Društvo

Pratite nas na Google news

U BiH pre­težno sunčano

U BiH pre­težno sunčano
Foto: N.N. | U BiH pre­težno sunčano
N.N.

Da­nas se u BiH očeku­je sunčano vri­je­me.

Vje­tar slab, is­točnog i sje­ve­ro­is­točnog smje­ra.

Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra ugla­vnom između 11 i 17°C, na ju­gu ze­mlje do 21°C.

Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra ugla­vnom između 29 i 35 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo 33ºC 

Ba­nja­lu­ka 31ºC 

Bi­je­lji­na 31ºC 

Bi­hać 31ºC 

Li­vno 27ºC 

Mos­tar 32ºC 

Ze­ni­ca 32ºC 

Tre­bi­nje 29ºC 

 

Uto­rak

max 35ºC 

min. 12ºC 

Sri­je­da 

max. 36ºC 

min. 13ºC   

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije