BiH

Pratite nas na Google news

Telefonska sjednica Savjeta ministara, predloženo zaduženje od 30 miliona evra

Telefonska sjednica Savjeta ministara, predloženo zaduženje od 30 miliona evra
Foto: N.N. | Savjet ministara BiH održao telefonsku sjednicu, predložen kredit od 30 miliona evra
N.N.

SARAJEVO - Savjet ministara BiH je na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici utvrdio Prijedlog ugovora o zajmu u iznosu 30 miliona evra između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Na ovaj način želi se dodatno obezbijediti stabilnost finansijskog sektora u BiH, a sredstva će biti korištena pod posebno definisanim uslovima i okolnostima.

Rok otplate kredita je osam godina, uključujući pet godina grejs perioda na otplatu glavnice, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Obaveze i prava iz kreditnog sporazuma Bosna i Hercegovoina će supsidijarno prenijeti na krajnjeg korisnika kredita - Agenciju za osiguranje depozita, sa kojom će biti zaključen poseban ugovor.

Prijedlog ugovora sa osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora. 

Savjet ministara je u drugom krugu glasanja donio je šest odluka kojima se utvrđuju kriterijumi za dodjelu grant sredstava Ministarstva civilnih poslova u 2020. godini za projekte u oblastima kulture, sporta, inovatorstva, podrške pripremi projekata za sredstva iz fonda H2020, te za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u vezi sa prevencijom HIV-a i tuberkuloze u BiH.

Odluke su usvojene uz određene korekcije kojima se bliže uređuju izbor i rad komisija za razmatranje projekata u skladu sa kriterijumima definisanim ovim odlukama, a nakon javno provedenih konkursa za prijavu projekata u svakoj od oblasti.

Na ovaj način Savjet ministara BiH će sa 390.000 KM podržati sufinansiranje projekata iz oblasti međunarodne saradnje – tačnije, u resorima kulture i međunarodne promocije kulturnog stvaralaštva u skladu sa prioritetima Strategije kulturne politike u BiH i međunarodnim obavezama. Sredstva u rasponu od 5.000 KM do 30.000 KM dodjeljivaće se u skladu sa Odlukom o kriterijumima za dodjelu iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2020. godinu.

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, Savjet ministara donio je Odluku o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini" za 2020. godinu, u ukupnom iznosu 3.097.000 KM. Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 KM, a maksimalni do 300.000 KM. Radi se o podršci projektima koji doprinose razvoju kulture u skladu sa prioritetima Strategije kulturne politike u BiH.

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donio je Odluku o kriterijumima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2020. godinu, u iznosu 1.342.000 KM. Od toga je 600.000 KM namijenjeno za Olimpijski odbor BiH, Paraolimpijski odbor BiH, Specijalnu olimpijadu u BiH, sportske saveze registrovane na nivou BiH i entiteta i sportske saveze lica sa invaliditetom registrovane na ovim nivoima.

Za sportske klubove koji organizuju međunarodne sportske manifestacije ili učestvuju na njima  predviđeno je 400.000 KM, a za infrastrukturne radove na sportskim objektima koji će direktno doprinijeti održavanju sportske aktivnosti 342.000 KM. Najmanji iznos koji se može dodijeliti je 5.000 KM, a najveći 50.000 KM. Ciljevi dodjele sredstava su ostvarivanje javnog interesa, povećanje broja sportista na međunarodnim takmičenjima i povećan broj ostvarenih normi za olimpijske i paraolimpijske igre, svjetska i evropska prvenstva te povećanje broja međunarodnih takmičenja koja se organizuju u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je donesena i Odluka o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta vrijednog 50.000 KM iz budžeta Ministarstva civilnih poslova BiH za "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini" za 2020. godinu.

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donio je  Odluku o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2020. godinu.

Radi se o 117.000 KM iz budžeta Ministarstva civilnih poslova BiH, a pravo na podnošenje projekata po javnom konkursu imaju registrovani savezi i udruženja inovatora, sekcije i organizacije tehničke kulture, registrovane naučnoistraživačke organizacije, inovacioni centri, te inovatori - fizička lica koja su bh. državljani sa prijavljenim prebivalištem u BiH. Cilj je sufinansirati projekte koji daju doprinos razvoju inovatorstva i tehničke kulture u BiH te doprinijeti provođenju strateških dokumenata u oblastima nauke i inovacija u BiH.

Savjet ministara BiH donio je Odluku o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2020. godinu, ukupno vrijednu 444.000 KM.  Pravo na podnošenje projekata na osnovu ovog granta imaju registrovane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZONT 2020, Kost i EUREKA.

Prijedlog ugovora sa osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora. 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije