BiH

Pratite nas na Google news

U NS RS rasprava o zaduženju od 150 miliona evra za Koridor 5c

U NS RS rasprava o zaduženju od 150 miliona evra za Koridor 5c
Foto: Narodna skupština RS | U NS RS rasprava o zaduženju od 150 miliona evra za Koridor 5c
Anadolija

BANJALUKA - U Banjaluci je počela četvrta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj poslanici razmatraju prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja tog od 150 miliona evra prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje projekta Koridor 5c - obilaznica Doboj.

Zahtjev za sazivanje 4. posebne sjednice sa predloženim dnevnom redom, uputila je Vlada RS, a osim prijedloga o prihvatanju zaduženja na dnevnom redu je i prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati RS u ovoj godini.

Prijedlogom odluke o zaduženju predviđeno je zaduženje kod EBRD-au iznosu od 150.000.000 evra.

"Cilj Projekta je da se obezbijede dodatna sredstva za izgradnju dionice autoputa Koridor 5c, dužine oko 6 kilometara između petlje Rudanka i kraja tunela Putnikovo brdo 2 (međuentitetska linija razgraničenja), uključujući most preko rijeke Bosne, dva tunela i vijadukt", stoji u prijedlogu odluke.

Navodi se da su sredstva namijenjena za građevinske radove i konsultantske usluge. Uslovima je predviđeno da je rok otplate kredita do 15 godina, sa periodom odgode plaćanja do tri godine, uračunat u rok otplate, a kamatna stopa šestomjesečni EURIBOR plus jedan odsto.

Krajnji korisnik i dužnik po kreditu je Javno preduzeće "Autoputevi RS" Banjaluka, a planirani rok za realizaciju projekta je kraj 2022. godine.

"Smatramo da je ovo zaduženje opravdano", rekla je Zora Vidović, ministar finansija RS i pozvala poslanike da usvoje prijedlog odluke.

U prijedlogu odluke navodi se da prema preliminarnim podacima javni dug RS koji podliježe zakonskom ograničenju na 31. maj ove godine iznosi 4.067,54 miliona KM, odnosno 36,83 odsto procijenjenog BDP-a za ovu godinu. Ukupan dug RS koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 31. maj 2019. godine iznosi 5.199,73 miliona KM ili 47,08 odsto procijenjenog BDP-a za 2019. godinu.

Prijedlogom odluke o iznosu garancija koje može izdati RS u ovoj godini odobrava se izdavanje garancija do iznosa od 800.000.000 KM, s tim da ukupna izloženost RS po izdatim garancijama ne može prijeći ograničenje definisano Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama RS.

"Do kada ćemo se zaduživati i ko će vraćati te kredite", rekao je Ljubiša Krunić poslanik PDP-a i naglasio da se protivi novim zaduženjima jer će tek rođena djeca vraćati kredite koje entitet sada podiže.

Prema njegovim riječima, autoputeve je trebalo graditi iz sredstava prikupljenih od akciza.

Najčitanije