Marketing

Oglašavajte se na sajtu Nezavisnih novina

Nezavisne novine

Statistika

Statistički podaci za period u poslijednjih 30 dana
Broj posjetilaca
Broj prikazanih strana

Žiro-račun

 1. BiH

 2. Nova Banka a.d. Banjaluka
  555 007 00032075 62
 3. Hypo Alpe-Adria-Bank ad Banjaluka
  552 000 00000952 20
 4. NLB Razvojna banka ad Banjaluka
  562 099 00012783 72
 5. Plaćanje iz inostranstva

  ACCOUNT NUMBER
  502012000-06450001634-450023
  Swift code: RZBABA2S

Adresa Marketing tima

 • BANJALUKA
  Skendera Kulenovića 93
  e-mail adresa: marketing@nezavisne.com
  +387 51 331 864
  Mob. +387 65 850 446
  Fax +387 51 331 867
 • SARAJEVO
  Zagrebačka 20/III, Šumarski fakultet
  e-mail adresa: nn_marketing@bih.net.ba

Marketing tim

 • Diana Radić,
  direktor marketinga
  Dianar@nezavisne.com
  +387 51 331 860
 • Sanja Bosnić
  sanjab@nezavisne.com
  +387 51 331 869
  +387 51 331 861
  Mob. +387 66 717 302
 • Saška Ćorić
  marketing@nezavisne.com
  +387 51 331 864
  Fax +387 51 331 867
 • Sandra Vrbovčan
  sandrav@nezavisne.com
  +387 51 331 862
  Mob. +387 65 850 449
 • Seka Kopanja
  seka@nezavisne.com
  +387 51 331 863
  Mob. +387 65 516 850
 • Fatima Branković
  nn_marketing@bih.net.ba
  +387 33 812 009
  Mob. +387 61 827 779
 • Dražan Stranput
  Grafički dizajner
  drazo@nezavisne.com
  +387 51 331 865