Ex -Yu

Pravosnažno odbijena rehabilitacija Milana Nedića

Pravosnažno odbijena rehabilitacija Milana Nedića
Foto: Arhivska fotografija | Pravosnažno odbijena rehaibilitacija Milana Nedića
Tanjug

BEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je odlučio da srpski premijer za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu Milan Nedić ne može da bude rehabilitovan.

Ovom odlukom Apelacioni sud je kao neosnovanu odbio žalbu punomoćnika Nedićevih potomaka i potvrdio prvostepeno rješenje Višeg suda u Beogradu iz jula prošle godine kom je odbijen zahtjev za rehabilitaciju Milana Nedića.

Prvostepenim rješenjem Višeg suda od 11. jula 2018. godine kao neosnovan je odbijen zahtev predlagača za rehabilitaciju pokojnog Nedića.

Krajem avgusta žalbu na ovo rješenje podnio je punomoćnik podnosilaca zahtjeva za rehabilitaciju, advokat Zoran Živanović.

Viši sud u Beogradu je odbio zahtjev za rehabilitaciju kojim je traženo da se poništi Uredba Vlade FNRJ, kojom je Milan Nedić proglašen za narodnog neprijatelja i na osnovu koje su mu oduzeta građanska i imovinska prava.

Apelaiconi sud u detaljnom obrazloženju je odluke, koja je objavljena njegovom sajtu, naveo da je prvostepeni sud pravilno zaključio da se nisu stekli uslovi za rehabilitaciju Milana Nedića - predsjednika Vlade, koju je postavio okupator Srbije, nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije i njenog raspada koje je uslijedilo uslijed neprijateljskog napada Njemačke oružanom silom, a u međunarodnim okvirima priznatu Vladu okupator je nagnao u izgnanstvo zajedno sa vladajućim monarhom.

"Dakle, lice čija se rehabilitacija traži je od strane okupatora postavljena za predsjednika Vlade koja je za vrijeme manadata pomagala okupatoru, ne samo u eksploataciji dobara države i radne snage, već u progonu svih onih građana Srbije koji se nisu svrstavali na stranu okupatora ili nisu dijelili njegova politička ili ideološka ubjeđenja ili se nisu pridržavali okupacionih propisa, a o čemu svjedoči niz dokumenata", podseća Apelacioni sud.

Napominjući da je Nedić lišen je slobode od strane Treće američke armije, Apelacioni sud naglašava da "ne može biti govora da je lišenje slobode Milana Nedića izvršeno iz politickih ili ideoloških razloga".

Predlagači rehabilitacije su zahtevom tražili da se utvrdi da je general Nedić lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga, kao i da je ništavo rješenje Trećeg narodnog sreskog suda za grad Beograd od 31. januara 1946. godine o konfiskaciji imovine generala Milana Nedića od dana donošenja i da su ništave sve njegove pravne posljedice.

Postupak po zahtjevu za rehabilitaciju izazvao je negodovanja u javnosti, budući da jedan dio građana smatra da je Nedić zločinac i da sud treba da odbije rehabilitaciju.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije