Obrazovanje

Zašto je ovo posao koji ćete željeti da radite

Zašto je ovo posao koji ćete željeti da radite
Foto: N.N. | Kako se razvija projekat i zašto je ovo posao koji ćete željeti da radite
PR

Iako se ranije pod terminom „projekat“ uglavnom mislilo na crteže i planove koji se tiču arhitekture i građevine, danas se ovaj izraz može čuti u različitim sferama poslovanja. Koriste ga umjetnici, marketinški stručnjaci, menadžeri u velikim korporacijama i odgovorna lica u udruženjima građana ili nevladinim organizacijama.

Menadžment projekta je postao predmet koji se izučava na mnogim fakultetima i obukama, a ljudi koji se bave ovim poslom često imaju visoke plate, jer je odgovornost koju nose zaista velika. U ovom tekstu otkrivamo koja je razlika između klasičnog i projektnog menadžmenta i šta ovo zanimanje zapravo podrazumjeva.

Ideja

Prvi korak u razradi svakog projekta jeste ideja. U praksi često sve počinje od konkursa koje različite fondacije raspisuju u potrazi za timom koji bi ponudio najbolje rješenje određenog društvenog ili drugog problema. Ali zapravo je ključna ideja. Učesnici moraju da ponude određenu, izvodljivu zamisao, koja bi odgovorila izazovu.

Zato je na menadžeru da prati ove konkurse i da daje prijedloge, okuplja tim i inicira sastanke koji će dovesti do različitih kreativnih prijedloga za rješenje predstavljenog problema.

Planiranje projektnih aktivnosti i pisanje projekta

Kada definišete ideju na kojoj ćete raditi, morate da pristupite planiranju.

Ključni dio je istraživanje tržišta, konkurencije i samog problema na kome želite da radite. Kao projektni menadžer, okupićete tim stručnjaka koji će vam dati prijedloge kako bi se dati problem mogao riješiti. Nakon što se opredijelite za rješenje, počinjete da pišete projekat.

Ovo je vjerovatno najsloženiji dio rada, jer od toga kako ćete pristupiti ovom segmentu zavisi i da li ćete dobiti sredstva.

Realizacija

Iako je pisanje ključno, ono, kao i svi prethodni koraci vode ka realizaciji. Sada je trenutak da sve što ste isplanirali pretočite u djelo. To znači da morate da pronađete izvođače, organizujete radove, pratite kako se razvija sve što ste prethodno osmislili, prilagođavate naredne korake u skladu sa rezultatima i uporedo da kontrolišete kvalitet.

Naravno, uz sebe ćete svakako imati članove tima sa kojima ste ušli u cijeli posao, ali na vama kao menadžeru je da svima njima upravljate, delegirate zaduženja i pomažete u realizaciji.

Evaluacija

Veliki broj projekata nastavlja svoj život i nakon što istekne ugovor sa fondacijom koja je za njih raspisala konkurs. Neki nastavljaju da se samofinansiraju, a neki pronađu druga sponzorstva i kompanije koje su voljne da finansiraju cijeli plan i nastavak rada na njemu.

To da li će neko uložiti novac ili sredstva u nastavak projekta ili to neće učiniti zavisi samo od toga kakve rezultate je prethodni projekat postigao. Zato morate da uradite evaluaciju na samom kraju kako biste i sami uvidjeli gdje su vam bile greške, a šta ste uradili dobro. U skladu sa ovm saznanjima, ostaje da revidirate plan za nastavak projekta.

Upravljanje projektima je dinamičan i zahtjevan posao, ali ono što je sjajno kada je u pitanju ovo zanimanje jeste to što je znanje primjenljivo u velikom broju oblasti. Ako se budete bavili projektnim menadžmentom, vaše znanje će se širiti iz dana u dan, jer ćete morati da usvajate nove informacije, čak i iz oblasti za koje ste možda mislili da nikada sa njima nećete biti u dodiru.

Svakako, da biste se bavili ovim poslom, neophodna su vam tehnička znanja kako biste uopšte mogli da počnete da tražite radno mjesto. Zato upišite obuku za upravljanje projektima i naučite menadžerski posao kroz praksu.

Najčitanije