BiH

Pratite nas na Google news

Domaće vlasti usaglasile paket reformi sa EU

Domaće vlasti usaglasile paket reformi sa EU
Foto: N.N. | Usaglašen paket reformi
Dejan Šajinović

BIJELJINA - Reforma javnih preduzeća i uprave, povećanje transparentnosti, stvaranje boljeg poslovnog okruženja, unapređenje zapošljavanja i obrazovnog sistema samo su neke od prihvaćenih obaveza sa sastanka domaćih vlasti s predstavnicima EU i drugih međunarodnih organizacija.

U ukupno 66 prioriteta, podijeljenih u 13 oblasti, domaće vlasti su se obavezale na sprovođenje reformi u sklopu Reformske agende, a iz Delegacije EU saopšteno je da se radi o implementaciji preporuka iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU i Analitičkog izvještaja iz maja prošle godine.

U prvoj oblasti koja se odnosi na ekonomsko upravljanje traži se veća politička odgovornost po pitanju ekonomske politike i bolja koordinacija između različitih nivoa vlasti. Traži se i jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje reformi, analitiku i planiranje na svim nivoima.

U oblasti koja se odnosi na jedinstveni ekonomski prostor traži se otvaranje unutrašnjeg tržišta, slobodno kretanje roba i pružanja usluga u cijeloj zemlji, a i sprovođenje strateškog plana ruralnog razvoja.

Treća oblast se odnosi na liberalizaciju trgovine, a tu se traži ispunjavanje preostalih obaveza za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, kao i povećavanje kontrola nakon carinjenja na osnovu analiza rizika.

Kada se radi o efikasnosti javnog sektora, traže se cjelodržavne strategije i akcioni planovi za upravljanje javnim finansijama i za reformu javne uprave, te uspostavljanje zajedničkog okvira za praćenje implementacije ovih reformi. Očuvanje nezavisnosti Centralne banke i valutnog odbora osnovni je uslov i obaveza u poglavlju o stabilnosti monetarnog sistema i finansijskog sektora.

Planira se unapređenje obrazovnog sistema, revizija politika upisa u srednje i više škole, kako bi se uskladile potrebe s tržištima rada. Takođe, istaknuta je potreba razvoja strategije za stručno obrazovanje i osposobljavanje, ali i uspostava zajedničkih standarda za različite nivoe obrazovanja.  Jedna od važnih oblasti odnosi se na poboljšanje energetske efikasnosti, usklađivanje energetike s Trećim energetskim paketom, kao i veće učešće obnovljivih izvora energije. U narednom periodu planirani su dalji sastanci, kako bi se pratilo sprovođenje navedenih mjera.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije