Društvo

Pratite nas na Google news

BiH očekuje nes­ta­bil­no vrijeme

BiH očekuje nes­ta­bil­no vrijeme
Foto: N.N. | BiH očekuje nes­ta­bil­no vrijeme
N.N.

Da­nas se u BiH očeku­je umje­re­no ili pre­težno oblačno vri­je­me.

U po­slije­po­dne­vnim časo­vi­ma u većem di­je­lu ze­mlje mo­guća je ki­ša. 

Vje­tar slab do umje­ren sje­ve­ro­is­točni, kra­jam da­na u skre­ta­nju na ju­go­za­pa­dni. 

Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 14 do 20, na ju­gu do 24, a dne­vna od 27 do 33, na ju­gu do 36 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

 

Sa­ra­je­vo              +  23 ºC   

Ba­nja­lu­ka             +  24 ºC 

Bi­je­lji­na               +  24 ºC   

Bi­hać                   +  26 ºC   

Li­vno                    + 24 ºC  

Mos­tar                 +  30 ºC 

Ze­ni­ca                  + 24 ºC 

Tre­bi­nje               + 30 ºC   

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije