Društvo

Kasne isplate naknada za porodilje

Kasne isplate naknada za porodilje
Foto: N.N. | Kasne isplate naknada za porodilje
Zlatan Čekić

BIHAĆ - Ekonomske poteškoće zbog pandemije virusa korona, smanjen priliv finansijskih sredstava te neusvajanje budžeta USK na vrijeme, negativno su se odrazili na isplatu socijalnih davanja, pa su dugovanja prema socijalnim kategorijama iz ranijih godina dodatno povećana.

Prema riječima Murisa Halkića, ministra zdravstva u Vladi USK, dugovanja prema porodiljama na ime isplate porodiljskih naknada iznose 4,3 miliona maraka.

"To su dugovanja naslijeđena iz ranijih godina, ali su povećana zbog finansijskog stanja u budžetu i nemogućnosti da se redovno isplaćuju. Mi tražimo način da ta dugovanja isplatimo ili ih svedemo na neku razumnu mjeru, a jedna od opcija je i kreditno zaduženje", kazao je Halkić.

Iako je u USK početkom ove godine prvi put započela i isplata dječjeg doplatka, a to pravo je ostvarilo više od hiljadu porodica, ova socijalna davanja isplaćena su tek za januar, pa se već u startu bilježe kašnjenja.

Zanimljivo je kako je ovaj kanton jedan od četiri u Federaciji BiH gdje ranije nije isplaćivana ova zakonska prinadležnost, iako je to regulisano višim, federalnim zakonodavstvom.

Tokom prošle godine na visinu dječjeg dodatka uticali su pandemija virusa korona i smanjen priliv finansijskih sredstava u budžet, tako da je on iznosio 26 maraka po djetetu i isplaćivan je jednom mjesečno.

Primjera radi, visina ovih primanja u Sarajevskom kantonu je 49 maraka po djetetu.

Zakonom je regulisano da dodatak mogu ostvariti djeca do navršene 15. godine koja imaju prebivalište u Unsko-sanskom kantonu i redovno pohađaju nastavu. Također, kada je riječ o kriterijumima isplate, ovom zakonskom prinadležnošću obuhvaćene su porodice s ograničenim prihodima, dok jedino djeca kod koje je utvrđen invaliditet u procentu višem od 90 posto ostvaruju ovo pravo bez obzira na mjesečne prihode porodice.

Inače, ukupna dugovanja Vlade USK prema socijalnim kategorijama iznose oko 10,5 miliona maraka.

 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Promocija

ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Marketing tim / 21.09.2021 08:30

Sarajevo - Na Fakultetu za Saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu je otvoren Centar za sigurnost saobraćaja čije je opremanje pomoglo ASA Osiguranje.

ASA Osiguranje | ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Uspješni bosanskohercegovački osiguravatelj pomogao Centar za sigurnost saobraćaja Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA sa specijanim vozilom za simulaciju vožnje.

 „Naše aktivnosti realizujemo u skladu sa našim smjernicama podrške zajednici u kojoj djelujemo. Veća sigurnost svih učesnika u saobraćaju je nešto čemu mi u ASA Osiguranju posvećujemo veliku pažnju na strateškom i operativnom planu, te smo sa velikim zadovoljstvom podržali opremanje ovog centra sa softiciranim vozilom za simulaciju vožnje. Vjerujem da će ovo namjenski adaptirano vozilo zajedno sa ostalom visokokvalitetnom opremom koju Centar posjeduje, biti korisno za studente, i unaprijediti i olakšati im usvajanje novih znanja“, izjavio je Adnan Hodžić, predsjednik Uprave i Direktor ASA Osiguranja.

Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja
Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA je od 14. do 16. septembra ugostio eminentne stručnjake i univerzitetske profesore iz EU i regiona u okviru „Erasmus +“ programa i projekta koji za cilj ima poboljšanje sigurnosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana.

U radnim sesijama tokom susreta učešće je uzeo i Arnes Hadžiosmanović, Izvršni Direktor i član Uprave ASA Osiguranja, koji je učesnicima održao predavanje na temu uloge osiguravajućih kuća u polju sigurnosti saobraćaja i najboljih praksi u BiH.

Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja
Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Povećanje stepena sigurnosti saobraćaja ima veliki uticaj na rad i finansijsko poslovanje osiguravajućih društava. Globalne i evropske prakse koje dovode u vezu rad osiguravajućih društava i institucija koje se bave sigurnošću saobraćaja nažalost nisu identične praksama koje imamo u BiH. Mi u ASA Osiguranju smatramo da sinergija između akademije, realnog sektora i relevantnih institucija koje se bave pitanjima sigurnosti saobraćaja je jedini ispravni put kojim sve interesne strane trebaju zajedničiki poći. ASA Osiguranje je kao odgovorno društvo već poduzelo konkretne korake u tom pravcu ne samo opremanjem Centra za sigurnost saobraćaja, nego i putem stipendiranja studenata zadnjih godina Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i garantovanjem radnog mjesta nakon uspješno okončanog studija. Na taj način kreiramo društveni i poslovni okvir za zajedničko djelovanje visokoobrazovanog akademskog kadra i realnog sektora, a u korist šire zajednice“, istakao je Hadžiosmanović.

Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja
Foto: ASA Osiguranje / ASA Osiguranje pomoglo opremanje Centra za sigurnost saobraćaja

Ovim povodom ASA Osiguranju je dodjeljena i zahvalnica ispred Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i strukovnog Udruženja inžinjera saobraćaja i komunikacija BiH, na pomoći koju ova renomirana osiguravajuća kuća pruža u edukaciji budućih inžinjera saobraćajne struke.

Najčitanije