BiH

Pratite nas na Google news

Zeleno svjetlo za topli obrok i prevoz sudijama i tužiocima

Zeleno svjetlo za topli obrok i prevoz sudijama i tužiocima
Foto: Nedžad Uglješa | Zeleno svjetlo za topli obrok i prevoz sudijama i tužiocima
Mirsada Lingo Demirović

SARAJEVO - Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je dao zeleno svjetlo za izmjene i dopune Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, kojima će biti regulisana isplata naknada za odvojeni život, smještaj, topli obrok i prevoz sudijama Suda i tužiocima Tužilaštva BiH.

U obrazloženju ovog zakonskog prijedloga navedeno je da su sudije i tužioci 2016. godine počeli sudskim putem tražiti svoja prava iz radnog odnosa u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH. Za sprovođenje ovog zakona potrebno je izdvojiti na godišnjem nivou 1.187.873 KM.

Delegati su podržali Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, kojim se stvaraju uslovi za uspostavljanje efikasnog mehanizma naplate sudskih taksa. Predloženim izmjenama i dopunama zakona uređuje se, odnosno mijenja vrijeme zastare, otklanjaju se nedostaci u postupku naplate i donošenja rješenja o prinudnoj naplati nenaplaćene sudske takse. 

Istovremeno se preciziraju odredbe kako bi se učinio efikasnijim postupak prinudne naplate sudske takse fizičkim licima koja nemaju boravište ili prebivalište u BiH, ali imaju imovinu u BiH.

Zahtjev delegata Denisa Bećirovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku, kao i njegov zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH po hitnom postupku, nisu dobili saglasnost delegata Doma naroda.

Bećirović je pojasnio da ovim inicijativama želi da sa oba ova prijedloga ukine privilegiju poslanicima i delegatima u vidu jubilarne nagrade, jer je trenutna situacija u BiH teška i svi građani treba jednako da podnesu teret krize

Delegati nisu podržali negativno mišljenje Ustavnopravne komisije za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH u prvom čitanju. Dom je zatražio komisijsko usaglašavanje za ovaj zakonski prijedlog.

Usvojen je i negativan izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o informaciji o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministrice inostranih poslova BiH Bisere Turković, koji je dostavila delegat u Domu naroda Dušanka Majkić (SNSD). 

Prihvaćen je i negativan izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključku delegata Asima Sarajlića, kojim se pozivaju entitetske agencije državne službe i Vlada Brčko distrikta da u što kraćem roku uspostave i učine operativnim registar zaposlenih u institucijama entiteta i Brčko distrikta sa podacima o nacionalnoj, polnoj, kvalifikacionoj strukturi i nacionalnoj strukturi rukovodećih službenika. Dušanka Majkić (SNSD), delegat, postavila je na sjednici pitanje Zoranu Tegeltiji, predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, šta će preduzeti prema institucijama čije poslovanje generiše sudske sporove koji opasno ugrožavaju budžet institucija BiH.

"Pred Pravobranilaštvom BiH nalaze se 984 predmeta protiv 32 institucija BiH, u vrijednosti višoj od 253 miliona KM. Tu prednjači Ministarstvo odbrane, protiv koga je otvoreno 195 predmeta, čija je vrijednost 125 miliona KM, Savjet ministara sa 15 predmeta i više od 20 miliona KM, Ministarstvo transporta i komunikacija šest predmeta i tako dalje", kaže Majkićeva. Pošto Tegeltija nije prisustvovao sjednici, odgovor Majkićevoj biće upućen naknadno u pisanoj formi.

Dom naroda usvojio je izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. Bez rasprave je usvojen i izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2019. godinu.

Nije usvojena delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom Dom naroda poziva Predsjedništvo BiH da u najkraćem mogućem roku od dana njenog usvajanja donese odluku o angažovanju Oružanih snaga BiH na granici s ciljem pomoći Graničnoj policiji BiH u zaustavljanju ilegalnih prelazaka i osiguranju bezbjednosti za sve narode i građane BiH.

Reljić na čelu Agencije za zaštitu ličnih podataka 

Dom naroda izabrao je Dragoljuba Reljića za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Za Reljića je glasalo 10 delegata, jedan je bio protiv, dok je jedan bio uzdržan.

Dom naroda izabrao je i šest od sedam članova Kancelarije za razmatranje žalbi u Sarajevu, jer je jedan član u međuvremenu podnio ostavku.

Data je i saglasnost za ratifikaciju amandmana broj dva na ugovor o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke, a odnosi se na distribuciju električne energije u BiH.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije