Društvo

Pratite nas na Google news

Predviđeno angažovanje Helikopterskog servisa RS za gašnje požara

Predviđeno angažovanje Helikopterskog servisa RS za gašnje požara
Foto: Ilustracija | Predviđeno angažovanje Helikopterskog servisa RS za gašnje požara
Srna

BANJALUKA - Prijedlogom zakona o zaštiti od požara, o kojem je u toku rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predviđeno je da se za potrebe gašenja požara ili spasavanja ljudi i imovine može angažovati Helikopterski servis Republike Srpske.

Razlozi za donošenje novog zakona odnose se na neophodnost propisivanja obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, navodi se u obrazloženju ovog prijedlog zakona.

Ovim zakonskim rješenjem propisuju se obaveze jedinicama lokalne samouprave da formiraju dimnjačarske službe, povećanje odgovornosti projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite od požara.

Razlozi za donošenje ovog zakona su i podizanje nivoa svijesti o zaštiti od požara kod djece i omladine propisivanjem obaveze za predškolske i školske ustanove za utvrđivanje i sprovođenje programa edukacije, kao i funkcionalniji način raspodjele prikupljenih sredstava za opremanje i obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Predsjednik Kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić predložio je u ime ovog kluba amandman koji predviđa povećanu potrebu za ulaganjem u preventivne mjere na ublažavanju mogućih posljedica elementranih nepogoda.

Žunić je rekao da sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj imaju izraženiju potrebu za povećanim ulaganjem u razne preventivne aktivnosti zbog čega bi namjenska sredstva koja se inače prikupljaju za protivpožarnu zaštitu mogla biti uložena i u mjere prevencije u smislu ublažavanja posljedica potencijalnih elementarnih nepogoda.

Poslanik SDS-a Milan Tubin smatra da ovaj zakon ne treba usvojiti, već da ide na doradu u skladu sa preporukama Skupštine Vatrgasnog saveza Republike Srpske koja je utvrdila veliki broj propusta, te da je na ovom aktu rađeno bez formiranja stručne radne grupe.

Najčitanije