Gradovi

Na području koje pokriva PU Trebinje nije bilo trgovine ljudima

Na području koje pokriva PU Trebinje nije bilo trgovine ljudima
Foto: N.N. | Na području koje pokriva PU Trebinje nije bilo trgovine ljudima
Vesna Duka

TREBINJE- Policijska uprava Trebinje, i pored činjenice da pokriva veoma frekventno i razuđeno područje, u posljednjih pet godina nije zabilježila nijedno krivično djelo trgovine ljudima, što Hercegovinu svrstava u jednu od rijetkih sredina regiona koja nema ovakvih krivičnih djela.

Načelnik Odjeljenja za organizovani kriminal i droge u PU Trebinje Velibor Vukoje, koji je je i član Regionalnog monitoring tima za borbu protiv trgovine ljudima u Trebinju, kaže da ipak postoje određene radnje iz ovog krivičnog djela, ali se one kvalifikuju kao prekršaji.

„Pojedine radnje izvršenja ovoga krivičnog djela se mogu okvalifikovati i kao prekršaj, poput prosjačenja, koje je za pomenutih pet godina evidentirano 18 puta, od toga 11 puta u Trebinju, četiri puta u Nevesinju i tri puta u Ljubinju, dok drugih djela, poput prostitucije, prisilnog braka, prinudnog rada, koji takođe potpada pod ovo krivično djelo, nije bilo“, navodi Vukoje.

Napominjući da je migrantska kriza svakako prijetnja da broj ovih krivičnih djela može  naglo porasti, Vukoje kaže da su upravo oni „lak plijen“ jer ih njihova velika želja da dođu u zemlje zapadne Evrope čini posebno atraktivnim za trgovinu ljudima.

Evidentirano je 11 krivičnih djela krijumčarenja lica.

Vukoje kaže da je kao član trebinjskog monitoring tima za borbu protiv trgovine ljudima, sa predstavnicima Oružnog javnog tužilaštva u Trebinju, inspektorima rada i predstavnicima Centra za socijalni rad u svakodnevnom kontaktu i saradnji sa  međunarodnim partnerima (USAID, IOM), što doprinosi cjelokupnoj spremnosti u borbi sa ovim krivičnim djelima.

I nedavni sastanak sa predstavnicima udruženja Кali Sara – Romski informatični centar i udruženjem „Zemlja djece“ doprinio je jačanju zajedničkih kapaciteta, a u toj borbi su se pridružili i obilježavanju Evropskog dana protiv trgovine ljudima, lijepeći upozoravajuće plakate.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Promocija

Na 23. MFC konferenciji AMFI uputio poziv za podršku pristupu fondovima

Marketing tim / 20.09.2021 08:24

Sarajevo – U organizaciji MFC-a (Microfinance Centre), od 14. do 16. septembra, održana je 23. konferencija pod naslovom „Pandemijski restart“. Na konferenciji je aktivno sudjelovalo Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI.

AMFI BiH | Na 23. MFC konferenciji AMFI uputio poziv za podršku pristupu fondovima

Na međunarodnoj virtuelnoj konferenciji u 40 sesija učestvovalo je 100 govornika. Konferencija je poslužila kao sjajna platforma za razmjenu znanja i iskustava predstavnika institucija i organizacija iz sektora mikrofinansiranja, kao i regulatora i kreatora politika, iz čak 36 zemalja.

U fokusu konferencije je bila digitalizacija i zeleno (eko) mikrofinansiranje, od globalnih do regionalnih  trendova, dok je poseban osvrt dat na preovladavanje pandemijske krize i kreiranje novih poslovnih modela u ovom sektoru.

Stabilnost sektora

Predsjednica AMFI-ja i članica Odbora MFC-a, Elma Zukić, na panelu za Balkan i Istočnu Evropu, kojim je otvoren prvi dan trodnevne konferencije, govorila je o izazovima poslovanja mikrokreditnog sektora u BiH u vrijeme ekonomske krize s kojom se naša zemlja suočila uslijed posljedica pandemije COVID-19, te o mjerama koje je sektor primjenio kako bi održao poslovanje ali i zaštitio interese svojih klijenata.

„Ponosno mogu istaći kako je tokom pandemije mikrokreditni sektor u BiH održao stabilnost, gdje je, u skladu sa odlukama i preporukama regulatora, proaktivnim pristupom novonastaloj situaciji, odnosno individualnim rješenjima za svakog klijenta zadržan kontinuitet u poslovanju“, izjavila je Zukić.

U panel diskusiji, pored drugih učesnika, sudjelovala je i predstavnica zakonodavne vlasti iz BiH, Snježana Rudić, pomoćnica ministra finansija RS-a, koja je predstavila poduzete aktivnosti sa aspekta podrške vlasti BiH i RS-a ovom sektoru, te naglasila važnost formiranja Garantnog fonda RS-a, kao snažne podrške u periodu pandemije klijentima i organizacijama mikrokreditnog sektora.

Vrlo interesantne informacije o budućim ulaganjima Evropske unije u zemlje Zapadnog Balkana, iznio je Roberto Estelles Colom, ispred Evropske komisije. Kazao je kako se u narednih sedam godina očekuju investicijska ulaganja u iznosu od 9 milijardi EUR-a, naravno uz ispunjenje određenih preduslova.

Ove investicije će donijeti nove garancije za Zapadni Balkan i podizanje ulaganja u iznosu od 20 milijardi EUR-a, što uključuje javnu infrastrukturu i privatni sektor. Ovaj ekonomski investicijski plan ima šest velikih prioriteta: transport, clean (čista) energija, zelene i digitalne transformacije, kompetencije privatnog sektora te razvoj ženskog poduzetništva.

„Na konferenciji smo zatražili podršku ka pristupu BiH fondovima mikrokreditnog sektora, posebno u oblastima zelenog finansiranja, ženskog poduzetništva, digitalne transformacije društva ali i finansijske uključenosti najpotrebnijim kategorijama građana, stoga smo izrazili spremnost da Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH - AMFI i sektor mikrokreditiranja uz znanje, iskustvo i spremnost daju punu podršku realizaciji navedenog”, pojasnila je Zukić podsjetivši kako BiH, između ostalog,  nije iskoristila mogućnost pristupa EaSI fondu (Program Evropske unije za zapošljavanje i društvene inovacije), koji ubrzo i ističe.

Jedan od zaključaka konferencije je da će mikrofinansiranje naći svoj put u ovom vrlo dinamičnom periodu promjena, uz eksponencijalni rast primjene tehnologija vodeći računa o potrebama klijenata. Period pandemije je upravo ukazao na potrebe snažne finansijske inkluzije, uz naglasak da je finansijska sredstva potrebno učiniti dostupnim za sve građane.

Najavljena konferencija o mikrokreditnom sektoru u BiH

Predstavnici mikrokreditnog sektora u BiH aktivno su predstavili postignuća u oblasti zelenog mikrofinasiranja, jačanja digitalnih poslovnih vještina klijenata ali i u digitalnoj transformaciji finansijskog sektora sa fokusom na mikrokreditiranje.

Učešće na godišnjoj konferenciji Mikrofinansijskog centra - MFC-a, čijih 113 članica pruža odgovorne mikrofinansijske usluge za gotovo dva miliona klijenata u zemljama Evrope, Azije ali i šire, bilo je prilika i da se najavi velika online konferencija o mikrokreditnom sektoru u BiH „Novo doba za mikrofinansijski sektor u BiH“, koja će se održati u novembru, a na kojoj će se razgovarati o finansijskoj pismenosti, razvojnim perspektivama sektora, upotrebi novih tehnologija, te o razvoju zelenog mikrofinansiranja u BiH.

Najčitanije