SP Qatar 2022.

Društvo

"Nijednom migrantu nije odobren izbjeglički status"

"Nijednom migrantu nije odobren izbjeglički status"
Foto: Anadolija/Arhiva | "Nijednom migrantu nije odobren izbjeglički status"

SARAJEVO - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH saopštilo je da nema nadležnosti u pogledu kontrole ulaska, kretanja, smještaja, zbrinjavanja ili zdravstvene i socijalne zaštite migranata, odnosno lica koja izraze namjeru ili podnesu zahtjev za azil, sve dok strani državljani od Ministarstva bezbjednosti ne dobiju izbjeglički status ili supsidijarnu zaštitu.

Sve navedeno u isključivoj je nadležnosti Ministarstva bezbjednosti BiH, odnosno Službe za poslove sa strancima i Granične policije BiH, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da Ministarstvo bezbjednosti, od kada je počeo povećan priliv migranata u BiH nijednom migrantu nije priznalo izbjeglički status, dok je u ovoj godini za 14 stranih državljana odobrena supsidijarna zaštita, od kojih se samo jedno lice može dovesti u vezu sa migrantima.

Riječ je o djetetu iz Sirije koje je smješteno u Dom za nezbrinutu djecu u Mostaru i za čiji boravak troškove snosi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice od 2000. godine obezbjeđuje smještaj, pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, te rad pod istim uslovima kakve imaju i državljani BiH za 33 lica kojima je još 2.000. godine priznat izbjeglički status /najviše je porodica sa područja /samoproglašenog/ Kosova, odnosno Srbije, Makedonije, Moldavije i Crne Gore/, koja žive u Izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac kod Mostara.

Na osnovu zaključka Savjeta ministara kojim je naloženo da se svi raspoloživi kapaciteti BiH stave na raspolaganje za obezbjeđivanje dodatnih smještajnih kapaciteta za migranate, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je ponudilo slobodne kapacitete u Izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac.

Na osnovu Protokola o saradnji između ovog ministarstva i Ministarstva bezbjednosti u Salakovcu danas boravi 254 migranata, odnosno osjetljivih kategorija - prvenstveno porodica sa djecom, koje nemaju priznat status izbjeglice, nego su izrazile namjeru ili podnijele zahtjev za azil u BiH.

Postupanje po tim zahtjevima je u nadležnosti Službe za poslove sa strancima i Ministarstva bezbjednosti.

U saopštenju je navedeno da je centar Salakovac kojim upravlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice uz značajnu pomoć domaćih i međunarodnih partnera, pozitivan primjer načina funkcioniranja prihvatnog centra u kojem je osim uslovnog smještaja i ishrane na bazi tri obroka dnevno obezbijeđena i primarna zdravstvena zaštita, vakcinacija djece, te neformalan vid obrazovanja kroz učenje jezika.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice obavještava o poštovanju ljudskih prava u BiH po međunarodnim konvencijamana čiju primjenu se zemlja obavezala, a koje tretiraju i pitanja položaja i zaštite migranata, a naročito najugroženije kategorije - djece.

U tom kontekstu ovo ministarstvo prati aktivnosti nadležnih organa koje preduzimaju u postupanju sa migrantima i u stalnom je kontaktu sa domaćim i međunarodnim partnerima kako bi imalo uvid u način obezbjeđivanja humanitarnih potreba za najranijivije kategorije migranata u skladu sa međunarodnim standardima poštovanja ljudskih prava, navodi se u saopštenju.

Sa tim ciljem predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice učestvuju i u radu Koordinacionog odbora za pitanje migranata i Operativnog štaba za pitanja migracija odakle se odlukom Savjeta ministara koordinišu aktivnosti sa nivoa BiH u vezi za povećanim prilivom migranata.

Iz ovog ministarstva poručuju da posebno prate primjenu Konvenciju o pravima djeteta od strane svih institucija i na svim nivoima vlasti u BiH, te da će i ubuduće inicirati aktivnosti koje će omogućiti poštovanje ljudskih prava, prvenstveno djece migranata, u saradnji sa UNICEF-om, IOM-om, UNHCR-om, Crvenim krstom, te brojnim organizacijama i partnerima.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice podržava rad institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH na izradi specijalnog izvještaja koji treba da detektuje ključne probleme u pogledu ostvarivanja prava migranata.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije