Društvo

Pratite nas na Google news

Povećana lista profesionalnih oboljenja: 59 bolesti šalje radnike u invalidsku penziju

Povećana lista profesionalnih oboljenja: 59 bolesti šalje radnike u invalidsku penziju
Foto: Ilustracija | Povećana lista profesionalnih oboljenja: 59 bolesti šalje u invalidsku penziju
Anja Matarugić

BANJALUKA - Pravilnik o listi profesionalnih bolesti RS se revidira svakih pet godina, a na posljednjoj reviziji 2018. godine dodata su tri nova oboljenja, tako da sada ova lista sadrži 59 profesionalnih oboljenja, rekli su u Zavodu za medicinu rada i sporta RS.

Profesionalna oboljenja su oboljenja zadobijena na poslu koja oboljelog šalju u invalidsku penziju, a među njima su bolesti uzrokovane hemijskim djelovanjem, fizičkim dejstvom, biološkim faktorima, zatim bolesti respiratornih organa, kožne, kao i maligne bolesti.

Dok je lista profesionalnih oboljenja u RS povećana za tri, u Srbiji će se ove godine najvjerovatnije sa 56 oboljenja povećati na 65, jer bi na listu trebalo da bude uključeno devet novih bolesti.

Poređenja radi, u Hrvatskoj se na ovoj listi nalazi 57 oboljenja, dok u Njemačkoj godišnje imaju desetine hiljada profesionalnih oboljenja i stotine hiljada povreda na radu.

Vesna Paleksić, pomoćnik direktora za medicinske poslove u Zavodu za medicinu rada i sporta RS, kaže da RS još ima takozvanu zatvorenu listu profesionalnih oboljenja, te da niko od nadležnih organa nije imao sluha da se ova lista približi onoj sličnoj koja postoji u Evropskoj uniji.

"Pravilnik o listi profesionalnih oboljenja revidiran je prošle godine, ali nas niko nije konsultovao. Takođe, nije bilo sluha da se uvede otvorena lista ovih oboljenja kao u Evropskoj uniji, što smo mi predlagali", kazala je Paleksićeva.

Dodaje da postoji realna potreba da se ova lista ili otvori ili proširi.

"Treba imati otvorenu listu jer ako se dokaže da je neko oboljenje dobijeno na poslu - to treba da se proglasi profesionalnom bolešću. Imamo situaciju da nešto ne može da se proglasi profesionalnom bolešću jer nije na ovoj listi", objasnila je Paleksićeva.

Dodala je da je prošle godine evidentiran jedan slučaj profesionalnog oboljenja u RS, i to u oblasti šumarstva, a u pitanju je bila mišja groznica.

Naglasila je da se nada da će na narednoj reviziji, koja se vrši svakih pet godina, a sljedeća će biti za četiri godine, Zavod imati veći uticaj te da će se makar približiti otvorenoj listi.

U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS kažu da na pitanje da li će se lista širiti ne mogu odgovoriti, jer to zavisi od doktora.

"Prilikom svake revizije Pravilnika o listi profesionalnih oboljenja Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS angažuje specijaliste koji pregledom ove liste prosude da li treba izvršiti promjene", kazali su u resornom ministarstvu.

Dodaju da na posljednjoj reviziji 2018. godine Zavod za medicinu rada i sporta RS nije bio direktno uključen, ali da je učestvovala jedna doktorica zaposlena u tom zavodu.

"Prilikom svake revizije tražimo mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS. Prošle godine ovo ministarstvo je naš pravilnik o listi profesionalnih oboljenja ocijenilo bez primjedbi. Ako narednih godina bude potrebe da se lista mijenja, ona će biti promijenjena na sljedećoj reviziji 2023. godine", objasnili su u ovom ministarstvu.

Lista profesionalnih oboljenja u RS

BOLESTI UZROKOVANE HEMIJSKIM DJELOVANjEM

 • Trovanje olovom
 • Trovanje živom
 • Trovanje arsenom
 • Trovanje fosforom
 • Trovanje manganom
 • Trovanje berilijumom
 • Trovanje kadmijumom
 • Trovanje selenom
 • Trovanje vanadijumom
 • Trovanje hromom
 • Trovanje niklom
 • Trovanje cinkom
 • Trovanje bakrom
 • Trovanje aluminijumom
 • Trovanje kobaltom
 • Trovanje kalajem
 • Trovanje antimonom
 • Trovanje halogenim elementima i njihovim jedinjenjima 19.Trovanja sumporom
 • Trovanja azotnim jedinjenjima
 • Trovanje ugljenmonoksidom
 • Trovanje cijanom
 • Trovanje alifatičnim ugljovodonicima i njihovim jedinjenjima
 • Trovanje cikličnim ugljovodonicima ili njihovim homolozima
 • Trovanje nitro i aminoderivatima ugljovodonika
 • Trovanje halogenim derivatima ugljovodonika
 • Trovanje ugljendisulfidom
 • Trovanje alkoholima
 • Trovanje pesticidima koji nisu obuhvaćeni pod drugim tačkama

BOLESTI UZROKOVANE FIZIČKIM DEJSTVOM

 • Oboljenja izazvana jonizujućim zračenjem
 • Oboljenja izazvana nejonizujućim zračenjem
 • Oboljenja izazvana povišenim ili sniženim atmosferskim pritiskom Oštećenja sluha izazvana bukom
 • Oboljenja izazvana vibracijama koje se prenose naruke ili na cijelo tijelo
 • Hronični burzitis zglobova nastao usljed prenaprezanja i dugotrajnog pritiska
 • Sindrom karpalnog tunela
 • Paraliza nerava usljed prenaprezanja i dugotrajnog pritiska
 • Oštećenja meniskusa koljena usljed dugotrajnog opterećenja unefiziološkom položaju
 • Epikondilitis usljed ponavljajućih pokreta
 • Čvorići glasnica uzrokovani kontinuiranim naprezanjem glasnica na radu

BOLESTI UZROKOVANE BIOLOŠKIM FAKTORIMA

 • Tropske, importovane bolesti izazvane virusima, bakterijama i parazitima
 • Antropozoonoze
 • Virusni hepatitis
 • Parenteralna infekcija izazvana virusom side (AIDS)
 • Tuberkuloza
 • Zarazne i parazitarne bolesti uzrokovane radom u djelatnostima gdje je povećan rizik zaraze

BOLESTI RESPIRATORNIH ORGANA

 • Silikoza pluća
 • Silikotuberkuloza
 • Azbestoza pluća
 • Pneumokoniozerudara ugljenokopa
 • Pneumokonioza uzrokovana tvrdim metalom
 • Bisinoza pluća
 • Astma
 • Egzogeni alergijski bronhioloalveolitis
 • Angio neurotski edem gornjih disajnih puteva
 • Hronični opstruktivni bronhitis

BOLESTI KOŽE

 • Kontaktni dermatitis
 • Recidiv naurtikarija

MALIGNE BOLESTI

Maligne bolesti

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije