Intervju

Maričić za "Nezavisne": Počeo povrat poreza i doprinosa firmama koje su povećale plate

Maričić za "Nezavisne": Počeo povrat poreza i doprinosa firmama koje su povećale plate
Foto: N.N. | Maričić: Počeo povrat poreza i doprinosa firmama koje su povećale plate

Isplata povrata poreza i doprinosa za povećanje plata u 2019. godini je počela, čime je Poreska uprava Republike Srpske ispunila jednu od obaveza i mjera koje je početkom sedmice predložio Krizni štab za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u privredi RS, rekao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave.

U intervjuu za "Nezavisne" on je istakao da je Poreska uprava RS od samog donošenja ove mjere, 16. marta, krenula u obradu zahtjeva za provjeru ispunjenosti uslova za ostvarenje prava na ovaj podsticaj, te dodao da će u narednih sedam do najkasnije deset dana biti obrađeni svi pristigli zahtjevi.

NN: Zakonom o podsticajima predviđen je povrat dijela poreza poslodavcima koji radnicima povećaju plate. Koje aktivnosti su u toku i imate li preliminarne podatke?

MARIČIĆ: Novim Zakonom o podsticajima u privredi, privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih je jedan od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini. Ukoliko poslodavac u toku jednog obračunskog perioda radniku poveća platu koja bi nakon tog uvećanja bila veća od 550 KM, ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 70 odsto od plaćenih doprinosa na povećanje plate. U slučaju ako je iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u RS, ali ne prelazi iznos od 550 KM, ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 30 odsto od plaćenih doprinosa na povećanje plate. Poreska uprava provjerava da li je poreski obveznik-privredni subjekt izmirio dospjele poreske obaveze, podnio sve poreske prijave za porez na dohodak i doprinose, što obuhvata i provjeru da su isplaćene uvećane plate, ali i da li je početni iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u Republici Srpskoj i da u obračunskom periodu radnik ima viši iznos plate u odnosu na početni iznos plate. Ministarstvo privrede i preduzetništva je Poreskoj upravi RS na provjeru ispunjenosti uslova za ostvarenje prava na podsticaj dostavilo ukupno 467 zahtjeva. Od tog broja do sada su tom ministarstvu dostavljeni podaci o obračunu prava na podsticaj za 52 poreska obveznika, koji zapošljavaju ukupno 505 radnika sa ukupno obračunatim pravom na podsticaj od 130.253 KM. Dostavljanje zahtjeva i obavještavanje Ministarstva privrede i preduzetništva vrši se elektronskim putem, a planirano je da se svi zahtjevi obrade za sedam, najkasnije do deset dana i dostave Ministarstvu na dalje postupanje, tj. na realizaciju obračunatog prava na podsticaj.

NN: Naplata poreza na dobit je prolongirana do 30. juna ove godine. Kako će se vršiti naplata poreza na dobit nakon tog roka?

MARIČIĆ: Krizni štab za praćenje stanja u privredi Republike Srpske, koji je imenovala Vlada RS, predložio je nekoliko mjera za ublažavanje štetnih posljedica virusa korona na privredne subjekte u RS, od kojih je jedna i odgoda plaćanja poreza na dobit i svih obaveza po završnom računu za 2019. godinu do 30. juna ove godine. Obaveze po osnovu poreza na dobit biće uplaćivane u ratama do kraja 2020. godine. Ovo je mjera kojom Vlada RS želi da ublaži posljedice virusa korona po ekonomiju Republike Srpske.

NN: Prije nekoliko dana pozvali ste poreske obveznike da masovnije koriste elektronske usluge koje je do sada uvela Poreska uprava RS. Kakva je situacija trenutno i da li su građani u većoj mjeri počeli koristiti te usluge?

