BiH

Pratite nas na Google news

Usvojen pregled o stanju ljudskih prava u BiH

Usvojen pregled o stanju ljudskih prava u BiH
Foto: N.N. | Usvojen pregled o stanju ljudskih prava u BiH
N.N.

SARAJEVO - Savjet ministara u tehničkom mandatu danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojio Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u BiH, saopšteno je iz ove institucije.

Ovaj dokument je usvojen, nakon što je razmotren izvještaj BiH za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava sačinjen u skladu sa stavom 5 Aneksa Rezolucije 16/21 Komiteta UN za ljudska prava.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara će Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u BiH, posredstvom Ministarstva inostranih poslova, dostaviti Savjetu UN za ljudska prava u Ženevi.

U izvještaju je istaknuto da je dostignut određeni nivo pripremljenosti za sprovođenje evropskih pravnih standarda, te da postoji izazov u vezi sa usklađivanjem Ustava BiH i izbornog zakonodavstva.

Navedeno je da je unaprijeđen antidiskriminacioni okvir, a određeni nivo pripremljenosti institucija BiH postoji i u pogledu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, gdje se sprovode usvojene strategije.

U izvještaju se ističe da su u oblasti pravosuđa posebno značajne izmjene Zakona o krivičnom postupku usklađene sa međunarodnim standardima koje treba da povećaju sposobnost institucija da rješavaju predmete teškog organizovanog kriminala, korupcije i drugih izazova koji se tiču vladavine prava.

Navedeno je, takođe, da postoji određeni napredak u oblasti zaštite ljudskih i prava manjina, ali da sporije napreduju procesi u vezi sa zaštitom novinara i branilaca ljudskih prava, gdje su pokrenute određene aktivnosti koje treba završiti.

Unaprijeđeno je zakonodavstvo u vezi sa zaštitom od rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja u porodici, a glavni izazov za naredni period je efektivnija primjena propisa u ovoj oblasti, dodaje se u saopštenju.

Kada je u pitanju civilno društvo, postignut je određeni napredak na uspostavljanju institucionalnih mehanizama za saradnju vlasti i organizacija civilnog društva, a u toku je i sprovođenje Akcionog plana za djecu 2015-2018, pri čemu se nastoji unaprijediti sistem saradnje institucija, uključujući i civilno društvo.

Savjet ministara u tehničkom mandatu danas je utvrdio izmijenjeni tekst obrasca rezervacije i notifikacija u odnosu na Konvenciju koje čine sastavni dio Prijedloga osnova za pristupanje Multilateralnoj konvenciji o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima /MAC/, usvojen 19. septembra.

Ministarstvo finansija i trezora će izmijenjeni tekst rezervacija i notifikacija koje su sastavni dio Prijedloga osnova za pristupanje Konvenciji dostaviti Predsjedništvu BiH u dalju proceduru.

MAC predstavlja najopširniji multilateralni instrument koji omogućava sve oblike poreske saradnje potrebne u borbi protiv poreske evazije i izbjegavanja plaćanja poreza. 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Promocija

Prilika za mlade političare i političarke iz BiH

Marketing tim / 23.01.2020 00:00

U oktobru 2020. godine održaće se lokalni izbori u BiH, a na listama će biti i mlade osobe do 30 godina starosti, sa ili bez prethodnog političkog iskustva. Mlade vidimo kao ključni resurs za kreiranje novih ideja i stvaranje ugodnijeg ambijenta življenja.

Međutim da bi mladi mogli odgovoriti ovom zadatku i ispuniti očekivanja neophodno je da znaju kako funkcionira politički sistem u BiH, kako da zagovaraju nove ideje i stvaraju promjene i na posljetku da su uvezani s drugim mladima sličnih razmišljanja.

Institut za razvoj mladih KULT razvio je poseban program za omladinske političke lidere i liderice pod nazivom UMiDp, a upravo je otvoren poziv za treću generaciju mladih političara/ki ove obuke.

Obuka se sastoji od tri petodnevna modula, koji će se održati u februaru, aprilu i maju. Institut pokriva troškove prijevoza, smještaja i hrane za odabrane polaznike/ce.

U toku 2018. i 2019. g. ovu obuku pohađale su dvije generacije, 43 polaznika/ice iz 28 lokalnih zajednica iz 13 različitih stranaka, registriranih u BiH. Njihova iskustva pogledajte u videu:

Rok za dostavljanje prijava za treću generaciju je do nedjelje, 26. 1. 2020. godine do 23.59 sati, a prijave se dostavljaju isključivo putem online linka: http://mladi.org/myURL/umidp3.

Najčitanije