Intervju

Maričić za “Nezavisne”: Obrađeni svi potpuni zahtjevi za minimalce

Maričić za “Nezavisne”: Obrađeni svi potpuni zahtjevi za minimalce
Foto: N.N. | Goran Maričić

Poreska uprava Republike Srpske obradila je sve do sada pristigle potpune zahtjeve poreskih obveznika za april, ali se i dalje suočava sa značajnim brojem nepravilno popunjenih zahtjeva, rekao je za "Nezavisne novine" Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS.

Dodao je da rok za predaju tih zahtjeva ističe 10. juna, te izrazio nadu da će zahtjeve podnijeti svi poslodavci koji ispunjavaju uslove, nakon čega će Poreska uprava u kratkom roku obraditi sve te zahtjeve, kako bi najniže plate za april što prije bile na računima radnika koji nisu radili u tom mjesecu.

Da to bude tako, Maričić je rekao da službenici Poreske uprave već rade u dvije smjene i vikendom, a stoje i na raspolaganju poreskim obveznicima koji imaju bilo kakve nedoumice o popunjavanju pomenutih zahtjeva.

NN: Šta je u suštini obaveza Poreske uprave RS prilikom obrade zahtjeva poreskih obveznika kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali s radom u aprilu za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS utvrđuje da li se ti poreski obveznici nalaze na spiskovima koje dostavljaju nadležna ministarstva, odnosno da li im je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti i da li su prestajali s radom u aprilu. Na osnovu podataka iz mjesečne prijave poreza po odbitku i izjave sa zahtjevom, kao i pomenutih spiskova dostavljamo Ministarstvu finansija pojedinačno za svakog poreskog obveznika podatke o ukupnim platama nakon oporezivanja i ukupnim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, a vrše se i provjere da li su zaposleni kod tih pravnih lica i preduzetnika u aprilu bili prijavljeni u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa. Radi se o pregledanju i obradi desetina hiljada dokumenata.

NN: Dokle se stiglo s obradom tih zahtjeva za april?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS obradila je sve do sada pristigle potpune zahtjeve poreskih obveznika za april. Naime, zaključno sa današnjim danom, Poreska uprava RS je ukupno obradila zahtjeva na iznos od oko 20 miliona KM za oko 27.000 radnika i te podatke smo proslijedili Ministarstvu finansija Republike Srpske koje vrši isplate, jer su sredstva za te namjene već obezbijeđena.

NN: Ti podaci su drugačiji od slike koja se stvara u javnosti da kasni isplata tih minimalaca za april, da je administracija spora i troma, da Vlada nema novca. Šta je u stvari istina?

MARIČIĆ: Odgovorno tvrdim da to nije istina. Suština je u tome da mi te zahtjeve obrađujemo u roku od jednog do dva dana i svi koji ispunjavaju uslove šalju se Ministarstvu finansija RS koje ih prosljeđuje bankama na isplatu, za koju su sredstva obezbijeđena i rasploživa. Međutim, pristižu nam brojni neispravno ili nepotpuno popunjeni zahtjevi.

NN: Kakav je Vaš stav po pitanju tog malog broja pristiglih zahtjeva poreskih obveznika kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali s radom u aprilu?

MARIČIĆ: Poreska uprava u ovom poslu daje sve od sebe, organizovala je i besplatan vebinar na kojem smo u detalje pojasnili proceduru podnošenja zahtjeva koja je veoma jednostavna. Naši radnici su raspoloživi za svaku vrstu pomoći, a dio njih radi i prekovremeno i vikendom kako bi obradili što više zahtjeva poreskih obveznika, odnosno kako bi radnicima koji nisu radili u aprilu što prije bile isplaćene najniže plate i uplaćeni doprinosi za taj mjesec, a što im je omogućila Vlada RS svojim mjerama koje su jedinstvene u regionu. Evo, opet ću, po ko zna koji put do sada, apelovati na poreske obveznike koji ispunjavaju uslove iz Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave virusa korona, a koji se tiču isplate najniže plate i doprinosa za april 2020. godine, da podnesu Poreskoj upravi RS potpunu pisanu izjavu sa zahtjevom na kojem će navesti i tekuće račune radnika, a sve kako bi što prije bile isplaćene plate za april 2020. godine za preostali broj obveznika koji još nisu podnijeli zahtjeve. Ovo posebno naglašavamo iz razloga što rok za podnošenje ovih zahtjeva ističe 10. juna, odnosno sljedeće sedmice, te da poreski obveznici ne čekaju zadnji dan kako bi svojim radnicima omogućili da dobiju minimalnu platu i doprinose na tu platu za april ove godine, već da budu odgovorni i solidarni i omoguće im to i prije predviđenog roka.

NN: Kakva je procedura za podnošenje tih zahtjeva?

MARIČIĆ: Procedura je veoma jednostavna. Pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove samo treba da potpisanu i ovjerenu izjavu s popunjenim zahtjevom pošalju na elektronske adrese ili faksom Poreskoj upravi. Da bismo olakšali postupak, na našoj internet stranici smo pored izjave sa zahtjevom objavili i uputstvo za popunjavanje, odnosno preduzeli sve korake da eventualne greške u popunjavanju svedemo na minimum. Takođe, na sajtu je dostupan i snimak pomenutog vebinara na kojem je sve pojašnjeno. I ovom prilikom apelujem na one poreske obveznike koji ostvaruju ovo pravo na osnovu uredbe da Poreskoj upravi podnose potpune zahtjeve za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu, pošto evidentiramo značajan broj nepotpunih i neadekvatnih zahtjeva od strane poreskih obveznika, što usporava i otežava obradu zahtjeva i iziskuje ponavljanje tog veoma jednostavnog postupka.

NN: Pomenuli ste i da vam pristiže značajan broj nepravilno popunjenih zahtjeva. S kakvim se još situacijama susrećete prilikom obrade?

MARIČIĆ: Bilo je i slučajeva gdje su poreski obveznici koji su u aprilu odjavili radnike ili svoju preduzetničku djelatnost podnosili zahtjeve za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu, što nije u skladu sa pomenutom uredbom, a što dodatno usporava obradu zahtjeva.

NN: Da li je počelo zaprimanje zahtjeva za pomoć privrednicima za maj?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS je početkom ove sedmice pozvala poreske obveznike koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u maju da podnesu Poreskoj upravi RS pisanu izjavu sa zahtjevom za uplatu poreza i doprinosa ili najniže plate u zavisnosti od dužine trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u maju 2020. Naime, poreski obveznici kojima je zabrana obavljanja djelatnosti trajala najkasnije do 11. maja 2020. godine dužni su Poreskoj upravi RS podnijeti pisanu izjavu sa zahtjevom radi izmirenja obaveza po osnovu poreza i doprinosa za isplaćene plate za maj 2020. godine iz Kompenzacionog fonda RS, odnosno obaveze po osnovu doprinosa za lica koja samostalno obavljaju djelatnost. S druge strane, poreski obveznici za koje je zabrana obavljanja djelatnosti trajala najmanje do 12. maja 2020. godine dužni su da Poreskoj upravi RS podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom radi isplate najniže plate i doprinosa na najnižu platu za maj 2020. godine iz Kompenzacionog fonda RS. Pisane izjave sa zahtjevom, spisak radnika za isplatu najniže plate za maj i uputstvo za popunjavanje izjava sa zahtjevom te ostale informacije poreski obveznici mogu pronaći na našoj internet stranici, a potpisane i pečatom ovjerene pisane izjave sa zahtjevom predaju se neposredno ili putem pošte nadležnom područnom centru Poreske uprave RS.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije