BiH

Delegati Doma naroda BiH o oštrijim carinskim kaznama

Delegati Doma naroda BiH o oštrijim carinskim kaznama
Foto: Anadolija | Delegati Doma naroda BiH o oštrijim carinskim kaznama
Mirsada Lingo Demirović

SARAJEVO - Neizvjesno je da li će delegati sutra podržati hitnu proceduru za Prijedlog zakona o carinskim prekršajima BiH, koju je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH.

Inače, ovaj novi zakonski prijedlog predviđa oštrije kazne za one koji prekrše zakon, a kazna za uvoz ili izvoz robe koja je zabranjena i opasna po život predviđena za pravna i fizička lica je od 10.000 do 200.000 KM.

Velike kazne predviđene su i za unošenje ili iznošenje opojne druge, municije, oružja i to od 10.000 do 200.000 KM, a od 5.000 do 100.000 za unos ili iznos robe izvan graničnog prelaza.

Za skrivanje robe novim zakonskim prijedlogom predviđena je kazna od 3.000 do 70.000 KM, za neprijavljivanje robe od 2.000 do 50.000 KM, a za nepodnošenje carinske deklaracije ili deklaracije za privremeni smještaj predviđene su kazne od 500 KM do 3.000 KM.

Kazne u iznosu od 2.000 do 60.000 KM predviđene su za netačne podatke o robi u priloženim dokumentima o izvozu i uvozu, a kazne su predviđene za još drugi niz radnji poput nepredaje robe, prekršaja u putničkom prometu, izbjegavanje mjera carinskog nadzora koje mogu ići i do 20.000 KM.

"Razlog donošenja novog Zakona o carinskim prekršajima BiH je usklađivanje oblasti carinskih prekršaja s odredbama novog Zakona o carinskoj politici u BiH i odredbama nove Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u BiH, a njegov osnovni cilj jeste da osigura poštovanje zakonskih i podzakonskih odredbi novog carinskog zakonodavstva BiH. Ovim zakonom propisani su radnje koje čine carinske prekršaje, počinioci prekršaja, sankcije i zaštitne mjere. U protivnom, primjenom Zakona o carinskoj politici u BiH i Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u BiH a da istovremeno ne bude u primjeni i novi Zakon o carinskim prekršajima BiH nastupiće izuzetno štetne posljedice, uključujući i posljedice po budžete svih nivoa vlasti u BiH", naveli su iz UIO BiH za "Nezavisne novine".

Dušanka Majkić (SNSD), delegat u Domu naroda BiH, za "Nezavisne novine" kaže da BiH već kasni s usvajanjem prijedloga zakona, ali ukoliko ga oba doma što brže usvoje, on bi mogao zaživjeti do polovine ovog mjeseca.

Zlatko Miletić (DF), delegat u Domu naroda BiH, kaže da, iako bi imao neke primjedbe, glasaće za ovaj prijedlog, dok je njegov kolega Munib Jusufović (SDA) rekao da ne zna hoće li podržati prijedlog jer ga još nije vidio.

Inače, Savjet ministara BiH na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici na prijedlog UIO donio je Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH.

Prethodno je upoznat s Informacijom u vezi sa početkom primjene novog carinskog zakonodavstva, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH.

Izmjenama se pomjera rok za primjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH sa 1. jula na 1. avgust 2021. godine. Na ovaj način otvoren je prostor za donošenje novog zakona o carinskim prekršajima BiH, što je preduslov da u potpunosti zaživi nova carinska regulativa i obezbijedi se istovremena primjena ovog i Zakona o carinskoj politici u BiH.

Početkom primjene novog Zakona o carinskoj politici bilo je planirano da započne i novi elektronski provoz robe u kojem bi se svi dokumenti ovjeravali novim digitalnim kvalifikovanim potpisom koji izdaje UIO.

Početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH, a samim tim i NCTS-a (Novog provoznog kompjuterskog sistema), pomjeren je sa 1. jula na 1. avgust. 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije