Društvo

Pratite nas na Google news

U BiH pre­težno oblačno s kišom

U BiH pre­težno oblačno s kišom
Foto: N.N. | U BiH pre­težno oblačno s kišom
N.N.

Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno oblačno vri­je­me s ki­šom. Vi­še pa­da­vi­na u dru­goj po­lo­vi­ni da­na. Vje­tar slab do umje­re­ne jačine južnog smje­ra. Lo­kal­no po­vre­me­no može bi­ti ja­kih uda­ra ju­ga. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha između 6 i 11°C, na ju­gu ze­mlje do 13°C. Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra između 11 i 17 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

  • Sa­ra­je­vo              +  10 ºC   
  • Ba­nja­lu­ka             +  12 ºC  
  • Bi­je­lji­na               +  10 ºC    
  • Bi­hać                   +  12 ºC   
  • Li­vno                    + 8 ºC  
  • Mos­tar                 +  12 ºC  
  • Ze­ni­ca                  + 11 ºC  
  • Tre­bi­nje               + 13 ºC   

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije