Društvo

Pratite nas na Google news

Vremenska prognoza za BiH: Oblačno, naveče snijeg

Vremenska prognoza za BiH: Oblačno, naveče snijeg
Foto: N.N. | Vremenska prognoza za BiH: Oblačno, naveče snijeg
N.N.

​Da­nas se u BiH očeku­je oblačno vri­je­me, dok će u večer­njim časo­vi­ma ki­ša pre­la­zi­ti u su­snježicu i sni­jeg. Vje­tar ugla­vnom umje­re­ne jačine sje­ver­nog smje­ra. U dru­goj po­lo­vi­ni da­na jak vje­tar se očeku­je u južnim i ju­go­za­pa­dnim po­dručji­ma. Tem­pe­ra­tu­ra ugla­vnom između 3 i 8°C, na ju­gu ze­mlje od 8 do 13 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

  • Sa­ra­je­vo 4ºC 
  • Ba­nja­lu­ka 5ºC 
  • Bi­je­lji­na 5ºC 
  • Bi­hać 5ºC 
  • Li­vno 4ºC 
  • Mos­tar 10ºC 
  • Ze­ni­ca 4ºC 
  • Tre­bi­nje 10ºC 

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije