Obrazovanje

Treba li u škole uvesti predmet zdravstveno prosvjećivanje

Treba li u škole uvesti predmet zdravstveno prosvjećivanje
Foto: Ilustracija | Treba li u škole uvesti predmet zdravstveno prosvjećivanje
Vesna Duka

TREBINJE - Srednjoškolska omladina u Trebinju je seksualno slabo prosvijećena i takvo stanje se, zbog njihovog reproduktivnog i uopšte polnog zdravlja, mora mijenjati, zaključeno je nakon okončanja projekta, koji je, po odobrenju Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, sproveden u Trebinju, a ciljna grupa su bili maturanti.

Dr Aleksandra Vuković, predsjednica Udruženja "Međunarodni centar za promociju ljudskih prava", koja je bila koordinator projekta, potvrdila je da su, nakon tri edukativne radionice i okruglog stola sa zdravstvenim radnicima, kao i istraživanja u kojima je učestvovalo više od 200 maturanata, došli do saznanja da veoma mali broj mladih ljudi uopšte njeguje zdrav način života.

"Svega 17% mladih njeguje zdrave životne stilove, 46% mladih konzumira alkohol, 17% koristi cigarete, 9% narkotike, a manje od trećine njih ne koristi ništa od toga. O seksualnosti i zaštiti od neželjene trudnoće, polnih bolesti i slično, najviše se informišu putem medija, uglavnom interneta i razgovorom s vršnjacima", kazala je Vukovićeva.

Ona je dalje navela da je istraživanje pokazalo da se mladi o temi reproduktivnog zdravlja veoma malo informišu u razgovorima s roditeljima, nastavnicima ili drugim stručnim licima, a to se mora i moguće je promijeniti.

"To se može promijeniti uvođenjem u nastavu novog predmeta - zdravstveno prosvjećivanje, u okviru kojeg bi se kao uža oblast uvelo polno vaspitanje", kazala je Vukovićeva.

U tom je kontekstu, prema mišljenju direktorice Centra srednjih škola Nedeljke Ilijić, u saradnji s resornim ministarstvima, potrebno razbijati tabue i omladinu oslobađati predrasuda u vezi s problematikom reproduktivnog zdravlja.

"Kod ovog su problema prisutni sterotipi, predrasude i određeni stid da se uopšte počne pričati o ovom problemu, što se obično sve završava na nivou vršnjačkih razgovora i u jednoj mjeri s roditeljima, pa je potreban oprezan pristup razgovoru s mladim ljudima", kazala je Ilijićeva, dodajući da se u školama o ovom i drugim problemima koji zadiru u ljudsku intimu radi uglavnom na odjeljenskim zajednicama i to često vrlo površno.

Doktorica Anđela Milenković, ispred ljekara porodične medicine Doma zdravlja Trebinje, takođe smatra da je potrebno mlade oslobađati predrasuda i stida kada se razgovara o ovoj temi, a to je, prema ljekarskom mišljenju, najbolje uraditi preko školskih predavanja, odnosno uvođenjem predmeta zdravstvenog prosvjećivanja, gdje bi mladi od stručnih lica i preko stručne literature dobijali najbolje informacije.

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije Nezavisnih novina.

Najčitanije