MARIČIĆ: Upravo tako, uputili smo poziv poreskim obveznicima da u narednom periodu u što većem obimu koriste elektronske usluge koje je Poreska uprava RS omogućila i na taj način daju svoj doprinos u borbi protiv širenja virusa korona. Poreski obveznici u RS koji su registrovani za elektronske usluge Poreske uprave RS mogu elektronskim putem podnositi devet različitih vrsta poreskih prijava i to: 1002 - mjesečna prijava poreza po odbitku, 1101 - godišnja poreska prijava za porez na dobit, 1104 - akontacija poreza na dobit, GPO 11 -godišnja prijava poreza po odbitku, PKT - godišnja prijava kontrolisanih transakcija, KT - poreska prijava za komunalnu taksu, PP-ON - poreska prijava za ostale naknade, GRT - poreska prijava za posebnu republičku taksu i BT - prijava za boravišnu taksu. Pored toga, Poreska uprava RS je ranije pustila u rad i android mobilnu aplikaciju "e-PURS", pomoću koje poreski obveznici preko svojih mobilnih uređaja mogu pristupiti svojim poreskim evidencijama. Korištenje i preuzimanje te aplikacije je potpuno besplatno, a aplikacija se može preuzeti sa Google prodavnice upisom naziva aplikacije - "e-PURS". Od naredne sedmice biće omogućeno i elektronsko podnošenje: poreske prijave za malog preduzetnika, obrasca 1007, akontacije poreza na dohodak, obrasca 1008 i godišnje poreske prijave za porez na dohodak, obrasca 1004, a o čemu će poreski obveznici biti blagovremeno obaviješteni. Za ovih nekoliko dana od našeg poziva primjetan je veći obim korištenja elektronskih usluga Poreske uprave RS.

NN: Dakle, Poreska uprava RS je i u ovim okolnostima i dalje na usluzi poreskim obveznicima?

MARIČIĆ: Da. Poreska uprava Republike Srpske će, u skladu sa preporukama i preventivnim mjerama Vlade Republike Srpske na zaštiti stanovništva od širenja virusa korona, i u narednim danima biti na usluzi poreskim obveznicima. Naravno, rad Poreske uprave biće organizovan u skladu s tim mjerama. Poreska uprava RS ovom prilikom još jednom poziva poreske obveznike da u narednom periodu u što većem obimu koriste elektronske usluge koje je omogućila Poreska uprava RS, te na taj način daju svoj doprinos u borbi protiv širenja virusa korona, jer će samim tim smanjiti broj dolazaka u prostorije Poreske uprave Republike Srpske, a koji bi mogli dodatno narušiti epidemiološku situaciju.

NN: Da li Poreska uprava RS u ovim okolnostima vrši redovne kontrole, po ranijim planovima, i na šta je konkretno usmjerena najveća pažnja s obzirom na situaciju?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS u trenutnim okolnostima kontinuirano vrši kancelarijske kontrole, dok inspektori Poreske uprave RS terenske kontrole rade od kuće, a na osnovu prikupljene dokumentacije i informacija kojim raspolažu. Posebne kontrole, kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i kontrole prijavljivanja radnika u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa vrše se redovno kod poreskih obveznika koji obavljaju djelatnost, ali u skladu sa mjerama Vlade RS i Kriznog štaba za praćenje štetnih posljedica virusa korona.

NN: Prolongiran je i rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava, s obzirom na sveukupnu situaciju u RS u vezi sa virusom korona. Koji su detalji tih izmjena?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS je prije nekoliko dana zatražila saglasnost od Ministarstva finansija RS da bude produžen rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava. S tim u vezi, Vlada RS je donijela zaključak kojim je rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava sa 31. marta produžen do 30. aprila 2020. godine. Na taj korak smo se odlučili kako bi se poreskim obveznicima izašlo u susret i kako bi im bilo olakšano izvršavanje poreskih obaveza, imajući u vidu sveukupnu situaciju izazvanu virusom korona u RS. S tim u vezi, podsjećamo poreske obveznike-fizička lica da 30. aprila 2020. godine ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2019. godinu, zatim za podnošenje godišnje prijave poreza po odbitku za godišnji obračun doprinosa za 2019, koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, te poreske prijave za registrovano oružje za 2020. godinu. Kada su u pitanju preduzetnici, 30. aprila ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2019. godinu, godišnje poreske prijave za malog preduzetnika koja se podnosi samo ako u 2019. godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je u 2019. godini prijavljen porez manji od 600 KM, te poreske prijave za posebnu republičku taksu i za komunalnu taksu za 2020. godinu. Kada su u pitanju pravna lica, poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH, te strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja, 30. aprila 2020. godine ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2019. godinu, zatim godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2019. godinu, koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2019. godini prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za komunalnu taksu i za registrovano oružje za 2020. godinu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije