BiH

Pratite nas na Google news

Za predstavništva Srpske u inostranstvu više od 4,5 miliona maraka

Za predstavništva Srpske u inostranstvu više od 4,5 miliona maraka
Foto: Vlada RS | Za predstavništava Srpske u inostranstvu više od 4,5 miliona maraka
N.N.

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici Odluku o rasporedu sredstava za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu za 2020. godinu, za šta se rasporđuje 4.800.000 KM

Predstavništvima Republike Srpske raspoređuju se sredstva radi ostvarivanja redovne djelatnosti za 2020. godinu.

Sredstva se raspoređuju kako bi se ostvarile potrebne materijalne pretpostavke za finansiranje redovnih aktivnosti predstavništava, u funkciji unapređenja privredne saradnje sa subjektima u zemljama sjedišta predstavništava, kao i privlačenje stranih ulaganja u Republiku Srpsku.

Predstavništvu u Republici Srbiji rasporođuje se 800.000 KM, Predstavništvu u SR Njemačkoj 420.000n KM, Predstavništvu u Ruskoj Federaciji  920.000 KM. Predstavništvu u Belgiji sleduje 640.000 KM, Predstavništvu u Izraelu 300.000 KM, Predstavništvu u Austriji 700.000,00 KM, Predstavništvu u SAD 600.000 KM dok se Predstavništvu u Grčkoj dodjeljuje 320.000 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je rješenje o davanju saglasnosti Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za utrošak novčanih sredstava, u ukupnom iznosu od 367.481,08 KM sa pozicija transferi jedinicama lokalne samouprave za finansiranje povratka u Republiku Srpsku u iznosu od 287.481,08 KM i kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH u iznosu od 80.000 KM.

Sredstva će biti upotrebljena za realizaciju različitih projekata koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju putne infrastrukture, te vodovodne i kanalizacione mreže u lokalnim zajednicama.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima na obezbijeđenju uslova za početak zimske turističke sezone 2019/2020. godine na Jahorini.

Takođe, za predstojeću zimsku turističku sezonu na Jahorini potrebno je ponovo animirati sve nadležne organe na preduzimanju specifičnih mjera iz njihove nadležnosti koje su teritorijalno vezane za lokalitet Skijalište „Jahorina“.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o trideset osmoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, u iznosu do 35.000.000,00 KM.

"Ovom odlukom planirano je da se emituje do 35.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od sedam godina i kamatnom stopom od 2,4% godišnje. Namjena sredstava prikupljenih emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti – obveznica jeste obezbjeđivanje sredstava, u skladu sa Budžetom Republike Srpske za 2020. godinu u okviru: Finansiranja – Neto zaduživanja, na poziciji 921000 – primici od dugoročnog zaduživanja", saopšteno je iz Vlade RS.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godinu. Pomenutom odlukom je propisano da se sredstva mogu pribaviti, između ostalog, i emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti.

Najčitanije