Društvo

Uvećan dječji dodatak u Kantonu Sarajevo

Uvećan dječji dodatak u Kantonu Sarajevo
Foto: VLADA KS | Uvećan dječiji dodatak u Kantonu Sarajevo

Dječji dodatak u Kantonu Sarajevo je uvećan, a vlasništvo nad motornim vozilom ukinuto je kao kriterij za ostvarivanje prava.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović pripremila je Instrukciju u kojoj je precizirana provedba, odnosno primjena nedavno donesenih izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, te ih putem resornog ministarstva distribuirala prema službama za socijalnu zaštitu i zaštitu porodica sa djecom svih devet opština Kantona Sarajevo.

Donesenom Instrukcijom precizirani su iznosi dječjeg dodatka, uvećanog dječjeg dodatka i dječjeg dodatka za porodice sa troje i više djece, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta i dodatna novčana pomoć na ime prehrane djeteta. Prema donesenoj Instrukciji, dječji dodatak iznosi 52,50 KM, uvećani dječji dodatak 78,75 KM, dječji dodatak za porodice sa troje i više djece 57,75 KM za svako dijete, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta 375,00 KM, te dodatna novčana pomoć na ime prehrane djeteta 60,00 KM.

"Uvećani dječji dodatak u porodicama sa troje i više djece dodjeljuje se bez obzira na imovinski cenzus. Vlasništvo nad motornim vozilom koje je predstavljalo smetnju za ostvarivanje prava na dječji dodatak je ukinuto kao kriterij, što je propisano izmjenama spomenutog zakona", naglasila je ministrica Prvulović.

Zahtjevu za ostvarivanje navedenih prava podnose se nadležnim opštinskim službama socijalne i dječje zaštite, kao prvostepenom organu. Sredstva za ovu namjenu su obezbijeđena u budžetu KS na poziciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Iz Ministarstva podsjećaju kako se ovaj zakon sa najnovijim izmjenama počeo primjenjivati 1. januara ove godine.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije