BiH

Reforma javne uprave: Na računima deset miliona, a projekata nema

Reforma javne uprave: Na računima deset miliona, a projekata nema
Foto: Ilustracija | Reforma javne uprave: Na računima deset miliona, a projekata nema

BANJALUKA - Proces pripreme projekata za reformu javne uprave je neefikasan i od ukupno njih 29 za deset godina samo je jedan implementiran u roku, dok ostali kasne od dvije do šest i više godina.

Ovo se, između ostalog, navodi u reviziji učinka o temi "Efikasnost pripreme projekata reforme javne uprave u BiH", koju je uradila Kancelarija za reviziju institucija BiH, a u kojoj se navodi i to da finansijska podrška za projekte nije bila upitna te da su donatori nova sredstva uslovili usvajanjem nove strategije reforme javne uprave.

"Neefikasnost priprema projekata uticala je na to da je u periodu od deset godina od nastanka Fonda, od ukupno uplaćenih 31,5 miliona KM, ugovoreno svega 16,6 miliona KM", navode revizori.

Ono što zabrinjava je da više od pola projekata nije planirano u rokovima u kojima je projekat trebalo da bude implementiran, a razvoj projekta od usvajanja projektne ideje do potpisivanja ugovora traje duže od dvije i po godine. Najviše vremena se odnosi na usaglašavanje stavova članova nadzornih timova, a na razvoj nekih projekata, odnosno kašnjenje, uticalo je i poništavanje i ponavljanje postupaka javnih nabavki.

Preko 2,5 miliona KM Kancelarija za reformu javne uprave planira za prioritetne projekte iz 2014. godine, a oni se još nalaze u formi projektne ideje, a ova kašnjenja dovode do toga da bi donatori mogli povući svoja sredstva.

U ovom trenutku na računima Fonda za reformu javne uprave nalazi se preko deset miliona KM koji se ne koriste.

"Od nastanka Fonda za reformu javne uprave samo je pet projekata od ukupno planiranih 46 implementirano u roku, a 12 ih je implementirano sa zakašnjenjem od preko dvije godine, dok 24 projekta nisu implementirana i odstupaju u prosjeku od skoro četiri godine. Od pet projekata se odustalo", naveli su revizori.

Period kojim su se revizori bavili kada je u pitanju priprema projekata reforme javne upravi je od jula 2007. godine do maja 2017, tako da je za period od gotovo deset godina Kancelarija za reformu javne uprave implementirala svega 13 projekata i samo jedan u predviđenim rokovima. Revizori su pažnju skrenuli i na komplikovane procedure te nedovoljan angažman svih učesnika, kao i na to da se Savjet ministara BiH, i pored informacija o problemima i neiskorišćenim sredstvima, ne uključuje aktivno kako bi riješio ove probleme.

Takođe, ni Koordinacioni odbor za ekonomski razvoj i evropske integracije, koji je zadužen za političku podršku reformskim projektima, nije održao nijednu sjednicu od početka reforme javne uprave.

Na Savjetu ministara BiH je i obaveza da donese novu strategiju o reformi javne uprave i, kao zadatak da to urade, još ranije su postavili rok do polovine 2016. godine. Međutim, do danas još nema tog dokumenta iako su neki od donatora "zaprijetili" da više neće davati novac ukoliko se u najskorije vrijeme ne usvoji novi strateški dokument.

Komentar na probleme koji su u vezi s reformom javne uprave pokušali smo dobiti od Dragana Ćuzulana, koordinatora ovih procesa, ali se juče nije javljao na mobilni telefon.

Uplaćena sredstva u Fond za reformu javne uprave

9.056.404 KM - Agencija za razvoj i međunarodnu saradnju Švedske (SIDA)

7.408.988 KM - Ministarstvo spoljnih poslova Danske

5.806.507 KM - Norveško ministarstvo spoljnih poslova

4.630.007 KM - Odjeljenje za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva

2.927.888 KM - Ambasada Kraljevine Holandije

 750.000 KM - Savjet ministara BiH

 680.000 KM - Federacija BiH

 170.000 KM - Republika Srpska

 122.000 KM - Brčko disktrikt

Ukupno - 31.551.794 KM

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije