Društvo

Gajanin: Univerzitet da bude pouzdan partner privredi

Gajanin: Univerzitet da bude pouzdan partner privredi
Foto: Ilustracija | Gajanin: Univerzitet da bude pouzdan partner privredi
Srna

BANJALUKA - Univerzitet u Banjaluci, sa više od 20.000 studenata, treba da postane pouzdan partner privredi, te da sa jasno definisanim potrebama privrednih subjekata radi na stimulisanju studenata za upis deficitarnih zanimanja, navodi rektor Radoslav Gajanin.

Gajanin u intervjuu Srni ističe da mu je jedan od prioriteta stvaranje Univerziteta od kojeg će privredni subjekti u svakom momentu moći da dobiju stručnu podršku.

Cilj je da ova visokoškolska ustanova bude prioritetna opcija u rješavanju određenih problema sa kojima se privreda suočava.

Maksimalna saradnja sa studentima takođe je jedan od prioriteta, kao i pružanje podrške svim idejama i projektima koji će doprinijeti poboljšanju studentskog standarda.

Gajanin kaže da se to, osim na usluge obrazovanja, odnosi i na obavljanje određenih poslova na kojima će biti angažovani studenti.

"Očekujemo i da u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, ministarstvima i drugim institucijama imamo jasno definisane kadrove koji će biti potrebni u narednih deset godina", poručuje Gajanin.

Potrebno je stvoriti uslove za kvalitetno stimulisanje mladih da upisuju studijske programe za koje je smanjeno interesovanje, a tržište rada je u deficitu kada je riječ o tim profilima radnika.

Gajanin smatra da ne bi trebalo ukidati studijske programe koji su napunili kapacitete tržišta rada, jer studenta koji je odlučio da će studirati ono što želi niko u tome ne može niti treba da sprečava.

Pojedini fakulteti, navodi on, već dobro sarađuju sa privredom, pa je plan da se njihovo iskustvo prenese na druge.

Gajanin napominje da je kroz izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju predviđen novi način uređenja odnosa između Univerziteta i organizacionih jedinica.

"Predložili smo izmjene koje će donijeti veći obim funkcionalne autonomije članica, te mogućnost samostalnog djelovanja na tržištu i sticanja većeg obima izvornih prihoda od projekata i usluga", naglašava Gajanin.

Ocijenivši da su uslovi studiranja na Univerzitetu sve bolji, on navodi da o tome govore sve veći smještajni kapaciteti u studentskim domovima, odnosno sve više studenata, ali i angažovanih ljudi u nastavnom procesu.

Ulazak Univerziteta u Bolonjski proces doprinio je razvoju praktične nastave na svim studijskim programima, koja je veoma značajna kako bi se studenti pripremili za buduće zanimanje.

"Bolonjska deklaracija je značajno doprinijela razvoju međunarodne saradnje, jer nekada nije postojala razmjena studenata sa drugim univerzitetima, dok je danas, osim sve većeg broja studenata koji odlaze na fakultete u zemlje širom svijeta, sve više onih koji sa tih fakulteta dolaze kod nas", navodi Gajanin.

Gajanin smatra da postojeći kriterijumi za izbor u akademska zvanja nisu dovoljno visoki, te da ih je potrebno pooštiriti kako bi se ostvario dodatni napredak u broju objavljenih radova u međunarodno priznantim naučnim časopisima, te povećala vidljivost Univerziteta u međunarodnim citatnim bazama.

On očekuje da će uz povećanje tih kriterijuma, uz podršku Ministarstva nauke i tehnologije i Ministarstva prosvjete i kulture, biti povećano i izdvajanje finansijskih sredstava za nauku.

"Univerzitet ne planira da se bavi onima koji mu nanose štetu, koji u javnost iznose neistine o stanju na ovoj visokoškolskoj ustanovi ili se neadekvatno ponašaju prema kolegama ili studentima.

Nelogično je da se takvim pojedincima Univerzitet bavi, jer imamo mehanizme kojima ih možemo sankcionisati", poručuje Gajanin.

Kada je riječ o stručnosti profesora i saradnika na Univerzitetu, Gajanin zaključuje da je veoma mali broj onih koji nastavu ne drže na adekvatan način, te da mu je cilj da se ti problemi riješe.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Promocija

Još jedna velika investicija Central osiguranja

Marketing tim / 26.07.2021 10:46

U proteklom periodu Central osiguranje d.d. i Testing centar d.o.o. su svojoj poslovnoj mreži dodali još jednu stanicu tehničkog pregleda. Radi se o kupovini suvremenog tehničkog pregleda u Kreševu.

Central osiguranja d.d. | Još jedna velika investicija Central osiguranja

Ovom akvizicijom, Central osiguranje d.d. i Testing centar d.o.o. potvrđuju poslovnu politiku stalnog rasta i razvoja. Kako Central osiguranje d.d., uspijeva održavati stalni rast i rekordnu premiju objasnio je Predsjednik Uprave i direktor Central osiguranja Feđa Morankić.

„Nakon prvih šest mjeseci ove godine, možemo reći da je solventnost Društva izuzetno dobra, a efikasnost i efektivnost pridonose tomu da je društvo finansijski i operativno stabilno. Pandemija, promjene na tržištu osiguranja, promjene u očekivanjima i ponašanjima kupaca su izazovi s kojima se kompanije susreću u svakodnevnom poslovanju. Mi u Centralu smo izazove prepoznali na vrijeme, a o čemu najbolje svjedoče rezultati poslovanja za prvih šest mjeseci 2021. godine,“ objašnjava Morankić.

Prema službenim podacima, Central osiguranje je u periodu od prvog do šestog mjeseca 2021. godine, s premijom od 22.523.285,00 KM, a u odnosu na isti period prethodne godine, ostvarilo rast od 11,02%.

Rast je zabilježen u svim vidovima osiguranja, kao što su osiguranje od auto odgovornosti, kasko, zaštita bonusa, pomoć na cesti, odgovornost vozara i drugo.

 „U prvih pola godine, na više od 40 stanica, u Testing centru je završeno 65 000 tehničkih pregleda. Nastavno dosadašnjem pozitivnom poslovnom širenju, Testing centar i dalje ide u pozitivnom pravcu, čemu u prilog ide i posljednja velika investicija, kupnja stanice tehničkog pregleda u Kreševu“, kaže Ivan Kožul, direktor Testing centra d.o.o.

Pred društvima predstoje dalja investiranja, razvoj i kontinuirano unapređenje poslovanja. Kako u području upravljanja, tako i u području poslovnih procesa, izazovi se kontinuirano nameću. „Strateško planiranje, stalne inovacije, velike akvizicije i ulaganja, edukacija i motivacija uposlenika te digitalizacija su samo neke od metoda kojima se u Centralu služimo, kako bi ostvarili naš krajnji cilj da postanemo tržišni lider“, navodi Morankić.

Pored navedene akvizicije, Central osiguranje ima u planu za ovu, ali i naredne godine i dalje rasti i povećavati svoj tržišni potencijal novim ulaganjima, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Najčitanije