BiH

Izricanje presude Pretresnog vijeća Stanišiću i Simatoviću 30. juna

Izricanje presude Pretresnog vijeća Stanišiću i Simatoviću 30. juna
Foto: Fena | Izricanje presude Pretresnog vijeća Stanišiću i Simatoviću 30. juna
N.N.

HAG - Pretresno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove zakazalo je izricanje presude u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića za srijedu, 30. juna u 15:00 sati, u sudnici Mehanizma u Haagu.

Nekadašnji šef  Službe državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić i njegov saradnik Franko Simatović uhapšeni su 13. marta 2003. u Srbiji i prebačeni na Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) 30. maja, odnosno 11. juna 2003. Pretresno vijeće MKSJ-a je 1. maja 2003. potvrdilo njihovu optužnicu u kojoj se navodi da su dvojica optuženih bili saučesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) koji je imao za cilj prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini putem činjenja krivičnih dijela progona, ubistva, deportacije i nehumanih dela.

Dana 30. maja 2013. godine, Pretresno vijeće I MKSJ-a je, većinom glasova, zaključilo da Stanišić i Simatović nisu odgovorni za počinjenje zločina navedenih u optužnici putem učešća u UZP jer je Pretresno vijeće smatralo da nije dokazano van razumne sumnje da su optuženi posjedovali traženu namjeru da se ostvari zajednički zločinački cilj. Pretresno vijeće je takođe smatralo da nije dokazano van razumne sumnje da su njih dvojica planirali ili naredili te zločine. Nadalje, Pretresno vijeće je, većinom glasova, zauzelo stav da nije dokazano van razumne sumnje da su optuženi pomagali i podržavali te zločine. Pretresno vijeće je stoga, većinom glasova, oslobodilo Stanišića i Simatovića krivice po svim tačkama optužnice.

Nakon što je tužilaštvo uložilo žalbu, Žalbeno vijeće MKSJ-a je 15. decembra 2015. djelimično prihvatilo tu žalbu i poništilo oslobađajuće presude. Žalbeno vijeće je, većinom glasova, zaključilo da je Pretresno vijeće pogrešilo kada je propustilo da donese zaključke o postojanju i obimu zajedničkog zločinačkog cilja koji je dijelilo više osoba prije nego je zaključilo da postojanje namjere kod Stanišića i Simatovića nije dokazano. Postupivši tako, Žalbeno vijeće je, većinom glasova, zaključilo da je Pretresno vijeće pogrešno primjenilo pravo zato što je propustilo da presudi i da navede obrazloženo mišljenje u vezi s osnovnim elementima odgovornosti za UZP.

Žalbeno vijeće MKSJ-a je naložilo da se Stanišiću i Simatoviću ponovo sudi po svim tačkama optužnice na osnovu pravila 117(C) Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ-a.

Obojica optuženih su prvi put stupili pred Mehanizam 18. decembra 2015. i izjasnili se da nisu krivi. Dana 12. oktobra 2016, tužilaštvo je podnijelo javnu redigovanu verziju svog pretpretresnog podneska (koji je na povjerljivoj osnovi podnet 5. septembra 2016). Jovica Stanišić i Franko Simatović su 7. novembra 2016. podnijeli svoje pretpretresne podneske na povjerljivoj osnovi. U skladu s odlukom Pretresnog vijeća od 2. februara 2017, tužilaštvo je podnijelo svoj revidirani pretpretresni podnesak 9. marta 2017, a optuženi su svoje revidirane pretpretresne podneske podijneli 30. marta 2017.

Suđenje pred Mehanizmom započelo je 13. juna 2017. iznošenjem uvodne reči tužilaštva. Dokazni postupak tužilaštva okončan je 21. februara 2019. U sudnici je saslušan ukupno 51 svedok tužilaštva.

Pretresno vijeće je 19. aprila 2019. donijelo usmenu odluku na osnovu pravila 121 Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma i odbilo zahtjev za donošenje oslobađajuće presude koji je podnio tim odbrane Franka Simatovića.

Dokazni postupak odbrane započeo je 18. juna 2019. iznošenjem uvodne riječi tima odbrane Jovice Stanišića. Svjedočenje poslednjeg svjedoka odbrane okončano je 8. oktobra 2020. U sudnici je saslušno ukupno 29 svjedoka odbrane. Strane u postupku podnijele su svoje završne pretresne podneske na povjerljivoj osnovi 12. i 13. marta 2021, a iznošenje završnih riječi održano je 12., 13. i 14. aprila 2021.

U sastavu Žalbenog vijeća u ovom predmetu su sudija Burton Hall (predsjedavajući), sudija Joseph E. Chiondo Masanche i sudija Seon Ki Park.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Promocija

Poljska kompanija LPP: Ekspanzija širenja brenda Sinsay

Marketing tim / 03.08.2021 12:59

Sinsay kao jedan od vodećih brendova LPP-a prednjači u širenju prodajne mreže na teritoriji Bosne i Hercegovine i Regiona.

Sinsay BiH | Poljska kompanija LPP: Ekspanzija širenja brenda Sinsay

Pored ženske mode, nude odjeću i dodatke za muškarce, kao i atraktivnu kolekciju dječije odjeće. Čitavu ponudu dopunjuju ženska i muška oprema i kućni namještaj iz linije Home, što pečatom potvrđuje status uspješnog brenda životnog stila.

Širina asortimana ogleda se u veličini i karakteru prodavnice. Sinsay je brend koji nudi najnovije trendove po najpovoljnijim cijenama od 2013.

S površinama od 800 do 1.500 m2, novi komercijalni prostori nekoliko puta su veći od prvih Sinsay prodavnica zahvaljujući upotrebi inovativnih materijala, dizajnerskih dodataka i modernističkog osvjetljenja.

Foto: Sinsay / Poljska kompanija LPP: Ekspanzija širenja brenda Sinsay
Foto: Sinsay / Poljska kompanija LPP: Ekspanzija širenja brenda Sinsay

Kolekcije su sve dostupnije zahvaljujući proširenju tradicionalne mreže prodavnica (povećanje komercijalnog prostora u poređenju sa istim periodom prošle godine). Razvoj je usmjeren ka tradicionalnom konceptu kako bi kupci imali punu pažnju i osjetili prisutnost i raspoloživost da se odgovori na njihove potrebe i želje.

Zbog ekspanzije širenja brenda, ova kompanija je u potrazi za prostorom u gradovima sa 10.000 stanovnika na teritoriji Bosne i Hercegovine, manji gradovi samo u određenim slučajevima, površine u rasponu od 800-1500 m2, u zavisnosti od lokacije, veličine grada, GLA projekta.

Sve zanimljive ponude možete poslati našem razvojnom timu na mail: [email protected].

Foto: Sinsay / Poljska kompanija LPP: Ekspanzija širenja brenda Sinsay
Foto: Sinsay / Poljska kompanija LPP: Ekspanzija širenja brenda Sinsay

LPP S.A. je međunarodna kompanija koja uspješno posluje u tekstilnoj industriji više od 20 godina. Upravljaju prepoznatljivim brendovima: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY. Na tržištu Bosne i Hercegovine prisutni su od 2019. i uspješno posluju kroz mrežu od 6 maloprodajnih objekata svih brendova u Banja Luci i Mostaru, sa idejom da povećaju postojeću prodajnu mrežu.

Najčitanije