Lista evropskih gradova u kojima se potroši najviše kokaina

Gradovi u kojima se konzumira najviše kokaina, prikazane su brojke čistog kokaina u gramima na 1.000 stanovnika (Izvor: Evropski centar za monitoring droga i zavisnosti od droge)
Gradovi u kojima se konzumira najviše kokaina, prikazane su brojke čistog kokaina u gramima na 1.000 stanovnika (Izvor: Evropski centar za monitoring droga i zavisnosti od droge)
Vrati na vijest
Najčitanije