM u 2025. u iznosu od 1.993,3 miliona KM i u 2026. godini čak 2.034,4 miliona KM.

U suštini, Vlada Republike Srpske Programom fiskalne konsolidacije planira rast prihoda po svim osnovama, uz istovremeno mjere štednje, odnosno smanjenje investicija, zamrzavanje plata i smanjenja naknada na plate po jedinicama lokalnih samouprava, uz istovremeno smanjenje duga u odnosu na BDP.

Na Program fiskalne konsolidacije za period od 2024. do 2026. godine svoje mišljenje dao je i Fiskalni savjet Republike Srpske, u kojem se navodi da se u narednom periodu, pored smanjena deficita, strogo mora voditi računa o zaduživanju.

"Program fiskalne konsolidacije koji smanjenje deficita u osnovi bazira na smanjenju svih neproduktivnih rashoda i rashoda koji smanjenjem neće ugroziti izvršavanje javnih funkcija, te na boljoj naplati prihoda, ocjenjuje se kao efikasan model konsolidacije", navodi se u mišljenju Fiskalnog savjeta Republike Srpske.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije