BiH

Narodna skupština RS usvojila nacrt izmjena Zakona o štrajku

Narodna skupština RS usvojila nacrt izmjena Zakona o štrajku
Foto: N.N. | Narodna skupština RS usvojila nacrt izmjena Zakona o štrajku

BANJALUKA - Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku, čime se ovaj akt usklađuje sa novim Zakonom o radu koji je opšti propis u ovoj oblasti

Ovaj nacrt se donosi i radi njegovog usklađivanja sa novim pravnim institutima, propisanim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova kojim se uređuje postupak mirnog rješavanja interesnih i pravnih kolektivnih radnih sporova.

Narodna skupština je usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kojim se preciznije definišu odredbe koje se odnose na postupanje stručnog savjetnika suda i javnog tužilaštva.

Skupština je usvojila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom radi njegovog dodatnog usaglašavanja sa novim rješenjima evropskog zakonodavstva, s ciljem daljeg podsticanja održivog upravljanja otpadom.

Poslanici su usvojili Strategiju razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019-2023, čiji je cilj povećanje učešća preduzetnica u ukupnom broju malih i srednjih preduzeća i u bruto domaćem proizvodu, kao i rast broja zaposlenih preduzetnica za 10 odsto.

Usvojena je i Strategija za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028.

Skupština je usvojila i Nacrt strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019-2022, čiji je cilj dalji razvoj e-uprave i potreba za nastavkom aktivnosti na pravno-normativnom, tehnološkom i kadrovskom osavremenjavanju sistema ove uprave.

Usvojen je izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. pod nazivom "Znanje za razvoj", za period od 1. oktobra 2017. do 30. juna 2019. godine, kao i izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za prošlu godinu.

Poslanici su usvojili izvještaje o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske, o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Srpske za prošlu godinu, kao i izvještaje Agencije za osiguranje Republike o stanju sektora osiguranja, o radu i o finansijskom poslovanju Agencije za prošlu godinu.

Narodna skupština je usvojila i izvještaje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, o radu i o finansijskom poslovanju Komisije za 2018.

K znanju je primljen izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Srpske za prošlu godinu, a usvojen je Godišnji revizorski izvještaj ove službe za ovu godinu.

Usvojen je i izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i fondova za prošlu godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora, u kojem se navodi da su ta banka i fondovi kojima upravlja lani ostvarili ukupnu neto dobit od 20,8 miliona KM.

Poslanici su usvojili i izvještaje Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu i Garantnog Fonda Srpske o radu i poslovanju za 2018, te izvještaj o izvršenju Plana rada i finansijskog plana fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za prošlu godinu.

Usvojeni su i izvještaji Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Komisije za žalbe o radu za 2018.

K znanju su primljeni izvještaji o radu Radio-televizije Republike Srpske /RTRS/ za 2017. godinu sa Planom rada za 2018. godinu, o radu RTRS-a za 2018. godinu sa Planom rada za 2019. godinu i o reviziji finansijskog poslovanja tog javnog preduzeća.

U izvještaju je, između ostalog, navedeno da je RTRS lani pokrila rashode prihodima u veoma teškim uslovima u sistemu javnog emitovanja u Srpskoj i BiH.

Narodna skupština je usvojila i informaciju o dugu sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine u kojoj se, između ostalog, navodi da je javni dug Republike Srpske iznosio 4,04 milijarde KM, odnosno 38,22 odsto bruto domaćeg proizvoda /BDP/, a ukupni dug 5,17 milijardi KM ili 48,89 odsto BDP-a.

Poslanici su usvojili i informacije o realizaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske /2014-2019./ za prošlu godinu i o realizaciji Programa razvoja sporta Republike Srpske za 2018.

Usvojena je i odluka o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Narodna skupština je za članove Upravnog odbora RTRS-a izabrala Dalibora Račića iz reda srpskog, Ivonu Pejin iz reda hrvatskog, Rasima Dizdarevića iz reda bošnjačkog, dok iz reda ostalih naroda nije izabran član Nebojša Tojagić.

Narodna skupština je, na prijedlog Vlade, za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske izabrala diplomiranog ekonomistu Branislavu Milekić na period od pet godina.

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je šestu redovnu sjednicu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije