BiH

Sjednica VSTV-a BiH: U fokusu Nacrt zakona o sudovima BiH

Sjednica VSTV-a BiH: U fokusu Nacrt zakona o sudovima BiH
Sjednica VSTV-a BiH: U fokusu Nacrt zakona o sudovima BiH
Fena

SARAJEVO - Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTVBiH) razmatralo je danas na sjednici u Sarajevu "Mišljenje Radne grupe za ocjenu izvodljivosti ostvarivanja krivične nadležnosti Suda BiH kroz materijalne norme" te u vezi s tim Nacrt zakona o sudovima BiH, s fokusom na odredbe o nadležnosti.

Zaključeno je da je proširenu nadležnost Suda BiH moguće objektivizirati u sklopu organizacijskog zakona, odnosno putem transponiranja tih nadležnosti u materijalni zakon (KZ).

Prva opcija je, kako je konstatovano, detaljno razrađena i precizirana, tako da bi finalno bila lako i brzo izvodljiva, dok druga opcija nije detaljnije razrađena odnosno nije ponudila rješenje zakonodavnih intervencija koje su nužne za očuvanje nivoa nadležnosti Suda BiH.

Konstatovano je, istovremeno, da ostvarivanje krivične nadležnosti Suda BiH kroz materijalne zakone otvara i pitanje načela legaliteta, pravne sigurnosti i retroaktivne primjene zakona, te da usljed podjele krivičnopravne nadležnosti između četiri nivoa vlasti predstavlja puno zahtjevniji postupak odnosno da se te aktivnosti ne bi mogle okončati u zadatom roku.

Ovim zaključcima prethodila je obimna rasprava čije je polazište bio Nacrt zakona o sudovima BiH Ministarstva pravde BiH iz 2013. godine, odnosno model koji je ponudilo Ministarstvo pravde RS iz 2015. godine.

Radi se o pitanjima nadležnosti Suda BiH koja već duže vrijeme zaokupljuju pažnu pravosudne zajednice i koja su u više navrata razmatrana u sklopu Strukturiranog dijaloga Evropske unije i BiH o pravosuđu (član 7. Zakona o Sudu BiH, član 15. Nacrta zakona o sudovima BiH).

Kako je na početku rasprave o ovom pitanju istakao predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija, članovi Radne grupe koji su angažovani na sublimiranju spomenutog mišljenja nisu postigli saglasnost. Jedni su smatrali da ostvarivanje krivične nadležnosti Suda BiH kroz materijalne norme nije izvodljivo, dok su drugi zastupali suprotno stanovište.

Sudionici rasprave podsjetili su na stav VSTV-a iz februara 2013. godine u kome je jasno iskazano da je prihvatljiva proširena nadležnost Suda BiH, te u vezi s tim i na odgovarajuća mišljenja Venecijanske komisije, Ustavnog suda BiH te stavove do kojih se došlo u sklopu TAIEX seminara.

Rečeno je, između ostalog, da transponiranje nadležnosti Suda BiH u materijalni zakon predstavlja radikalan zahvat te da prevazilazi zahtjev do koga se došlo unutar Strukturiranog dijaloga, odnosno da bi taj postupak zahtijevao puno više vremena, a da bi krajnji ishod bio neizvjestan.

Ukazano je i na ozbiljne pravne i političke implikacije ovog pitanja.

Prethodno su članovi VSTV-a, bez prisustva javnosti, razmatrali istupe pojedinih nositelja pravosudnih funkcija u medijima odnosno njihovo "etiketiranje" putem medijskih sadržaja.

U vezi s tim, usuglašeno je i saopštenje VSTV-a kao reakcija na "neprimjereno izvještavanje određenih bh. medija o pravosuđu".

Usto, članovima Vijeća i nositeljima pravosudnih funkcija je naloženo da, ukoliko se odluče za javni istup, da to čine uz punu odgovornost, ne narušavajući integritet VSTV-a i pravosuđa u cjelini.

VSTV je odobrio javno objavljivanje zaključaka usvojenih na konferenciji "Razvojni put reforme pravosuđa", održanoj 9. i 10. decembra, a koji se odnose na ključne prioritete pravosudne reforme u BiH.

Konkretno, radi se o pitanjima koja se tiču imenovanja i ocjene rada nosilaca pravosudnih funkcija, njihovog integriteta i odgovornosti te nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa.

Na sjednici VSTV-a odobreni su i programi rada entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca te Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH za 2016. godinu, uz preporuke projekta "Jačanje kapaciteta za pravosudnu reformu u BiH", odnosno donošenje mjera za provođenje metode učenja na daljinu.

Članovi VSTV-a su primili na znanje da će druga tranša sredstava iz IPA fondova 2012/13, namijenjena sudovima i tužilaštvima za procesuiranje ratnih zločina, biti operativna nakon okončanja administrativnih aktivnosti.

Na sjednici je bilo riječi i o projektima u čijem implementiranju sudjeluje VSTV, odnosno aktivnostima u okviru projekta IPA 2012/13, a koje se odnose na unapređenje sistema CMS (sistem automatskog upravljanja sudskim predmetima).

Nadalje, u sklopu te tačke dnevnog reda problematizirano je i pitanje alternativnog rješavanja sporova te noveliranja Zakona o medijaciji i drugih propisa iz te oblasti.

Sjednica VSTV-a BiH će biti nastavljena sutra, a na dnevnom redu su imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija u BiH i donošenje odluka o prestanku mandata, odnosno odobravanje određenih internih akata u sklopu pravosudnih institucija.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije