BiH

INTERVJU Milorad Dodik: Korumpiranima nema mjesta u državnoj upravi

INTERVJU Milorad Dodik: Korumpiranima nema mjesta u državnoj upravi
INTERVJU Milorad Dodik: Korumpiranima nema mjesta u državnoj upravi

SNSD ide na izbornu pobjedu i ovog puta ćemo pokazati da smo partija naroda koji prepoznaje sve ono što smo radili svih ovih godina. Narod prepoznaje da smo spremni da se odreknemo svih onih koji su okaljali ili kaljaju politiku SNSD-a i javnu funkciju koju obavljaju, kaže u intervjuu za "Nezavisne novine" Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a.

"Nikada više nije bilo potrebe za tim da se vlast identifikuje sa narodom, kao što je sve vrijeme i bila. Zbog toga svaka vrsta otuđenja od naroda je nedopustiva za SNSD", rekao je Dodik.

NN: Nedavno je na Mrakovici održan sastanak najistaknutijih ljudi SNSD-a, tačnije Izvršnog odbora. O čemu ste razgovarali i koja su pitanja otvorena na tom sastanku?

DODIK: SNSD je najveća vladajuća partija, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u BiH, pa samim tim ima povećan stepen odgovornosti za sve društvene procese. Ovog puta smo imali namjeru da odvojimo jedan dan i da pričamo o svim izazovima koji nas čekaju, o našim odgovorima na ekonomsku situaciju i rješavanju evidentnih problema kao što je pitanje u "Šumama Srpske", "Željeznicama", koji se pojavljuju kao permanentni problemi.

Razgovarali smo i o lokalnim izborima koji predstoje. Mislimo da jeste racionalna priča da budu objedinjeni opšti i lokalni izbori, u ovom trenutku ili kasnije. SNSD je smatrao da treba da budemo dio te opšte priče da budu objedinjeni izbori, jer oni su najlakše provodivi, dobijete garnituru vlasti od četiri godine koja će moći da funkcioniše i radi. Spekulacije koje su iznesene u javnosti povodom tog pitanja apsolutno su potpuno iracionalne.

SNSD ide na izbornu pobjedu i ovog puta ćemo pokazati da smo partija naroda koji prepoznaje sve ono što smo radili svih ovih godina. Narod prepoznaje da smo spremni da se odreknemo svih onih koji su okaljali ili kaljaju politiku SNSD-a i javnu funkciju koju obavljaju. Nikada više nije bilo potrebe za tim da se vlast identifikuje sa narodom, kao što je sve vijeme i bila. Zbog toga svaka vrsta otuđenja od naroda je nedopustiva za SNSD. Na izbore izlazimo procjenjujući svaku opštinu, idemo da pobijedimo, i bićemo veliki pobjednik ovih izbora. U to ne treba niko da sumnja jer SNSD ima za to energiju i snagu. SNSD se tek ubacuje u brzinu, sad smo tek krenuli, a za izbore će biti najspremniji onda kada to bude trebalo.

Vidim da su neki pokušali da kažu da je Prijedor naš cilj. Mi ćemo razgovarati tamo sa koalicionim partnerima, ali je vidljivo da su neki pokušali da ga izdignu kao naš glavni cilj, a to nije tako. Želimo da pobijedimo u Bijeljini, Banjaluci, u Doboju, Foči, koju moramo da dobijemo, jer je nedopustivo šta je tamo uradio sadašnji načelnik.

Razgovarali smo dugo toga dana i o BiH, načinu kako ona funkcioniše, da nas ona mnogo košta, da nam čini štetu, da takva BiH nije od našeg interesa, da BiH ukoliko želi uopšte da opstane mora da uđe u jednu moguću varijantu svoga postojanja ili će se, inače, sama od sebe srušiti. To je ono što smo zaključili bez nekih drugih spekulacija. 

NN: Bilo je najava i očekivanja javnosti da će biti otvoreno pitanje kriminala i korupcije u vlastitim redovima, jer činjenica je da je SNSD izrastao u veliku stranku u koju su neki ljudi ulazili samo iz ličnog interesa.

DODIK: Postoje devijacije i to nije sporno. Svaka vrsta prljavštine je nedopustiva, pa i ta vrsta priče. Niko nije nesvjestan problema korupcije. Opšte je poznato da postoje ti elementi u zdravstvu, u dijelu policije i u nekim javnim službama. Za borbu protiv toga potrebni su svi, a politička volja za to postoji. Mi smo apsolutno neke stvari poduzimali. MUP RS radi na tome i ponosan sam na to što je nedavno uhapšen poreski inspektor koji se bavio time. Ta borba ne treba da se pretvoriti u priču "dajte krvi", već treba da bude pretvorena u jedno sistemsko rješavanje korupcije. Uvjeren sam da Republika Srpska nije ni iznad ni ispod nekog regionalnog prosjeka te vrste priče.

Ono što je veoma važno i što meni daje neki osjećaj zadovoljstva je činjenica da smo ja i mnogi ljudi iz vlasti gotovo četiri godine bili predmet hajke koja je dolazila iz Sarajeva, iz Tužilaštva BiH. Nakon četiri godine su morali da kažu, naravno, da od toga nema ništa. S druge strane, mi smo otvorili i nekoliko velikih procesa privatizacija koja je svuda u regionu imala tu mrlju korupcije, pa sad neko može da kaže, recimo, privatizacija "Telekoma Srpske" je bila vezana za neki oblik korupcije, ili ste mogli čuti  da je i jedan oblik korupcije bio vezan za Rafineriju. U svakom slučaju, to su dvije ogromne i velike privatizacije koje su, govorim za najviši nivo vlasti, potpuno eliminisale mogućnost za bilo kakvu vrstu ovakve priče.

Na nekom nižem nivou postoji korupcija u dijelovima koje treba iskontrolisati, ali za to su nam potrebni oni koji su spremni da se bore protiv nje. Imamo neodgovorne dijelove javnih službi, mnogi mi se žale kada odu u zdravstveni sektor da svi primaju novac, čak vjerujem da to nije bezrazložan utisak. Ako hoćete nešto da uradite u administraciji, ako hoćete da ostvarite neka prava to morate da platite, ako hoćete da dobijete staž ili invalidski status onda morate da platite čitavu ljekarsku komisiju. Sve je to prisutno, ali imamo sistemsku grešku i ona se zove pravosuđe, koje je izvan našeg sistema, nemamo nikakve mogućnosti da zakonski kontrolišemo rad tužilaca, koji bi po službenoj dužnosti trebalo da procesuiraju te stvari, ili sudijama koji treba da presuđuju.

SNSD se time bavi permanentno. U Vladi postoji Strategija za borbu protiv korupcije i mi smo na svim nivoima tačno evidentirali mjesta moguće korupcije. Ono što je potrebno učiniti je da to bude napravljeno djelotvorno i na tom ću insistirati. Administracija i svi ljudi koji rade u administraciji moraju da shvate da je vrijeme veoma osjetljivo i da se neće praštati nijedan slučaj. U tom pogledu moraju svi da mijenjaju svoje ponašanje.

NN: Bitan je jasan politički stav, da li je SNSD spreman da se odrekne ljudi za koje u javnosti postoji uvjerenje da su korumpirani i zloupotrebljavaju javnu funkciju?

DODIK: Niko neće ni blizu nas da ostane, budite apsolutno sigurni. Mi za to nemamo razloga. Ako na priči u vezi s izgradnjom zgrade Vlade, na koju su navalili sve da bude dokazano da  postoji neki kriminal, nisu uspjeli to i da dokažu, jer kriminal nije postojao, zašto bismo mi dozvoljavali da se to dešava na nižim nivoima. Nema nijednog razloga. Spreman sam čak i da na informaciju o tome da se te stvari dešavaju preduzmem mjere na sklanjanju ljudi sa javne funkcije bez obzira da li je to tačno ili nije. Dovoljno je da postoji javno uvjerenje, mada se ne treba samo time voditi. Neka odgovore zdravstveni radnici da li je tačno da svako ko dolazi na pregled ostavlja novac i da oni to uzimaju. Moramo vidjeti da li i ostali inspektori, kao i onaj uhapšeni, isto rade, možda su oni najveći lopovi u ovoj zemlji, pa hajde da to vidimo. Želim da zaštitim svakog dobrog državnog službenika, ali korumpiranima nema mjesta u upravi. Moramo da imamo i efikasno pravosuđe koje će sankcionisati te stvari, jer je korupcija opasna i kada je vezana i za 50 i za 10.000 KM, to je isti proces. To je zlo koje opterećuje društvo.

U SNSD-u nema nijedne kočnice te vrste i, na kraju, možete biti sasvim sigurni da će se u naredne dvije-tri sedmice desiti mnoge smjene. I neće biti oklijevanja. SNSD ima dovoljno dobrih kadrova i SNSD će očistiti sve, prije svega, u "Šumama Srpske", krenućemo da raščišćavamo nepravilnosti u zdravstvu, to je nesumnjivo, zatim u Geodetskoj upravi i ako to podrazumijeva smjene do najvišeg nivoa u tim sektorima biće smijenjeni. Ali u vezi s tim ćemo mi procijeniti i donijećemo odluke veoma brzo.

NN:  Jeste li zadovoljni radom Vlade Republike Srpske?

DODIK: Vlada radi dobro svoj posao. Reagovala je veoma dobro na neke izazove kao što je bilo nevrijeme. Vlada ima dosta operativnih mogućnosti da utiče na realni sektor, prije svega, i to je ono na šta želimo da se usmjerimo svi zajedno. Realni sektor podrazumijeva nove investicije. Svi se zajedno borimo na nivou BiH za što bolje pozicioniranje Republike Srpske, a opet smo morali da rješavamo socijalne probleme, tako da je to kompleksna priča. Morali smo da vodimo i dijalog sa Evropskom unijom, kroz strukturalni dijalog o pravosuđu. Apsolutno mislim da Vlada radi dobro svoj posao i da zaslužuje  pozitivnu ocjenu u svemu.

NN: Da li su svi, od premijera pa do pojedinih ministara, ispunili očekivanja i da li tu može biti nekih poboljšanja?

DODIK: Naravno da može i poboljšanja će sigurno i biti. Radimo i živimo u veoma kompleksno vrijeme globalne krize i naša politika nije iracionalna, nije politika velikog skoka i ne može ni Vlada da napravi veliki skok. Uspjeh ove vlade će biti mjeren po tome koliko je uspjela da zadrži da kriza ne dođe do dna i da pokuša da nizom mjera održi stanje na istom nivou kao prethodne godine. To je uspjeh danas, zadržati se na istom nivou.

NN: Ekonomski gledano, može li budžet da izdrži sve veći socijalni pritisak? Da li su potrebni neki jači rezovi u javnoj upravi, na primjer?

DODIK: Nama je primarni politički cilj imati jaku Republiku Srpsku, iako jake Republike nema bez jakog upravnog aparata, a on nije jeftin. Ne možemo da ostanemo bez administracije koja treba da se nosi sa problemima, ne samo sa strukturama u BiH, već i sa Evropskom unijom i zemljama regiona. Republika Srpska je država, ona nema stolicu u Ujedinjenim nacijama, ali svojim nadležnostima suvereno vlada. Za to moraju da postoje resursi. Postalo je pomodarstvo jurišati samo na tu vrstu priče. U tom pogledu treba ići racionalno, nekoliko puta su plate snižavane u administraciji, zaustavljeno je zapošljavanje osim u nekim novim odjeljenjima, ali o tome bude donesena posebna odluka Vlade. Ne možemo mi da stanemo u tom pogledu.

Postoje neke mogućnosti ušteda i to je potrebno, ali je očigledno, recimo, da su iracionalnosti do te mjere došle da se naprosto za sve pokušava okriviti isključivo vlast i tražiti subvencije od vlasti. Mi smo sela pretvorili u gerijatrijske centre koji isključivo čekaju kad će doći podsticaji. Podsticaj se plaća da bi se proizvodilo, a sad su pretvoreni u socijalna davanja jer na selu žive stari ljudi koji od tog podsticaja vide način da prežive. Tamo je sve manje mladih ljudi koji time neće da se bave.

U posljednje vrijeme vidim jednu gotovo nevjerovatnu stvar, poskupljenje goriva trebalo bi da Vlada subvencioniše nekim sredstvima. To je gotovo nemoguće. Svako ko se nečim bavi hoće samo da se nakalemi na institucije i da prima određene podsticaje. Nema od toga ništa.

Budžet će ostati stabilan i likvidan i to je ono što ćemo mi uraditi. Kao što vidite, u mnogo slučajeva je ranije bila priča da je pao penzioni sistem, a penzioni sistem funkcioniše. Mi smo u stalnom naporu da mijenjamo taj sistem i poboljšamo ga. Opet nam se provuku neke nepravde. Bilo je nekih nepravdi prema ljudima kojima je iz tehničkih razloga umanjeno primanje. To sve mora da bude usaglašeno.

NN: Politički stav Republike Srpske  u okviru BiH je jasan. Posljednjih mjeseci desili su se neki dogovori na nivou BiH, ali je ostao slučaj "Sejdić i Finci"?

DODIK: BiH je kompleksna i veliki teret za RS. Ona nas ogromno košta, a od nje ne dobijamo apsolutno ništa osim problema. Jasno je da je BiH zemlja o kojoj nikada nisu odlučivali ljudi u njoj samoj. Uvijek je odlučivao neko drugi. Podaništvo koje postoji prema strancima s bilo koje strane je ogromno. Zato BiH nikada neće ni naći svoj način egzistiranja, jer će uvijek jedni, drugi ili treći gledati strance kako oni govore i šta bi trebalo da bude. Ponosan sam na Republiku Srpsku koja ima svoj autentičan politički stav o tome gdje smo i kako ćemo se kretati dalje. To ne zavisi ni od koga sa strane ni od Srbije ni bilo koga drugog. Republika Srpska pregovara u vezi s procesima u BiH na bazi Dejtonskog sporazuma nezadovoljna trajno činjenicom da su visoki predstavnici nasiljem nametali rješenja.  Nikada se nećemo pomiriti s tim što su oni učinili. Mnogi ljudi moraju da razumiju da nema ovdje dobronamjernih stranaca i da oni ovdje dolaze da naprave karijere na nama i oni nas posmatraju kao neke kuniće sa kojima se igraju u pokusu koji treba da napravi njima etiketu na leđima kako su uspješni. Mi ovdje ipak živimo živote, a oni imaju samo svoje mandate.

Sad se ide sa koncepcijom idemo malo umiriti situaciju da bude napravljeno besmislenim to što ovi iz Republike Srpske stalno potenciraju vratite nam sudstvo, oteli ste nam i ono i ovo, da se napravi jedna iluzija kako, eto, može da teče med i mlijeko pa se pokušava sada i napraviti ta priča u vezi s popisom, kao nešto je maestralno urađeno time što je donesen Zakon o popisu. To je sasvim tehnička stvar. Popis je postao političko pitanje onog trenutka kada su Bošnjaci htjeli da u njega unesu druge sadržaje. Ako neko misli da na bazi tih tehničkih rješenja treba da pravi neku slavodobitnu politiku o kretanjima u BiH, u velikoj je zabludi.  BiH je i dalje zaglibljena, živi u blatu svog neuspjeha koji podrazumijeva nemogućnost da dogovorimo način na koji će se BiH kretati. Vidite ove Evropljane ili strance koji kažu kao krenulo je nešto, kao dokaz da BiH može. U suštini ne može. Razumijem ove što primaju visoke plate iz međunarodne zajednice koji svojim centralama moraju da napišu dobre izvještaje kako se nešto kreće. Ali treba primijetiti da je BiH u prošloj godini budžet donijela tek 28. decembra za tu godinu i treba primijetiti da nema budžeta u ovoj godini.

NN: Može li da ga dobije?

DODIK: Može, ali mora da bude racionalna. BiH nema odgovore na mnoga pitanja koja su potrebna, u njoj postoje tri dijametralno suprotne politike. U tim politikama samo ponekad može da bljesne nešto što može da izgleda kao neko kretanje. Kakvo kretanje? Nikada međunarodna zajednica, bez obzira koliko je uložila, nije upjela. Ona se pokazuje veoma nesposobno da spriječi raspad. Ona to može malo zadržati, ali nikad ne može da spriječi. Oni su uspješni kada treba nešto da razvale, a kada treba  nešto da okupe, to je veoma teško. Kad će se to desiti, vidjećemo. Moguće je da se opet desi neki zakon pa da svi naprave neko slavlje oko toga.

Što se tiče slučaja "Sejdić i Finci" tu je naša politika veoma jasna. Odluka je precizna, ona traži da bude sklonjena diskriminacija u pogledu kandidovanja i učešća ostalih u strukturama vlasti. Ta odluka ne traži nove ili redukciju nadležnosti Doma naroda, već samo da se uključe ostali. Mi smo rekli da to može da učinimo tako što ćemo na način na koji se biraju sada delegati u Dom naroda iz BiH iz RS, pored pet Srba koje biramo izabrati još jednog iz reda "ostalih" i imati šest članova, a Federacija imati 12, pored dest i dva iz reda ostalih. Odluka ne traži promjenu načina izbora Predsjedništva niti promjenu načina odlučivanja. Odgovor je neposredan način izbora  i spremni smo da riječ u rečenici koja glasi "RS bira Srbina za člana Predsjedništva" zamijenimo i da to glasi "RS bira jednog člana Predsjedništva". I ništa više. Spremni smo da prihvatimo svaki dogovor kakav će dizajn izbora članova Predsjedništva biti u FBiH. Ako neko to hoće to možemo završiti brzo. Ako neko neće može da traje godinama, ali to je BiH.  Stranci misle da imaju onoga koga mogu da smijene. Nije problem da li će Dodik sjedjeti ovjde. Oni moraju razumjeti da Srbi hoće Republiku Srpsku, a ne BiH, i da mogu da progutaju BiH ako im ne smeta. Kad oni nauče tu lekciju, lako ćemo se ovdje dogovarati.

NN: Jeste li zadovoljni saradnjom sa SDS-om na nivou BiH?

DODIK: U krajnoj instanci mi radimo sve ono što je od zajedničkog interesa. SDS je samostalna politička partija sa programom i ne možemo mi očekivati da modeliramo SDS, niti oni mogu očekivati da modeliraju nas. Ono što bi trebalo da bude zajednički interes na nivou BiH trebalo bi da jedni na druge utičemo. I mi dođemo uvijek do rješenja koje je najbolje za Republiku Srpsku, ali dotle ima različitih ponašanja.

SDS ima neku vrstu potrebe da se dodvori strancima, da pokaže neku vrstu lojalnosti ili da pokaže kako su oni na nivou BiH patriote i zato kažu "ti iz SNSD-a su loši momci u Republici Srpskoj, ali eto moramo da ih trpimo gore". Možemo i mi da kažemo to za njih. Ali to sad nije uopšte važno već činjenica da do sada nije bilo razlika u samom finišu, a to znači glasanju, podršci ili ne podršci određenim odlukama.

Uvjeren sam da je SDS u zabludi kada misli da treba da vjeruje stranim strukturama i da je u zabludi kada misli da će kapitalizirati tu svoju "podijeljenu dušu" pričom, 'ajde da se dodvorimo malo strancima, pokažemo patriotizam na nivou BiH, a u Republici Srpskoj ćemo juriti vještice. Naravno, njihova je sloboda da rade kako god misle da treba, SDS je važna politička partija, to je nesumnjivo, a dobro je što smo sjeli i napravili zajednički dogovor na nivou BiH koji nije ugrožen i ostaće do kraja ovog mandata. Treba to još otvorenije da kažemo i da u FBiH moraju znati šta može, a šta ne može da bude prihvatljivo za Republiku Srpsku. Da uzalud ne predlažu stvari koje ne mogu da prođu.

NN: Hoćete li se aktivnije uljučivati u podršku nekoj političkoj partiji na izborima u Srbiji?

DODIK: Uključivanje je grubo rečeno. Mi volimo Srbiju i želimo da ona bude najmoćnija i najstabilnija zemlja na Balkanu, a ona to po potencijalima može da bude. Njoj treba stabilna državna struktura. Srbija je mnogo ranjena u prošlosti, neopravdano ponižena od strane međunarodne zajednice u mnogim procesima.  Srpski narod mora da vjeruje, ne samo iz Srbije, nego i svi mi, u jaku srpsku državu koja se zove Srbija i u jaku srpsku državu koja se zove Republika Srpska. Zašto da mi bježimo od toga da kažemo da smo država, suvereno vladamo u mnogim stvarima i u čemu smo mi manja država nego bilo koja druga članica Evropske unije.

Što se tiče mog odnosa prema tome, naravno da smo zainteresovani za to da Srbija dobije demokratske i legitimne izbore i mi ćemo poštovati rezultat koji god bude. U tome svemu, moja partija SNSD, ima sporazum o saradnji sa Demokratskom strankom i mi se toga držimo, kao što su oni nas podržavali ovdje i mi ćemo podržavati njih. Mi bismo željeli da oni ostvare izbornu pobjedu, podržaćemo Borisa Tadića za predsjednika Srbije i nema tu nikakvih vrsta spekulacija.

NN: U Hrvatskoj je došlo do promjene vlasti. Osjetite li neku vrstu promjene atmosfere prema Republici Srpskoj?

DODIK: Mislim da je veoma važno da je Hrvatska ušla u EU i to je nova geopolitička činjenica i svi koji se bave politikom i medijima moraju da imaju to u vidu, jer bez toga ne možete da spoznate nove odnose. Hrvatska će kao članica veoma brzo odlučivati više nego što je to morala u procesu pridruživanja. Politika ovog rukovodstva Republike Srpske je praviti saradnju i partnerstvo sa svima, i sa Hrvatskom, i to smo činili u razgovorima sa gospodinom Ivom Josipovićem, koji je relaksirao te odnose. Mislim da mi sada imamo veći stepen razumijevanja. Hrvatska kao stabilna ekonomska zemlja je za nas veoma važna i mi želimo da je vidimo kao takvu. Ono što će Hrvatska politički raditi je dio naših procjena o tome. U BiH će daleko više voditi računa o hrvatskom nacionalnom pitanju, nego što su to činili do sada zato što sada nisu opterećeni mogućim prigovorima iz Evrope.  Potezi nove vlasti pokazali su da je to tako. Nama to ne smeta i mislim da naša politika vezano za položaj Hrvata u FBiH je gotovo identična sa onom koju Hrvatska ima. To znači da su oni tamo majorizirani, preglasavani i da se sve  čini da se dodatno majoriziraju i ponize, sa osnovnim ciljem da se Hrvati izbace iz političkog sistema u samoj FBiH, a kasnije i biološki gledano da nestanu sa tog područja. Mi ovdje sa hrvatskom zajednicom u Republici Srpskoj želimo da imamo dobre odnose, otvaramo procese za povratak i dobru, stabilnu poziciju Hrvata.

Shodno tome Bošnjaci, htjeli ne htjeli, su u kandžama jednog svog velikog saveznika koji se zove Turska i koja sve više pokušava isključivo da podržava bošnjačku zajednicu, a da ostale zajednice eliminiše iz bilo kakve vrste podrške. To se može vidjeti iz nastojanja i napora Turske koji kad god govore o BiH govore samo jezikom Bošnjaka. Nikad tamo nećete da vidite uravnotežen stav koji bi razumio i položaj Hrvata ili Srba.

Smjene u "Šumama Srpske", "Željeznice" idu u stečaj

Odlučeno da će u "Šumama Srpske" biti sprovedena kompletna smjena ljudi koji nisu pokazali da su sposobni da vode gazdinstva ili možda čak iz objektivnih razloga nisu uspjeli da promijene način rada.

Takođe, "Željeznice" su bile predmet razgovora i smatramo da to javno preduzeće treba da ide u stečaj u naredna dva mjeseca, da bude očišćeno od balasta koji imaju, te da na kraju bude formirano novo željezničko preduzeće koje može, potpuno smo sigurni, biti uspješno.

Mnogi ljudi na terenu se žale i na rad Geodetske uprave, to smo imali na dnevnom redu i rekli ako treba krenućemo i tu sa smjenama, rekao je Milorad Dodik.

Realizacija velikih investicija

Na Mrakovici smo razgovarali o novim investicijama, stepenu gotovosti određenih projekta, kao što je autoput prema Doboju, Ugljevik 3, termoelektrana Stanari, Kamengrad u Višegradu, prevoju Čemerno, koji treba da bude završen ove godine. Sve su to veliki projekti ove vlasti. Zima je zaustavila neke aktivnosti i mnogi su počeli da pričaju o tome kako je kriza došla do dna i da je propast opšta. Naravno, čim su stvorene okolnosti mnogi od projekata kreću. Mislim da mi imamo, imajući u vidu našu ekonomiju, investicije koje se respektabilne. Termoelektrana Ugljevik 3 će privući u naredne tri godine do 700 miliona evra. Tu je niz investicija koje su vezane za odbranu od poplava od 100 miliona evra.

Razgovarali smo i kako poboljšati zdravstveni sistem. Vidljiv je završetak bolnice u Bijeljini, da je završeno novo odjeljenje bolnice u Gradišci, deblokirali smo sredstva za Kasindol, treba da otpočnemo i kompletnu sanaciju Kliničkog centra u Banjaluci za šta je obezbijeđen novac. Razgovarali smo na koji način pripremiti sve te investicije i odlučili da ćemo mi iz rukovodstva Republike imati jedan oblik bukvalnog saslušavanja po različitim oblastima, definisati probleme i odmah ih rješavati, rekao je Milorad Dodik.

Borci treba da nam pomognu da se riješimo spekulanata

Razgovarali smo i u vezi sa situacijom boraca. Naravno da SNSD visoko cijeni i poštuje borce prošlog rata, one koji su stvarali Republiku Srpsku, to nam niko ne može osporiti. U zadnjh nekoliko godina učinili smo mnoge stvari koje su poboljšale bitno poziciju boraca. Hoćemo da se istinski, pravi borci nađu zajedno sa nama na istoj strani, da se borimo protiv spekulanata kojih je veliki broj. Imamo podataka da su na osnovu oko 4.000 nekih ljekarskih nalaza datih u Istočnom Mostaru, u Federaciji, ljudi iz Hercegovine dobili prava na penzije. Najčešće su to depresija, smanjen apetit, pa čak i smanjen seksualni nagon je bio razlog da neko dobije penziju. To je ogroman problem i mi ga ne možemo riješiti ako nisu uključeni borci u taj proces jer oni moraju da odstrane te spekulante iz svojih redova. U narednim danima javno ćemo objaviti imena svih koji ostvaruju prava, pa neka komšije i suborci vide jesu to stvarno ti koji su zaista bili borci i da li zaslužuju tako nešto jer spekulanti otimaju od istinskih boraca i oni su ti koji mogu nama pomoći da ih pronađemo. Mi ih pozivamo da zajedno riješimo taj problem i zato smo rekli Vladi da mora to brzo završiti.

Olakšati investitorima

U okviru Vlade uvešćemo jedno odjeljenje da strani investitori koji dolaze ne moraju da prolaze administrativne barijere i da trpe nečiji nerad. Ima ljudi koji su se dočepali javnih fotelja, sjede kao referenti i neće ništa da učine da situacija bude poboljšana. Njemu to i odgovara, jer ako izdaje građevinsku dozvolu ili nešto drugo, on hoće da vi njemu dolazite, a ne da se on potrudi da napravi sistem u kojem će se to lako rješavati, kaže Dodik.

Plan izvoza u Rusiju

Želimo da rehabilitujemo poljoprivrednu prozivodnju. Ona ne može da bude razlog velikog skoka u ekonomiji, ali može da bude veoma stabilizirajuća priča o ekonomiji. Kupovinom Folks banke od strane Sberbanke, koja je najveća državna banka Ruske Federacije, želimo da sa klijentima iz Rusije napravimo poslovnu strukturu koja podrazumijeva da Vlada formira jednu veliku kompaniju za otkup svih viškova poljoprivrednih proizvoda i da zajedno sa Sberbankom nađemo partnera u Rusiji koji bi mogao da prihvati te viškove i da na taj način stimulišemo proizvodnju.

Mi očekujemo da ruska banka bude ta koja će zajedno sa našom razvojnom bankom dati neophodan novac da bude krenuto u proizvodnju. Onaj ko proizvodi imao bi obavezu da to i isporuči novoj kompaniji i time riješi svoje zaduženje. Ideja je u početku, ali bi mogla da privuče značajne poslovne operacije, kaže Dodik.

Predstavništva RS u Vašingtonu, Podgorici i Zagrebu

Uvjeren sam da će Republika Srpska otvoriti svoje predstavništvo u Zagrebu. Ako austrijske vlasti daju saglasnost za otvaranje Predstavništva u Beču zašto to ne bi bilo moguće i u Zagrebu. Imamo namjeru da to uradimo u Crnoj Gori,  Podgorici. U Mostaru ćemo otvoriti definitivno u toku godine kancelariju Vlade RS. Naš prioritet u mjesecima koji dolaze je otvoriti naše predstavništo u Vašingtonu i na tome se već radi, kaže Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije